Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Povezanost majčinog emocionalnog stanja u trudnoći i placentarne metilacije DNA gena uključenih u regulaciju serotoninske signalizacije

Projekt istražuje utjecaj određenih prenatalnih čimbenika, specifično, majčinog emocionalnog stanja u trudnoći na oblikovanje serotoninske signalizacije tijekom ranog razvoja organizma. Ovo istraživanje doprinosi boljem razumijevanju etiologije složenih kroničnih bolesti, od depresije, anksioznosti i autizma do metaboličkih poremećaja poput pretilosti i dijabetesa, te vodi prema učinkovitijim strategijama njihovog suzbijanja koje su usmjerene na rano prepoznavanje osoba s povećanim rizikom za razvoj bolesti i personalizaciju preventivnih mjera. Tijekom projekta uspostavljen je protokol za prikupljanje relevantnih podataka o sudionicima i perinatalnih bioloških uzoraka. Također, uspostavljene su metode za analizu metilacije DNA gena SLC6A4 i HTR2A, izoliran je genomski DNA iz prikupljenih uzoraka posteljice te su nabavljeni reagensi za analizu metilacije DNA u prikupljenim uzorcima. Kao rezultat projekta postavljeni su temelji za opsežnu i sveobuhvatnu bazu podataka o sudionicima te zbriku perinatalnih bioloških uzoraka. 

 

Osnovni podaci:

  • Naziv projekta: Povezanost majčinog emocionalnog stanja u trudnoći i placentarne metilacije DNA gena uključenih u regulaciju serotoninske signalizacije
  • Naziv poziva: Natječaj za znanstvene projekte Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 2017. godini
  • Voditelj projekta: doc. dr. sc. Jasminka Štefulj
  • Ukupna vrijednost projekta: 25.000,00 kn
  • Izvor financiranja: Hrvatsko katoličko sveučilište

Ciljevi projekta:

  1. Doprinos poznavanju čimbenika i razumijevanju mehanizama koji oblikuju serotoninsku signalizaciju tijekom prenatalnog razvoja organizma.
  2. Istražiti prediktivnu vrijednost određenih majčinih (psiholoških i metaboličkih) varijabli za razinu metilacije DNA gena za SLC6A4 i HTR2A u posteljici, koristeći multiplu regresijsku analizu.
  3. Istražiti funkcionalni značaj metilacije DNA u regulaciji ekspresije gena SLC6A4 i HTR2A u posteljici.
  4. Istražiti odnos između psiholoških (razina depresivnosti, anksioznosti i intenziteta doživljenog stresa u trudnoći) i metaboličkih varijabli majke kao i njihov odnos s koncentracijom serotonina u krvi majke.
Hrvatsko katoličko sveučilište