Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

(Novi) etički i društveni izazovi digitalnih tehnologija u domeni zdravstvene skrbi – Digit-HeaL

Uspostavni istraživački projekti HRZZ-a (UIP-2019-04)  voditelj projekta: doc. dr. sc. Anto Čartolovni

Ovaj uspostavni istraživački projekt ima namjeru, prije svega, kritički analizirati etičke i društvene implikacije razvoja i primjene pojedinih digitalnih tehnologija (umjetne inteligencije, velikih podataka, digitalne fenotipizacije) u domeni zdravstvene skrbi. Važnost ovog istraživačkog projekta ogleda se u dvojakoj svrhovitosti, koja se manifestira u dvije glavne faze projekta i to prvoj znanstveno-istraživačkoj i drugoj organizacijsko-institucionalnoj, posjedujući međusobno ovisne i povezane ciljeve. Znanstveno-istraživačka faza sastoji se od teorijskog i empirijskog dijela, koji u svojoj sinergiji pružaju kompletnu sliku o etičkoj i društvenoj prihvatljivosti novih tehnologija u sektoru zdravstvene skrbi. Sastoji se od više istraživačkih ciljeva, a prvi među njima jest ispitati i provjeriti postoje li novi etički i društveni problemi ili izazovi u primjeni digitalnih tehnologija u području zdravstva, te mogu li se već postojeći instrumenti, načela i teorije u bioetici i medicinskoj etici nositi s ovim novim tehnologijama ili je zapravo, potrebna njihova određena evolucija u novu disciplinu ili subdisciplinu digitalne medicinske etike ili bioetike. Empirijski dio znanstveno-istraživačkog dijela odnosi se na ispitivanje kvalitativnom i kvantitativnom metodologijom percepcije i prihvaćenosti novih tehnologija točnije iščekivanja, strahova te potencijalnih problema zainteresiranih sudionika liječnika, pacijenata, inženjera i studenata medicine. U svojoj organizacijsko-institucionalnoj fazi projekt ima za cilj osnovati istraživačku grupu i Laboratorij za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL).

Od Digit-HeaL projekta očekuje se da će svojim rezultatima doprinijeti lakšem evidentiranju etičkih i društvenih izazova koji bi se našli na putu odgovornog i društveno prihvatljivog razvoja novih digitalnih tehnologija u domeni zdravstvene skrbi. Sâm Digit-HeaL doprinijet će razvoju dijaloga između onih koji razvijaju tehnologije, onih koje će ih koristiti te onih na kojima će se primjenjivati ove nove tehnologije, stoga, Digit-HeaL predstavlja jedan značajni dijalektički most koji povezuje nove tehnologije s društvenim potrebama i etičkim vrijednostima.

Blended Intensive Program – Anto Čartolovni održao predavanje
U sklopu Blended Intensive Program pod nazivom Academic Skills in Publishing and Project Preparation – Experience from Central Europe koji se održava u Slovačkoj na Katoličkom sveučilištu u Ružomberoku od 13. do 17. lipnja 2022. godine predavanje je održao doc. dr. sc. Anto Čartolovni, voditelj istraživačke grupe i Digit-HeaL laboratorija. Riječ je o novom projektu Erasmus+ programa koji je realiziran suradnjom Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Katoličkog sveučilišta Ivana Pavla II. u Lublinu, Poljska te Katoličkog sveučilišta u Ružomberoku, Slovačka. Program je otvorila prof. dr. sc. Mária Kozová, prorektorica za znanost i međunarodne odnose Katoličkog sveučilišta u...

Pročitaj više >

Međunarodna konferencija: Privacy-friendly and trustworthy technology for society
U Zagrebu se u utorak 28. lipnja 2022. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u suorganizaciji Laboratorija za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL) i COST Akcije 19121 GoodBrother on Privacy-Aware Audio and Video-Based Applications for Active and Assisted Living (AAL) održava međunarodna konferencija pod nazivom Privacy-friendly and trustworthy technology for society.   Konferencija za cilj ima promicanje znanja o ključnim etičkim konceptima kao što su privatnost, povjerenje i transparentnost ambijentalno asistirajućih tehnologija za aktivno življenje (AAL), doprinoseći razvoju novih koncepata i tematika kao što su privatnost u dizajnu,...

Pročitaj više >

Digit-HeaL na Lošinjskim danima bioetike
Od 15. do 18. svibnja 2022. na Malom Lošinju održali su se Lošinjski dani bioetike. Na jubilarnoj 20. međunarodnoj konferenciji u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog bioetičkog društava i grada Malog Lošinja sudjelovali su i predstavnici Laboratorija Digit-HeaL. Članovi znanstveno- istraživačkog tima Anamaria Malešević i Anto Čartolovni održali su izlaganje na temu Nadilaženje algoretičkih aporija – empirijska analiza etičkih vrijednosti u domeni umjetne inteligencije u zdravstvu u koautorstvu s kolegicom Anom Tomičić. Ovom prigodom predstavljeni su preliminarni rezultati kvalitativne faze istraživanja koja se provodila od lipnja do prosinca...

Pročitaj više >

Uspješno održano – STS Conference Graz 2022
Uspješno je održana 20. godišnja STS konferencija u Grazu od 2. do 4. svibnja 2022. godine pod nazivom „Critical Issues in Science, Technology and Society Studies“ kao zajednička godišna konferencija u organizaciji Odjela za Znanost, tehnologiju i društvo Instituta za interaktivne sustave i podatkovne znanosti s Tehničkog sveučilišta u Grazu, Međusveučilišnog istraživačkog centra za tehnologiju, rad i kulturu (IFZ) i Instituta za napredne studije znanosti, tehnologije i društva (IAS-STS). U organizaciji jednog od panela sudjelovali su naši članovi znanstveno-istraživačke jedinice Digit-HeaL na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Ispred panela “B.5 Ethics and/in...

Pročitaj više >

Voditelj projekta: doc. dr. sc. Anto Čartolovni, Hrvatsko katoličko sveučilište

Članovi tima:

  • Maria Kolesarova, assistant professor, Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine;
  • dr.sc. Ana Tomičić, poslijedoktorandica;
  • Anamaria Malešević, mag.soc., asistentica;

 

 

 

Web stranica projekta:

Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Ured obavlja poslove prijave znanstvenih i stručnih projekata na interne natječaje koje objavljuje Sveučilište, kao i na ostale javne i druge natječaje.

Također obavlja poslove izrade projektne dokumentacije za dobivanje sredstava iz fondova Europske unije, te sve potrebne poslove u svrhu povećanja realizacije projekata i što uspješnijeg sudjelovanja Sveučilišta u korištenju fondova Europske unije.

Ured pruža potporu nastavnicima i suradnicima prilikom prijavljivanja, vođenja, realizacije te završavanja projekata i međunarodnih projekata.

KONTAKT
Tel: +385 (0) 1 3706 662
e-mail: uredzaprojekte@unicath.hr