Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

(Novi) etički i društveni izazovi digitalnih tehnologija u domeni zdravstvene skrbi – Digit-HeaL

Uspostavni istraživački projekti HRZZ-a (UIP-2019-04)  voditelj projekta: doc. dr. sc. Anto Čartolovni

Ovaj uspostavni istraživački projekt ima namjeru, prije svega, kritički analizirati etičke i društvene implikacije razvoja i primjene pojedinih digitalnih tehnologija (umjetne inteligencije, velikih podataka, digitalne fenotipizacije) u domeni zdravstvene skrbi. Važnost ovog istraživačkog projekta ogleda se u dvojakoj svrhovitosti, koja se manifestira u dvije glavne faze projekta i to prvoj znanstveno-istraživačkoj i drugoj organizacijsko-institucionalnoj, posjedujući međusobno ovisne i povezane ciljeve. Znanstveno-istraživačka faza sastoji se od teorijskog i empirijskog dijela, koji u svojoj sinergiji pružaju kompletnu sliku o etičkoj i društvenoj prihvatljivosti novih tehnologija u sektoru zdravstvene skrbi. Sastoji se od više istraživačkih ciljeva, a prvi među njima jest ispitati i provjeriti postoje li novi etički i društveni problemi ili izazovi u primjeni digitalnih tehnologija u području zdravstva, te mogu li se već postojeći instrumenti, načela i teorije u bioetici i medicinskoj etici nositi s ovim novim tehnologijama ili je zapravo, potrebna njihova određena evolucija u novu disciplinu ili subdisciplinu digitalne medicinske etike ili bioetike. Empirijski dio znanstveno-istraživačkog dijela odnosi se na ispitivanje kvalitativnom i kvantitativnom metodologijom percepcije i prihvaćenosti novih tehnologija točnije iščekivanja, strahova te potencijalnih problema zainteresiranih sudionika liječnika, pacijenata, inženjera i studenata medicine. U svojoj organizacijsko-institucionalnoj fazi projekt ima za cilj osnovati istraživačku grupu i Laboratorij za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL).

Od Digit-HeaL projekta očekuje se da će svojim rezultatima doprinijeti lakšem evidentiranju etičkih i društvenih izazova koji bi se našli na putu odgovornog i društveno prihvatljivog razvoja novih digitalnih tehnologija u domeni zdravstvene skrbi. Sâm Digit-HeaL doprinijet će razvoju dijaloga između onih koji razvijaju tehnologije, onih koje će ih koristiti te onih na kojima će se primjenjivati ove nove tehnologije, stoga, Digit-HeaL predstavlja jedan značajni dijalektički most koji povezuje nove tehnologije s društvenim potrebama i etičkim vrijednostima.

Digit-HeaL postao je novi član European Connected Health Alliancea (ECHAlliance)
  S ponosom objavljujemo kako je Laboratorij za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL) postao novopridruženim članom European Connected Health Alliancea (ECHAlliance). ECHAlliance je međunarodna neprofitna organizacija koja kao posrednik za digitalno zdravlje olakšava povezivanje mnogobrojnih dionika koji se bave ekosustavima, poticanjem održivih promjena i otklanjanjem prepreka kod pružanju zdravstvene i socijalne skrbi.   ECHAlliance kao globalna zajednica povezuje 78 zemalja i 4,4 milijarde ljudi (Afrika, Amerika, Azija, Kanada, Karibi, Kina, Europa, Indija, Pacifik i SAD). ECHAlliance okuplja preko 20.000 stručnjaka – uključujući...

Pročitaj više >

Poziv na prijavu sažetaka – STS Conference Graz 2022
Objavljen je novi poziv za prijavu sažetaka znanstvenih radova u sklopu 20. godišnje STS konferencije Graz 2022. pod nazivom „Critical Issues in Science, Technology and Society Studies“ koja će se održati u Grazu, Austrija, od 2. do 4. svibnja 2022. godine. Riječ je o zajedničkoj godišnjoj konferenciji u organizaciji Odjela za Znanost, tehnologiju i društvo Instituta za interaktivne sustave i podatkovne znanosti s Tehničkog sveučilišta u Grazu, Međusveučilišnog istraživačkog centra za tehnologiju, rad i kulturu (IFZ) i Instituta za napredne studije znanosti, tehnologije i društva (IAS-STS). Više informacija o samoj konferenciji možete pronaći putem sljedeće poveznice....

Pročitaj više >

Objavljen prvi zajednički rad Digit-HeaL istraživačke grupe
Objavljen je novi znanstveni rad Laboratorija za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu pod nazivom “Ethical, Legal and Social Issues of Digital Phenotyping as a Future Solution for Present-Day Challenges: A Scoping Review” u časopisu Science and Engineering Ethics (IF = 3.525). Autori rada su dr. sc. Ana Tomičić, članica istraživačke grupe Digit-HeaL laboratorija, Anamaria Malešević, mag. soc., članica istraživačke grupe Digit-HeaL laboratorija i doc. dr. sc. Anto Čartolovni, voditelj istraživačke grupe Digit-HeaL laboratorija. Navedeni rad možete pronaći na linku. Tema rada su etička, pravna i društvena pitanja digitalne fenotipizacije kao budućeg...

Pročitaj više >

Dobro jutro, Hrvatska – Televizijsko gostovanje
U utorak, 14. prosinca 2021. godine gostovali smo u emisiji Dobro jutro, Hrvatska u sklopu rubrike Digitalno jutro gdje smo predstavili Laboratorij za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL) koji okuplja interdisciplinarnu istraživačku grupu od 7 članova pod vodstvom doc. dr. sc. Ante Čartolovnog. Članovi istraživačke grupe Digit-HeaL laboratorija Anamarija Malešević, mag. soc., i Luka Poslon, mag. phil., su naglasili kako je primarni cilj istraživačke grupe putem vlastitih aktivnosti doprinijeti odgovornijoj inovaciji, razvoju i implementaciji digitalnih tehnologija u domeni zdravstvene skrbi te kako je uspostava Laboratorija financirana sredstvima...

Pročitaj više >

Voditelj projekta: doc. dr. sc. Anto Čartolovni, Hrvatsko katoličko sveučilište

Članovi tima:

  • Maria Kolesarova, assistant professor, Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine;
  • dr.sc. Ana Tomičić, poslijedoktorandica;
  • Anamaria Malešević, mag.soc., asistentica;

 

 

 

Web stranica projekta:

Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Ured obavlja poslove prijave znanstvenih i stručnih projekata na interne natječaje koje objavljuje Sveučilište, kao i na ostale javne i druge natječaje.

Također obavlja poslove izrade projektne dokumentacije za dobivanje sredstava iz fondova Europske unije, te sve potrebne poslove u svrhu povećanja realizacije projekata i što uspješnijeg sudjelovanja Sveučilišta u korištenju fondova Europske unije.

Ured pruža potporu nastavnicima i suradnicima prilikom prijavljivanja, vođenja, realizacije te završavanja projekata i međunarodnih projekata.

KONTAKT
Tel: +385 (0) 1 3706 662
e-mail: uredzaprojekte@unicath.hr