Select Page

Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

(Novi) etički i društveni izazovi digitalnih tehnologija u domeni zdravstvene skrbi – Digit-HeaL

Uspostavni istraživački projekti HRZZ-a (UIP-2019-04)  voditelj projekta: doc. dr. sc. Anto Čartolovni

Ovaj uspostavni istraživački projekt ima namjeru, prije svega, kritički analizirati etičke i društvene implikacije razvoja i primjene pojedinih digitalnih tehnologija (umjetne inteligencije, velikih podataka, digitalne fenotipizacije) u domeni zdravstvene skrbi. Važnost ovog istraživačkog projekta ogleda se u dvojakoj svrhovitosti, koja se manifestira u dvije glavne faze projekta i to prvoj znanstveno-istraživačkoj i drugoj organizacijsko-institucionalnoj, posjedujući međusobno ovisne i povezane ciljeve. Znanstveno-istraživačka faza sastoji se od teorijskog i empirijskog dijela, koji u svojoj sinergiji pružaju kompletnu sliku o etičkoj i društvenoj prihvatljivosti novih tehnologija u sektoru zdravstvene skrbi. Sastoji se od više istraživačkih ciljeva, a prvi među njima jest ispitati i provjeriti postoje li novi etički i društveni problemi ili izazovi u primjeni digitalnih tehnologija u području zdravstva, te mogu li se već postojeći instrumenti, načela i teorije u bioetici i medicinskoj etici nositi s ovim novim tehnologijama ili je zapravo, potrebna njihova određena evolucija u novu disciplinu ili subdisciplinu digitalne medicinske etike ili bioetike. Empirijski dio znanstveno-istraživačkog dijela odnosi se na ispitivanje kvalitativnom i kvantitativnom metodologijom percepcije i prihvaćenosti novih tehnologija točnije iščekivanja, strahova te potencijalnih problema zainteresiranih sudionika liječnika, pacijenata, inženjera i studenata medicine. U svojoj organizacijsko-institucionalnoj fazi projekt ima za cilj osnovati istraživačku grupu i Laboratorij za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL).

Od Digit-HeaL projekta očekuje se da će svojim rezultatima doprinijeti lakšem evidentiranju etičkih i društvenih izazova koji bi se našli na putu odgovornog i društveno prihvatljivog razvoja novih digitalnih tehnologija u domeni zdravstvene skrbi. Sâm Digit-HeaL doprinijet će razvoju dijaloga između onih koji razvijaju tehnologije, onih koje će ih koristiti te onih na kojima će se primjenjivati ove nove tehnologije, stoga, Digit-HeaL predstavlja jedan značajni dijalektički most koji povezuje nove tehnologije s društvenim potrebama i etičkim vrijednostima.

Ljetna škola u Tallinnu
Članice Digit-HeaL tima, Ana Tomičić i Anamaria Malešević sudjelovale su od 19. do 30. srpnja na ljetnoj školi Sveučilišta u Tallinnu. Tečaj pod nazivom Design of Digital Service for Health Behavior Change pružio je sudionicima osnovno znanje o bihevioralnim promjenama i tehnikama koje su mogu koristiti u digitalnoj domeni kako bi se odgovorilo na zdravstvene probleme. Kroz radionice i grupni rad, sudionici su sami primjenjivali naučeno izrađujući prototip aplikacije na uočeni zdravstveni problem. Ana i Anamaria s ostalim članovima svoje grupe dizajnirale su aplikaciju koja ima za cilj educirati žene i podići svijest o raku dojke i važnosti samopregleda. Ovaj tečaj...

Pročitaj više >

Susret Digit-Heal tima s AI4Health.Cro
Članovi Digit-HeaL tima susreli su se s predstavnicima tima AI4Health.Cro i Mreže znanja na Institutu Ruđer Bošković. Dr. sc. Anja Barešić predstavila je projekt EDIH-a (European Digital Innovation Hub) i AI4Health.Cro konzorcij koji se sastoji od dionika iz gospodarskog, javnog, medicinskog i akademskog sektora uključenog u razvoj digitalnih rješenja u zdravstvu i medicini, s posebnim fokusom na umjetnoj inteligenciji. Članovi Digit-HeaL tima također su prezentirali svoj dosadašnji rad i planove, s naglaskom na kvalitativnu fazu istraživanja koja je u tijeku. S obzirom na preklapanja u znanstvenim i akademskim interesima, susret s timom AI4Health.Cro, osim upoznavanja,...

Pročitaj više >

Ljetna škola u Leuvenu
Anto Čartolovni, voditelj Digit-HeaL tima od 28. lipnja do 3. srpnja sudjelovao je na ljetnoj školi Katoličkog sveučilišta Leuven na temu Law, Ethics & Policy of Artificial Intelligence (AI). Sudionici, među kojima je i voditelj našeg tima, na ljetnoj školi  su se upoznali s najnovijim uvidima u umjetnu inteligenciju iz različitih perspektiva. Kroz niz tema omogućeno je bolje razumijevanje pravnih, etičkih i političkih implikacija razvoja i upotrebe umjetne inteligencije u društvu. Predavanja su održali akademici, donositelji javnih politike iz europskih i međunarodnih institucija, koji su sudionicima pružili uvid u konkretne učinke korištenja umjetne inteligencije...

Pročitaj više >

Ljetna škola u Oslu
Članice Digit-HeaL tima, Ana Tomičić i Anamaria Malešević od 28. lipnja do 2. srpnja sudjelovale su na ljetnoj školi Sveučilišta u Oslu. Tema ljetne škole bila je Controversy mapping and computational anthropology: digital methods between the qualitative-quantitative divide. Sudionici, među kojima su i članice našeg tima, imali su priliku upoznati se s ovom istraživačkom metodom, isprobati korisne alate i primijeniti naučeno za vlastite istraživačke projekte.  Radionicu koja se ove godine iznimno održala online,  vodio je profesor sa Sveučilišta Aalborg, Anders Kristian...

Pročitaj više >

Voditelj projekta: doc. dr. sc. Anto Čartolovni, Hrvatsko katoličko sveučilište

Članovi tima:

  • Maria Kolesarova, assistant professor, Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine;
  • dr.sc. Ana Tomičić, poslijedoktorandica;
  • Anamaria Malešević, mag.soc., asistentica;

 

 

 

Web stranica projekta:

Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Ured obavlja poslove prijave znanstvenih i stručnih projekata na interne natječaje koje objavljuje Sveučilište, kao i na ostale javne i druge natječaje.

Također obavlja poslove izrade projektne dokumentacije za dobivanje sredstava iz fondova Europske unije, te sve potrebne poslove u svrhu povećanja realizacije projekata i što uspješnijeg sudjelovanja Sveučilišta u korištenju fondova Europske unije.

Ured pruža potporu nastavnicima i suradnicima prilikom prijavljivanja, vođenja, realizacije te završavanja projekata i međunarodnih projekata.

KONTAKT
Tel: +385 (0) 1 3706 662
e-mail: uredzaprojekte@unicath.hr