Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

(Novi) etički i društveni izazovi digitalnih tehnologija u domeni zdravstvene skrbi – Digit-HeaL

Uspostavni istraživački projekti HRZZ-a (UIP-2019-04)  voditelj projekta: doc. dr. sc. Anto Čartolovni

Ovaj uspostavni istraživački projekt ima namjeru, prije svega, kritički analizirati etičke i društvene implikacije razvoja i primjene pojedinih digitalnih tehnologija (umjetne inteligencije, velikih podataka, digitalne fenotipizacije) u domeni zdravstvene skrbi. Važnost ovog istraživačkog projekta ogleda se u dvojakoj svrhovitosti, koja se manifestira u dvije glavne faze projekta i to prvoj znanstveno-istraživačkoj i drugoj organizacijsko-institucionalnoj, posjedujući međusobno ovisne i povezane ciljeve. Znanstveno-istraživačka faza sastoji se od teorijskog i empirijskog dijela, koji u svojoj sinergiji pružaju kompletnu sliku o etičkoj i društvenoj prihvatljivosti novih tehnologija u sektoru zdravstvene skrbi. Sastoji se od više istraživačkih ciljeva, a prvi među njima jest ispitati i provjeriti postoje li novi etički i društveni problemi ili izazovi u primjeni digitalnih tehnologija u području zdravstva, te mogu li se već postojeći instrumenti, načela i teorije u bioetici i medicinskoj etici nositi s ovim novim tehnologijama ili je zapravo, potrebna njihova određena evolucija u novu disciplinu ili subdisciplinu digitalne medicinske etike ili bioetike. Empirijski dio znanstveno-istraživačkog dijela odnosi se na ispitivanje kvalitativnom i kvantitativnom metodologijom percepcije i prihvaćenosti novih tehnologija točnije iščekivanja, strahova te potencijalnih problema zainteresiranih sudionika liječnika, pacijenata, inženjera i studenata medicine. U svojoj organizacijsko-institucionalnoj fazi projekt ima za cilj osnovati istraživačku grupu i Laboratorij za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL).

Od Digit-HeaL projekta očekuje se da će svojim rezultatima doprinijeti lakšem evidentiranju etičkih i društvenih izazova koji bi se našli na putu odgovornog i društveno prihvatljivog razvoja novih digitalnih tehnologija u domeni zdravstvene skrbi. Sâm Digit-HeaL doprinijet će razvoju dijaloga između onih koji razvijaju tehnologije, onih koje će ih koristiti te onih na kojima će se primjenjivati ove nove tehnologije, stoga, Digit-HeaL predstavlja jedan značajni dijalektički most koji povezuje nove tehnologije s društvenim potrebama i etičkim vrijednostima.

Doc. dr. sc. Anto Čartolovni na tribini “AI u zdravstvu – tko tu koga sluša?”
Studentski zbor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (SZFBF) organizirao je u četvrtak 25. svibnja 2023. godine Javnozdravstvenu tribinu s nazivom „AI u zdravstvu – Tko tu koga sluša?“. Tribina je naglasak stavila na perspektivu farmaceutske i medicinsko-biokemijske struke. Glavni cilj tribine je bio analizirati mogućnosti koje umjetna inteligencija može ponuditi u svrhu unapređenja zdravstvenog sustava, kao i potencijalne rizike implementiranja umjetne inteligencije u zdravstveni sustav. Na tribini je sudjelovao i naš doc. dr. sc. Anto Čartolovni, voditelj laboratorija Digit-HeaL na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Na tribini su sudjelovali i doc. dr. sc. prim....

Pročitaj više >

Doktorand Digit-HeaL laboratorija na 21. Lošinjskim danima bioetike
Naš doktorand iz Laboratorija za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu Luka Poslon sudjelovao je na 21. Lošinjskim danima bioetike koji su se održali od 14. do 17. svibnja 2023. na Malom Lošinju. Konferencija je održana u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog bioetičkog društava i grada Malog Lošinja. Program se sastojao od međunarodnog simpozija Integrativna bioetika i nova epoha, Studentske bioetičke radionicue Bioetika, okoliš i ne-ljudska živa bića i okruglog stola Umjetna inteligencija i budućnost čovječanstva u sklopu kojeg je sudjelovao naš doktorand Poslon. Naš doktorand Poslon održao je izlaganje pod nazivom Ostvarivanje punog potencijala...

Pročitaj više >

Arhivu svih novosti potražite OVDJE.

Sve detalje o projektnom timu možete potražiti na:
https://www.unicath.hr/digit-heal/nas-tim

 

 

 

Web stranica projekta:

Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Ured obavlja poslove prijave znanstvenih i stručnih projekata na interne natječaje koje objavljuje Sveučilište, kao i na ostale javne i druge natječaje.

Također obavlja poslove izrade projektne dokumentacije za dobivanje sredstava iz fondova Europske unije, te sve potrebne poslove u svrhu povećanja realizacije projekata i što uspješnijeg sudjelovanja Sveučilišta u korištenju fondova Europske unije.

Ured pruža potporu nastavnicima i suradnicima prilikom prijavljivanja, vođenja, realizacije te završavanja projekata i međunarodnih projekata.

KONTAKT
Tel: +385 (0) 1 3706 662
e-mail: uredzaprojekte@unicath.hr