Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Arhiva projekata

Naslov Izvor financiranja Status
Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima (DATACROSS) Europski fond za regionalni razvoj Završen
Depresivni simptomi u shizofreniji i polimorfizmi gena dopaminskog i serotoninskog sustava Hrvatsko katoličko sveučilište Završen
Drugost kao društvena i kulturna odrednica hrvatske prošlosti Hrvatsko katoličko sveučilište Završen
Epigenetička regulacija gena za monoamin-oksidazu (MAO-B) Hrvatsko katoličko sveučilište Završen
Techno - Past Techno - Future: European Researchers' Night – Europska noć istraživača Europska komisija Završen
Humanitarni rad na području hrvatskih zemalja u ratnim okolnostima 20. stoljeća Hrvatsko katoličko sveučilište Završen
Interdisciplinarno istraživanje manjih urbanih zajednica. Samobor – stotinu godina nakon Milana Langa Hrvatsko katoličko sveučilište Završen
Istraživanje limfocitnih subpopulacija stanica neuobičajenog fenotipa kod djece s prirođenim imunodeficijencijama Hrvatsko katoličko sveučilište Završen
Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu Europski socijalni fond Završen
Izrada testa apstraktnog mišljenja za potrebe dodatnih provjera pri upisu studenata na Hrvatsko katoličko sveučilište (TAM-HKS-1) Hrvatsko katoličko sveučilište Završen
Kognitivni i neurodinamički aspekti percepcije, učenja i mišljenja Sveučilište u Rijeci Završen
Kognitivni procesi u zadacima numeričkog i taktičkog odlučivanja Hrvatsko katoličko sveučilište Završen
Komunikacijski treninzi za visokoškolske nastavnike Hrvatska elektroprivreda d.d. Završen
L'Atlas informatisé de l' adriatique antigue (Informatički atlas antičkog Jadrana)  Hrvatsko katoličko sveučilište Završen
Mehanizam neuroprotektivnog djelovanja zolpidema u uvjetima oksidacijskog stresa izazvanog visokim koncentracijama glutamata Hrvatsko katoličko sveučilište Završen
Mentalno zdravlje roditelja i kontekstualni čimbenici kao odrednice povezivanja roditelja s dojenčetom (HKS-2018-4) Hrvatsko katoličko sveučilište Završen
Metakognicija u kategorijalnom učenju, mišljenju i razumijevanju Hrvatska zaklada za znanost Završen
Percepcije hrvatskih, slavonskih i dalmatinskih elita u kasnom srednjem i ranom novom vijeku Hrvatsko katoličko sveučilište Završen
Pisanje udžbenika iz Socijalnog nauka Crkve na Karl-Franzens Sveučilištu u Grazu Zaklada Pastorales Forum Završen
Populizam, mladi i mediji Hrvatsko katoličko sveučilište Završen
Porijeklo, strukture i percepcije društvenih elita hrvatskog srednjeg i ranog novog vijeka Hrvatsko katoličko sveučilište Završen
Povezanost majčinog emocionalnog stanja u trudnoći i placentarne metilacije DNA gena uključenih u regulaciju serotoninske signalizacije Hrvatsko katoličko sveučilište Završen
Povezanost majčinog emocionalnog stanja u trudnoći i placentarne metilacije DNA gena uključenih u regulaciju serotoninske signalizacije (2018.) Hrvatsko katoličko sveučilište Završen
Povezanost osobina ličnosti s načinima suočavanja sa stresom Hrvatsko katoličko sveučilište Završen
Promoting integrity in the use of research results in evidence based policy: a focus on non - medical research (PRO-RES) Europska komisija Završen
Promjene praga bola tijekom i nakon trudnoće Hrvatsko katoličko sveučilište U provedbi
Rad roditelja, ekonomske teškoće obitelji i dobrobit roditelja i djece Hrvatsko katoličko sveučilište Završen
Razvoj združenog diplomskog studija softverskog inženjerstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Katoličkog sveučilišta Pázmány Péter Europski socijalni fond Završen
Regulacija gena za serotoninski prijenosnik u humanoj posteljici i uspostava biobanke za daljnja istraživanja Hrvatsko katoličko sveučilište Završen
Religija i ljudska prava Hrvatsko katoličko sveučilište Završen
Religioznost, svjetonazor i stavovi prema osjetljivim pitanjima palijativne skrbi među studentima preddiplomskih studija na dva hrvatska sveučilišta Hrvatsko katoličko sveučilište Završen
Studija utjecaja karakteristika različitih oblika nastavnih materijala na proces učenja Hrvatsko katoličko sveučilište Završen
Suvremene migracije Hrvata u Njemačku Hrvatska lutrija Završen
U društvu mikroba Europski socijalni fond Završen
Učinak propolisa na preživljenje neurona u prisutnosti toksičnih koncentracija bakra Hrvatsko katoličko sveučilište Završen
Uloga ultrazvuka kao komplementarne metode u tehnologiji prirodne prokreacije i sličnih neinvazivnih metoda poboljšanja plodnosti Hrvatsko katoličko sveučilište Završen
Unapređenje financijske pismenosti mladih s ciljem optimizacije izloženosti rizicima i definiranja čimbenika koji utječu na razvijanje poduzetničke aktivnosti Hrvatsko katoličko sveučilište Završen
Utjecaj glijadinskih frakcija na rast probiotičkih bakterija iz roda Lactobacillus i njihova adhezija na epitelne stanice karcinoma kolona u in vitro uvjetima Hrvatsko katoličko sveučilište Završen
Utjecaj nepatogenoga Tula hantavirusa na urođeni imunosni odgovor primarnih monocita Hrvatsko katoličko sveučilište Završen
Vjerska tematika u hrvatskome medijskom prostoru Hrvatsko katoličko sveučilište Završen
Vjerski život u betonskim katakombama – osnivanje novozagrebačkih župa Hrvatsko katoličko sveučilište Završen
Welfare for Improved Social dimension of Education - WISE Europska komisija Završen
Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Ured obavlja poslove prijave znanstvenih i stručnih projekata na interne natječaje koje objavljuje Sveučilište, kao i na ostale javne i druge natječaje.

Također obavlja poslove izrade projektne dokumentacije za dobivanje sredstava iz fondova Europske unije, te sve potrebne poslove u svrhu povećanja realizacije projekata i što uspješnijeg sudjelovanja Sveučilišta u korištenju fondova Europske unije.

Ured pruža potporu nastavnicima i suradnicima prilikom prijavljivanja, vođenja, realizacije te završavanja projekata i međunarodnih projekata.

KONTAKT
Tel: +385 (0) 1 3706 662
e-mail:
uredzaprojekte@unicath.hr