Kontakt podatci – uredi i radno vrijeme

Hrvatsko katoličko sveučilište
Ilica 244 (ulaz iz Domobranske ulice)
HR – 10 000 Zagreb

 

IBAN računa: HR1123400091110353987
SWIFT (BIC): PBZGHR2X
OIB: 07730927366
VAT: HR07730927366
PIC: 947889627


Centrala

telefon: + 385 (0) 1 370 66 00
faks: + 385 (0) 1 370 66 01
e-mail: info@unicath.hr

Služba za studentska pitanja

telefon: + 385 (0) 1 370 66 10
faks: + 385 (0) 1 370 66 01
e-mail:
studentska.sluzba@unicath.hr


Rektor:  prof. dr. sc. Željko Tanjić

Ured Rektora

Voditeljica Ureda: Ana Murphy, dipl. oec.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 24
e-mail: rektorat@unicath.hr

Stručna suradnica: Mirta Pavić, mag. croat. et comm.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 24

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.

 

Prorektori:

prof. dr. sc. Roberto Antolović, prorektor za znanost
prof. dr. sc. Gordan Črpić, prorektor za organizaciju i poslovanje
prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić, prorektor za međunarodnu suradnju
prof. dr. sc. Roko Mišetić, prorektor za nastavu

Ured prorektora

Voditeljica ureda: Sandra Kozinović, mag. educ. philol. angl. et mag. paed. (zamjena: Anamarija Čulo Bačarka, mag. iur.)
telefon: +
385 (0) 1 370 66 34
e-mail:
sandra.kozinovic@unicath.hr (ured.prorektora@unicath.hr)

Stručna suradnica: Anita Petrinec, mag. educ. hist. art./mag. philol. pol., kustos
e-mail: anita.petrinec@unicath.hr
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.


Tajništvo:
Tajnica Sveučilišta: Kristina Ćebetarević, mag. educ. philol. croat. et. mag. paed.
e-mail: tajnistvo@unicath.hr


Ured za odnose s javnošću

Voditeljica Ureda: dr. sc. Suzana Obrovac Lipar
telefon: + 385 (0) 1 370 66 59
e-mail: pr@unicath.hr

Viša stručna savjetnica: Ivana Kelava Crnov, mag. nov.
telefon: + 385 (0) 1 370 63 57
e-mail: pr1@unicath.hr

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.

 

Služba za pravne, kadrovske i opće poslove

Voditeljica Službe: Ivona Tenšek, mag.iur.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 02
e-mail: ivona.tensek@unicath.hr

Odjel za pravne i kadrovske poslove

Voditeljica Odjela: Marija Rimac, mag. iur.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 16
e-mail: marija.rimac@unicath.hr
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.

 

Odjel za opće poslove

Odsjek za tehničke poslove
Voditelj Odsjeka: Mato Vukoje
telefon: + 385 (0) 1 370 66 00
e-mail: mato.vukoje@unicath.hr

Stručni referent: Tomislav Pipić

Odsjek za pomoćne poslove
Spremačice: Sanjica Folnegović, Kristina Stanko, Marija Dumić
Vratari:
Đurđica Čavrak Hofer, Goran Štefek


Služba za financijsko poslovanje i računovodstvo

Odjel za financijsko poslovanje i analizu
Voditeljica Odjela:
Ivana Šulentić, mag. oec.
telefon: 
e-mail:
ivana.sulentic@unicath.hr

Odjel za računovodstvo
Voditeljica Odjela: Tea Radeljić, mag. oec. (
telefon:+ 385 (0) 1 370 66 88
e-mail: tea.radeljic@unicath.hr 

Računovodstveni referent: Anđelka Nimac
telefon: + 385 (0) 1 370 66 22
e-mail: andelka.nimac@unicath.hr

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.


Služba za studentska pitanja

Voditeljica Službe: Lada Lokmer, mag. act. soc.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 72
e-mail: lada.lokmer@unicath.hr

Odjel za studente prijediplomskih, diplomskih i integriranih studija te polaznika
Voditeljica Odjela: Kristina Mašić, mag. phil.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 09
e-mail:  kristina.masic@unicath.hr

Odjel za studente poslijediplomske razine studija
Voditeljica Odjela: Zrinka Dukovski, prof. 
telefon:+ 385 (0) 1 370 66 10
e-mail: antonia.kristo@unicath.hr

Stručna suradnica: Eva Basa, mag. phil.
Telefon: + 385 (0) 1 370 66 13
e-mail: eva.basa@unicath.hr

Radno vrijeme za studente i stranke (osim za studente izvanrednog studija Sveučilišnog o djela za sestrinstvo i studente doktorskih studija): od ponedjeljka do petka od 9 do 13 sati
Radno vrijeme: ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom 8 do 16 sati, srijedom od 8 do 17 sati.


Samostalni odjel za studentski standard i potporu studentima

Voditeljica Odjela: Ana Kožul, dipl. nov.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 80
e-mail: ana.kozul@unicath.hr

Ured dekana Medicinskog fakulteta

Voditeljica Ureda: Maja Škvorc, mag. hist. art. et mag. philol. ital.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 15
e-mail: maja.skvorc@unicath.hr

Ured Sveučilišnog odjela za sestrinstvo i Sveučilišne katedre za teologiju

Voditeljica ureda: Nikolina Kanić, mag. pol.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 77
e-mail: nikolina.kanic@unicath.hr

Ured Sveučilišnog odjela za povijest

Voditeljica Ureda: Aleksandra Gečević, mag. soc. et. mag. educ. soc.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 77
e-mail: aleksandra.gecevic@unicath.hr

Ured Sveučilišnog odjela za komunikologiju i Sveučilišnog odjela za sociologiju

Voditeljica Ureda: Martina Pavić, struč. spec. admin. publ.
telefon:
+ 385 (0) 1 370 66 89
e-mail:
martina.pavic@unicath.hr


Služba za administrativnu potporu pripreme programa te priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Odjel za administrativnu potporu studijskih programa, programa stručnog usavršavanja i drugih programa 

Voditeljica Odjela: dr. sc. Žanina Žigo
telefon: + 385(0) 1 370 66 41
e-mail: zanina.zigo@unicath.hr

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.

Odjel za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, razdoblja studija i izdavaštvo

 


Sveučilišna informatička služba

Voditelj Službe: Tomislav Jukl, struč. spec. ing. techn. inf
telefon: + 385 (0) 1 370 66 26
e-mail: tomislav.jukl@unicath.hr

Odjel za informacijske sustave, aplikacije i podatkovno središte:

Odsjek za informacijske sustave i aplikacije:
Voditelj Odsjeka:
Filip Boras, bacc. ing. comp
telefon: + 385 (0) 1 370 66 26
e-mail: filip.boras@unicath.hr

Odjel za potporu nastavi, e-učenju i korisnicima:
Voditelj Odjela: Nikola Barba, dipl. oec.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 26
e-mail: nikola.barba@unicath.hr

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.


 

Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Voditeljica Službe: Martina Tolić, struč. spec. crim. 
telefon:
+ 385 (0) 1 370 66 62
e-mail: 
martina.tolic@unicath.hr

 Odjel za projekte

Voditelj Odjela: Renato Vrebac, dip. oec
telefon:
+ 385 (0) 1 370 66 62
e-mail:
renato.vrebac@unicath.hr
 
Stručna savjetnica: Stanka Oršolić, mag. theol.
telefon:
 
Stručna suradnica: Ana Marija Ambrušec, mag. hist.
telefon: +385 (0) 1 370 66 62
 
Odjel za strateško planiranje i razvoj
 
Stručni savjetnik: Sven Simov, mag. geogr. et mag. educ. geogr.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 62
 
 

Služba za osiguravanje kvalitete

Voditeljica Službe: Željka Golubić, prof. geol. et. geogr.
telefon: 
e-mail: kvaliteta@unicath.hr
 
Stručna savjetnica: Anamarija Petrić, prof.
 

Sveučilišna knjižnica

Voditelj knjižnice: mr. sc. Tomislav Murati
telefon: + 385 (0) 1 370 66 78
e-mail: tomislav.murati@unicath.hr

Odjel za nabavu i obradu knjižne građe
Voditeljica: Maja Štignjedec, prof., dipl. bibl.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 84
e-mail: maja.stignjedec@unicath.hr

Odjel za rad s korisnicima
Sanja Baković, mag. paed. et mag. bibl.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 31
e-mail: sanja.bakovic@unicath.hr

Radno vrijeme: Posudba/povrat građe: ponedjeljak – četvrtak: od 8 do 19 sati / Petak: od 8 do 16.30 sati
Radno vrijeme čitaonice: ponedjeljak – petak: od 8 do 20 sati


Informacije o Programu za stjecanje nastavničkih kompetencija:
telefon: 
+ 385 (0) 1 370 66 10
e-mail:
cjelozivotno.ucenje@unicath.hr

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.


 

Službenik za zaštitu podataka
telefon: + 385 (0) 1 370 66 00
e-mail: 
sluzbenik@unicath.hr


Službenik za informiranje
Mirjana Iličić, mag. iur. 
telefon: + 385 (0) 1 370 66 34
e-mail:
mirjana.ilicic@unicath.hr


Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti:

izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič
telefon: +385 (0)1 370 66 81
e-mail: povjerljiva.osoba@unicath.hr

Zamjenik povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti:
doc. dr. sc. Anto Mikić
telefon: +385 (0)1 370 66 03

Hrvatsko katoličko sveučilište