Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Drugost kao društvena i kulturna odrednica hrvatske prošlosti

Projekt nastoji istražiti kako je drugost formirala hrvatsko društvo i kulturu tog društva kroz prošlost te utvrditi elemente drugosti koji su gradili ključne društvene identitete. Pritom je naglasak na lokalnoj razini, propitkivanju teorije drugotvorenja te tekstualnoj manifestaciji drugotvorenja. U žarištu projekta se nalazi tekst kao izvor, koji je shodno zadanim ciljevima projekta kritički analiziran. Na taj način preispituje se utjecaj drugosti na formiranje lokalnih i nacionalnih identiteta kroz prošlost te konstrukciju ili instrumentaliziranje tih identiteta.

Cilj projekta je usmjeravanje na tekstualne izričaje drugosti kroz hrvatsku prošlost kako bi se utvrdila njihova trajnost, njihov utjecaj na izgradnju nacionalnog identiteta i njihov utjecaj na sociomentalnu topografiju prošlosti i/ili oblikovanje mentalnih habitusa modernog znanstvenog diskursa. Sukladno projektnom planu suradnici na projektu istraživali su i prikupljali pisano gradivo i znanstvenu literaturu na Hrvatskom državnom arhivu, Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Dokumentaciji Instituta za etnologiju i folkloristiku. Kroz projektne aktivnosti izrađena je shema drugotvorenja, odnosno misaoni, teorijski koncept koji nadopunjuje poznate diskurse drugotvorenja kojeg se tijekom trajanja projekta željelo ispitati. Studenti povijesti i sociologije bavili su se specijaliziranim temama. Svi suradnici na projektu izradili su svoje znanstvene radove i predali ih u postupak objavljivanja u časopis Sic – časopis za književnost kulturu i književno prevođenje. Zaključno je održan znanstveni kolokvij/studentska radionica na Hrvatskom katoličkom sveučilištu tijekom koje su suradnici na projektu izložili rezultate svojih istraživanja i rada na projektu. 

 

  • Naziv projekta: Drugost kao društvena i kulturna odrednica hrvatske prošlosti
  • Naziv poziva: Natječaj za znanstvene projekte Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 2017. godini
  • Voditelj projekta: doc. dr. sc. Luka Šešo
  • Ukupna vrijednost projekta: 25.000,00 kn
  • Izvor financiranja: Hrvatsko katoličko sveučilište
Hrvatsko katoličko sveučilište