Kontakt podatci – uredi i radno vrijeme

Hrvatsko katoličko sveučilište
Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice)
HR – 10 000 Zagreb

 

IBAN računa: HR1123400091110353987
SWIFT (BIC): PBZGHR2X
OIB: 07730927366
VAT: HR07730927366
PIC: 947889627


Centrala

telefon: + 385 (0) 1 370 66 00
faks: + 385 (0) 1 370 66 01
e-mail: info@unicath.hr

Služba za studentska pitanja

telefon: + 385 (0) 1 370 66 10
faks: + 385 (0) 1 370 66 01
e-mail:
studentska.sluzba@unicath.hr


Rektor:  prof. dr. sc. Željko Tanjić

Ured Rektora

Voditeljica Ureda: Ana Murphy, dipl. oec.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 24
e-mail: rektorat@unicath.hr

Stručna suradnica: Mirta Pavić, mag. croat. et comm.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 24

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.

 

Prorektori:

prof. dr. sc. Roberto Antolović, prorektor za znanost
prof. dr. sc. Gordan Črpić, prorektor za organizaciju i poslovanje
prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić, prorektor za međunarodnu suradnju
prof. dr. sc. Roko Mišetić, prorektor za nastavu

Ured prorektora

Voditeljica ureda: Sandra Kozinović, mag. educ. philol. angl. et mag. paed.
telefon: +
385 (0) 1 370 66 34
e-mail:
sandra.kozinovic@unicath.hr

Stručna suradnica: Anita Petrinec, mag. educ. hist. art./mag. philol. pol., kustos
e-mail: anita.petrinec@unicath.hr
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.


Tajništvo:
Tajnica Sveučilišta: Kristina Ćebetarević, mag. educ. philol. croat. et. mag. paed.
e-mail: tajnistvo@unicath.hr


Ured za odnose s javnošću

Voditeljica Ureda: Suzana Obrovac Lipar, prof.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 59
e-mail: pr@unicath.hr

Stručna savjetnica: Ivana Kelava Crnov, mag. nov.
telefon: + 385 (0) 1 370 63 57
e-mail: pr1@unicath.hr

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.

 

Služba za pravne, kadrovske i opće poslove

Voditeljica Službe: Ivona Tenšek, mag.iur.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 02
e-mail: ivona.tensek@unicath.hr

Odjel za pravne i kadrovske poslove

Voditeljica Odjela: Andrea Didak, mag. iur.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 16
e-mail: andrea.didak@unicath.hr
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.

 

Odjel za opće poslove

Odsjek za tehničke poslove
Voditelj Odsjeka: Mato Vukoje
telefon: + 385 (0) 1 370 66 00
e-mail: mato.vukoje@unicath.hr

Odsjek za pomoćne poslove
Spremačice: Sanjica Folnegović, , Kristina Malečić, Marija Dumić
Vratari:
Đurđica Čavrak Hofer, Goran Štefek


Služba za financijsko poslovanje i računovodstvo

Odjel za financijsko poslovanje i analizu
Voditeljica Odjela: Silvija Fabijanković, univ. spec. oec.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 21
e-mail: silvija.fabijankovic@unicath.hr

Odjel za računovodstvo
Voditeljica Odjela: Tea Radeljić, mag. oec.
telefon:+ 385 (0) 1 370 66 88
e-mail: tea.radeljic@unicath.hr

Računovodstveni referent: Anđelka Nimac
telefon: + 385 (0) 1 370 66 22
e-mail: andelka.nimac@unicath.hr

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.


Služba za studentska pitanja

Voditeljica Službe: Lada Lokmer, mag. act. soc.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 72
e-mail: lada.lokmer@unicath.hr

Odjel za redovite i  izvanredne studente i polaznike
Voditeljica Odjela: Kristina Mašić, mag. phil.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 09
e-mail:  kristina.masic@unicath.hr

Odjel za studente poslijediplomskih studija
Voditeljica Odjela: Zrinka Dukovski, prof.
telefon:+ 385 (0) 1 370 66 10
e-mail: zrinka.dukovski@unicath.hr

Stručna suradnica: Eva Basa, mag. phil.
Telefon: + 385 (0) 1 370 66 13
e-mail: eva.basa@unicath.hr

Radno vrijeme za studente i stranke (osim za studente izvanrednog studija Odjela za sestrinstvo i studente doktorskih studija): od ponedjeljka do petka od 9 do 13 sati.
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.


Služba za poslove studija
Voditeljica Službe: Ana Kožul, dipl. nov.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 80
e-mail: ana.kozul@unicath.hr

Odjel za administrativno-tehničku potporu izvođenja studija

Voditeljica Odjela: Maja Škvorc, mag. hist. art. et mag. philol. ital.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 15
e-mail: maja.skvorc@unicath.hr

Stručna suradnica: Nikolina Kanić, mag. pol. (zamjena Edita Kitner, mag. prim. educ.)
telefon: + 385 (0) 1 370 66 12
e-mail: edita.kitner@unicath.hr

Viša stručna referentica – tajnica studija: Svjetlana Bilić Bakula, bacc. admin. publ.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 89
e-mail: svjetlana.bilic@unicath.hr

Odjel za primjenu ECTS bodova i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija

Voditeljica Odjela: Aleksandra Gečević, mag. soc. et. mag. educ. soc.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 77
e-mail: aleksandra.gecevic@unicath.hr

Odjel za studentski standard i potporu studentima

Voditeljica Odjela: Željka Bartulica, dipl. iur. (zamjena Martina Pavić, struč. spec. admin. publ.)
telefon:
e-mail:
martina.pavic@unicath.hr

Odjel za administrativno-tehničku potporu izvođenja programa cjeloživotnog učenja

Voditeljica Odjela: dr. sc. Žanina Žigo
telefon: + 385(0) 1 370 66 41
e-mail: zanina.zigo@unicath.hr

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.


Sveučilišna informatička služba

Voditelj Službe: Tomislav Jukl, struč. spec. ing. techn. inf
telefon: + 385 (0) 1 370 66 26
e-mail: tomislav.jukl@unicath.hr

Odjel za informacijske sustave, aplikacije i podatkovno središte:

Odsjek za informacijske sustave i aplikacije:
Voditelj Odsjeka:
Filip Boras, bacc. ing. comp
telefon: + 385 (0) 1 370 66 26
e-mail: filip.boras@unicath.hr

Odjel za potporu nastavi, učenju i korisnicima:
Voditelj Odjela: Nikola Barba, dipl. oec.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 26
e-mail: nikola.barba@unicath.hr

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.


 

Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Voditeljica Službe: Martina Tolić, struč. spec. crim. 
telefon:
+ 385 (0) 1 370 66 62
e-mail: 
martina.tolic@unicath.hr

 Odjel za projekte

Voditelj Odjela: Renato Vrebac, dip. oec
telefon:
+ 385 (0) 1 370 66 62
e-mail:
renato.vrebac@unicath.hr
 
Samostalni odjel za osiguranje kvalitete

Stručna savjetnica: Željka Golubić, prof. geol. et. geogr.
telefon: 
e-mail: kvaliteta@unicath.hr
 
 

Sveučilišna knjižnica

Voditelj knjižnice: mr. sc. Tomislav Murati
telefon: + 385 (0) 1 370 66 78
e-mail: tomislav.murati@unicath.hr

Odjel za nabavu i obradu knjižne građe
Voditeljica: Maja Štignjedec, diplomirana knjižničarka
telefon: + 385 (0) 1 370 66 84
e-mail: maja.stignjedec@unicath.hr

Odjel za rad s korisnicima
Sanja Baković, mag. paed. et mag. bibl.
telefon: + 385 (0) 1 370 66 31
e-mail: sanja.gasparovic@unicath.hr

Radno vrijeme: Posudba/povrat građe: ponedjeljak – četvrtak: od 8 do 19 sati / Petak: od 8 do 16.30 sati
Radno vrijeme čitaonice: ponedjeljak – petak: od 8 do 20 sati


Informacije o Programu za stjecanje nastavničkih kompetencija:
telefon: 
+ 385 (0) 1 370 66 10
e-mail:
cjelozivotno.ucenje@unicath.hr

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.


 

Službenik za zaštitu podataka
telefon: + 385 (0) 1 370 66 00
e-mail: sluzbenik@unicath.hr


Službenik za informiranje
telefon: + 385 (0) 1 370 66 02


Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti:

izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič
telefon: +385 (0)1 370 66 81
e-mail: povjerljiva.osoba@unicath.hr

Zamjenik povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti:
doc. dr. sc. Anto Mikić
telefon: +385 (0)1 370 66 03