Select Page

STUDIJI

Psihologija
Sociologija
Komunikologija

Knjižnica

Sveučilišna knjižnica

Kontakt podatci – uredi i radno vrijeme

Hrvatsko katoličko sveučilište
Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice)
HR – 10 000 Zagreb

 

IBAN računa: HR1123400091110353987
SWIFT (BIC): PBZGHR2X
OIB: 07730927366
VAT: HR07730927366
PIC: 947889627


Centrala

telefon: + 385 (0) 1 370 66 00
faks: + 385 (0) 1 370 66 01
e-mail: info@unicath.hr

Služba za studentska pitanja

telefon: + 385 (0) 1 370 66 10
faks: + 385 (0) 1 370 66 01
e-mail:
studentska.sluzba@unicath.hr


Rektor:  prof. dr. sc. Željko Tanjić

Ured Rektora

Voditeljica Ureda: Ana Murphy, dipl. oec.  
telefon: + 385 (0) 1 370 66 24
e-mail: rektorat@unicath.hr

Stručna suradnica: Mirta Pavić, mag. croat. et comm.  
telefon: + 385 (0) 1 370 66 24
Zamjena: Anita Petrinec, mag. educ. hist. art./mag. philol. pol., kustos

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.

 

Prorektori:

prof. dr. sc. Roberto Antolović, prorektor za znanost
prof. dr. sc. Gordan Črpić, prorektor za organizaciju i poslovanje
prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić, prorektor za međunarodnu suradnju 
izv. prof. dr. sc. Roko Mišetić, prorektor za nastavu

Ured prorektora

Voditeljica Ureda: Kristina Ćebetarević , mag. educ. philol. croat et mag. paed.
telefon: +
385 (0) 1 370 66 90
e-mail:kristina.kocijan@unicath.hr

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.


Ured za odnose s javnošću

Voditeljica Ureda: Suzana Obrovac Lipar, prof.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 59
e-mail: pr@unicath.hr

Stručna savjetnica: Ivana Kelava Crnov, mag. nov.
telefon: + 385 (0) 1 370 63 57
e-mail: pr1@unicath.hr

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.

 

Služba za pravne, kadrovske i opće poslove

 

Odjel za pravne i kadrovske poslove
Voditeljica Odjela:
Andrea Didak, mag. iur.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 16
e-mail:
andrea.didak@unicath.hr
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.

 

Odjel za opće poslove

Odsjek za tehničke poslove
Voditelj: Mato Vukoje
telefon: + 385 (0) 1 370 66 00
e-mail: mato.vukoje@unicath.hr

Odsjek za pomoćne poslove
Spremačice: Sanjica Folnegović, Đurđica Čavrak Hofer, Kristina Malečić, Marija Dumić
Vratar
: Goran Štefek


Služba za financijsko poslovanje i računovodstvo

Odjel za financijsko poslovanje i analizu
Voditeljica:
Silvija Fabijanković, univ. spec. oec.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 21
e-mail: silvija.fabijankovic@unicath.hr

Odjel za računovodstvo
Voditeljica:
Zvjezdana Petrović, bacc. oec.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 88
e-mail: zvjezdana.petrovic@unicath.hr

Računovodstveni referent: Anđelka Nimac
telefon: + 385 (0) 1 370 66 22
e-mail: andelka.nimac@unicath.hr

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.


Služba za studentska pitanja

Voditeljica: Lada Lokmer, mag. act. soc.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 72
e-mail: lada.lokmer@unicath.hr

Odjel za redovite i  izvanredne studente i polaznike

Stručna suradnica: Zrinka Dukovski, prof.
telefon:
+ 385 (0) 1 370 66 10
e-mail:
zrinka.dukovski@unicath.hr

Stručna suradnica: Kristina Mašić, mag. phil.
telefon:
+ 385 (0) 1 370 66 09
e-mail:  
kristina.masic@unicath.hr

Odjel za studente poslijediplomskih studija

Stručna suradnica: Eva Basa, mag. phil.
Telefon:
+ 385 (0) 1 370 66 13
e-mail:
eva.basa@unicath.hr

Služba za poslove studija

Odjel za administrativno-tehničku potporu izvođenja programa cjeloživotnog učenja

Voditeljica: Maja Škvorc, mag. hist. art. et mag. philol. ital.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 15
e-mail: maja.skvorc@unicath.hr

Stručna suradnica: Nikolina Kanić, mag. pol.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 
e-mail: nikolina.kanic@unicath.hr

Radno vrijeme za studente i stranke (osim za studente izvanrednog studija Odjela za sestrinstvo i studente doktorskih studija): od ponedjeljka do petka od 9 do 13 sati.

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.


Služba za poslove studija

Voditeljica: Ana Kožul, dipl. nov.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 80
e-mail: ana.kozul@unicath.hr

Odjel za administrativno-tehničku potporu izvođenja studija

Viša stručna referentica – tajnica studija: Svjetlana Bilić Bakula, bacc. admin. publ.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 89
e-mail: svjetlana.bilic@unicath.hr

Odjel za primjenu ECTS bodova i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija

Voditeljica Odjela: Ingrid Floigl Lončar, dipl. iur. 
telefon: +385 (0) 1 370 66 634
e-mail:  ingrid.loncar@unicath.hr 

Odjel za studentski standard i potporu studentima

Voditeljica Odjela: dr. sc. Žanina Žigo
telefon: + 385(0) 1 370 66 41
e-mail: zanina.zigo@unicath.hr

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.

Odjel za opće i tehničke poslove
Odsjek za arhivu

Sveučilišna informatička služba

Voditelj: Tomislav Jukl, struč. spec. ing. techn. inf
telefon: + 385 (0) 1 370 66 26
e-mail: tomislav.jukl@unicath.hr

Odjel za računalne sustave i računalno-komunikacijsku mrežu

Viši informatički referent: Filip Boras, bacc. ing. comp.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 26
e-mail: filip.boras@unicath.hr

Viši informatički referent: Nikola Barba, dipl. oec.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 26
e-mail: nikola.barba@unicath.hr

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.


 

Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Voditeljica: Martina Tolić, struč. spec. crim. 
telefon:
+ 385 (0) 1 370 66 62
e-mail: 
martina.tolic@unicath.hr

 Odjel za projekte

Stručni suradnik: Nikola Vrabec, mag. soc.
telefon:
+ 385 (0) 1 370 66 62
e-mail: 
nikola.vrabec@unicath.hr
 
Stručni savjetnik: Renato Vrebac, dip. oec
telefon:
+ 385 (0) 1 370 66 62
e-mail:
renato.vrebac@unicath.hr
 
Samostalni odjel za osiguranje kvalitete
 
Stručna savjetnica: Anamarija Petrić, prof. 
telefon:
+ 385 (0) 1 370 66 38
e-mail:
anamarija.petric@unicath.hr
 
Stručni savjetnik: Damir Miloš, mag. soc./mag. educ. soc.
telefon:
+ 385 (0) 1 370 66 38
e-mail: 
damir.milos@unicath.hr
 

Sveučilišna knjižnica

Voditelj knjižnice: mr. sc. Tomislav Murati
telefon: + 385 (0) 1 370 66 78
e-mail: tomislav.murati@unicath.hr

Odjel za nabavu i obradu knjižne građe
Voditeljica: Maja Štignjedec, diplomirana knjižničarka
telefon: + 385 (0) 1 370 66 84
e-mail: maja.stignjedec@unicath.hr

Odjel za rad s korisnicima
Sanja Gašparović, mag. paed. et mag. bibl. 
telefon: + 385 (0) 1 370 66 31
e-mail: sanja.gasparovic@unicath.hr

Radno vrijeme: Posudba / povrat građe: Ponedjeljak: od 8 do 17 sati / Utorak-Četvrtak: od 8 do 18 sati / Petak: od 8 do 16 sati

Radno vrijeme čitaonice: Ponedjeljak-petak: od 8 do 20 sati

 

Informacije o Programu za stjecanje nastavničkih kompetencija: 
telefon: 
+ 385 (0) 1 370 66 10
e-mail:
cjelozivotno.ucenje@unicath.hr

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.


 

Službenik za zaštitu podataka
telefon: + 385 (0) 1 370 66 00
e-mail: sluzbenik@unicath.hr


Službenik za informiranje
telefon: + 385 (0) 1 370 66 02