Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

(Novi) etički i društveni izazovi digitalnih tehnologija u domeni zdravstvene skrbi – Digit-HeaL

Uspostavni istraživački projekti HRZZ-a (UIP-2019-04)  voditelj projekta: doc. dr. sc. Anto Čartolovni

Ovaj uspostavni istraživački projekt ima namjeru, prije svega, kritički analizirati etičke i društvene implikacije razvoja i primjene pojedinih digitalnih tehnologija (umjetne inteligencije, velikih podataka, digitalne fenotipizacije) u domeni zdravstvene skrbi. Važnost ovog istraživačkog projekta ogleda se u dvojakoj svrhovitosti, koja se manifestira u dvije glavne faze projekta i to prvoj znanstveno-istraživačkoj i drugoj organizacijsko-institucionalnoj, posjedujući međusobno ovisne i povezane ciljeve. Znanstveno-istraživačka faza sastoji se od teorijskog i empirijskog dijela, koji u svojoj sinergiji pružaju kompletnu sliku o etičkoj i društvenoj prihvatljivosti novih tehnologija u sektoru zdravstvene skrbi. Sastoji se od više istraživačkih ciljeva, a prvi među njima jest ispitati i provjeriti postoje li novi etički i društveni problemi ili izazovi u primjeni digitalnih tehnologija u području zdravstva, te mogu li se već postojeći instrumenti, načela i teorije u bioetici i medicinskoj etici nositi s ovim novim tehnologijama ili je zapravo, potrebna njihova određena evolucija u novu disciplinu ili subdisciplinu digitalne medicinske etike ili bioetike. Empirijski dio znanstveno-istraživačkog dijela odnosi se na ispitivanje kvalitativnom i kvantitativnom metodologijom percepcije i prihvaćenosti novih tehnologija točnije iščekivanja, strahova te potencijalnih problema zainteresiranih sudionika liječnika, pacijenata, inženjera i studenata medicine. U svojoj organizacijsko-institucionalnoj fazi projekt ima za cilj osnovati istraživačku grupu i Laboratorij za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL).

Od Digit-HeaL projekta očekuje se da će svojim rezultatima doprinijeti lakšem evidentiranju etičkih i društvenih izazova koji bi se našli na putu odgovornog i društveno prihvatljivog razvoja novih digitalnih tehnologija u domeni zdravstvene skrbi. Sâm Digit-HeaL doprinijet će razvoju dijaloga između onih koji razvijaju tehnologije, onih koje će ih koristiti te onih na kojima će se primjenjivati ove nove tehnologije, stoga, Digit-HeaL predstavlja jedan značajni dijalektički most koji povezuje nove tehnologije s društvenim potrebama i etičkim vrijednostima.

Digit-HeaL na “Third Joint EU Cohesion Policy Conference”
U organizaciji Europske komisije, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku (GU REGIO), Regional Studies Association Europe i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u Zagrebu se održava konferencija pod nazivom Third Joint EU Cohesion Policy Conference od 14. do 16. studenog 2022. godine. Na drugom danu konferencije, u ime istraživačkog tima Digit-HeaL, dr. sc. Ana Tomičić je uz Anamariu Malešević, mag. soc., i doc. dr. sc. Antu Čartolovnog predstavila rad na temu Croatia Full Of… Lag? Digital health in the light of European Cohesion. Cilj konferencije je okupiti određen broj sudionika iz akademske zajednice, europskih institucija i tijela država...

Pročitaj više >

Doktorand Digit-HeaL laboratorija na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji u Sloveniji
Naš doktorand iz Laboratorija za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu Luka Poslon sudjelovao je na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji u Sloveniji „Ethical Challenges of Artificial Intelligence and New Technologies“ koja se održala 25. listopada 2022. godine u Ljubljani (Slovenija), u organizaciji Centre for Human-Centred Artificial Intelligence and the Ethics of New Technologies i Teološkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani. Riječ je o međunarodnoj znanstvenoj konferenciji koja je okupila stručnjake iz područja umjetne inteligencija i digitalnih tehnologija koje postaju dio svakodnevnice s ciljem analize etičkih izazova i mogućih posljedica implementacije tih...

Pročitaj više >

Digit-HeaL na konferenciji “Practicing solidarity for the future”
U organizaciji HRZZ projekta “Solidarna ekonomija u Hrvatskoj: antropološka perspektiva” i Instituta za antropologiju od 14. do 16. rujna 2022. godine održava se konferencija “Practicing Solidarity for the Future”. Na prvom danu konferencije, u ime istraživačkog tima Digit-HeaL, dr. sc. Ana Tomičić prezentirala je rad na temu Blending the Social and Solidarity Economy with Corporate Social Responsibility? Barriers and Opportunities in Context of Digital Healthcare in Croatia. Cilj konferencije je okupiti međunarodnu skupinu znanstvenika koji će uz prezentiranje istraživanja imati priliku za susret i raspravu.   Ana Tomičić Solidarity economy in Croatia:...

Pročitaj više >

Članovi Digit-HeaL laboratorija na ESPMH međunarodnoj konferenciji u Poljskoj
Članovi Laboratorija za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL), voditelj Anto Čartolovni i član Luka Poslon, sudjelovali su na 34. Europskoj konferenciji o filozofiji medicine i zdravstvene skrbi koja se održala u Varšavi (Poljska) od 24. do 27. kolovoza 2022. pod nazivom Diversity and Bioethics. Konferencija je organizirana od strane Europskog društva za filozofiju medicine i zdravstvene skrbi (ESPMH), Centra za bioetiku i biopravo na Fakultetu za filozofiju Sveučilišta u Varšavi i Odbora za bioetiku pri Predsjedništvu Poljske akademije znanosti. Konferencija je bila usredotočena na moralne izazove, vjerske i kulturne raznolikosti u zdravstvenoj skrbi,...

Pročitaj više >

Voditelj projekta: doc. dr. sc. Anto Čartolovni, Hrvatsko katoličko sveučilište

Članovi tima:

  • Maria Kolesarova, assistant professor, Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine;
  • dr.sc. Ana Tomičić, poslijedoktorandica;
  • Anamaria Malešević, mag.soc., asistentica;

 

 

 

Web stranica projekta:

Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Ured obavlja poslove prijave znanstvenih i stručnih projekata na interne natječaje koje objavljuje Sveučilište, kao i na ostale javne i druge natječaje.

Također obavlja poslove izrade projektne dokumentacije za dobivanje sredstava iz fondova Europske unije, te sve potrebne poslove u svrhu povećanja realizacije projekata i što uspješnijeg sudjelovanja Sveučilišta u korištenju fondova Europske unije.

Ured pruža potporu nastavnicima i suradnicima prilikom prijavljivanja, vođenja, realizacije te završavanja projekata i međunarodnih projekata.

KONTAKT
Tel: +385 (0) 1 3706 662
e-mail: uredzaprojekte@unicath.hr