Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Dobrobit za poboljšanje socijalne dimenzije obrazovanja (Welfare for Improved Social dimension of Education – WISE) je konzorcijski projekt Europske unije u kojem je Hrvatsko katoličko sveučilište partner zajedno s talijanskom organizacijom EDUCatt, Katoličkim sveučilištem Ivana Pavla II iz Lublina u Poljskoj, Sveučilištem Abo Akademi iz Turkua u Finskoj te talijanskim zakladama ANDISU i CRUI. Projekt je pokrenut unutar programa Erasmus +, za razvoj strateškog partnerstva u 2014. godini.

Cilj projekta je poboljšati postojeću razinu socijalne dimenzije studiranja, odnosno razviti inovativni višedimenzionalni okvir za procjenu visokih učilišta kako bi se bolje razumjele i pratile potrebe studenata. U svrhu ostvarenja cilja definiraju se metodološki alati za analizu trenutnog stanja socijalnog aspekta studiranja te predlažu i strukturiraju novi načini razvoja ove važne dimenzije studentskog života. WISE je u skladu sa Strateškim ciljem 3 Strateškog okvira – Obrazovanje i osposobljavanje 2020 (ET 2020) „Promicanje pravednosti, socijalne kohezije i aktivnog građanstva“ jer promiče inkluzivno obrazovanje kako bi se osiguralo da svi studenti (uključujući i one u nepovoljnom položaju) završe obrazovanje, zahvaljujući inicijativi da se odgovori na potrebe i prioritete studenata.

Osnovni podaci:

  • Naziv projekta:  Welfare for Improved Social dimension of Education – WISE
  • Skraćenica projekta: WISE
  • Voditelj projekta: Doc. dr. sc. Dario Sambunjak
  • Ukupna vrijednost projekta: 252.842,00 eura
  • Izvor financiranja: Europska komisija
  • Web stranica: www.wise-project.eu
Predstavljeni završni rezultati projekta WISE

U utorak 28. lipnja 2016. godine na Hrvatskom katoličkom sveučilištu održalo se završno predstavljanje projekta: “Dobrobit za poboljšanje socijalne dimenzije izobrazbe” (Welfare for Improved Social dimension of Education – WISE).

Pročitaj više >

                                        

 

                   

 

       

Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Ured obavlja poslove prijave znanstvenih i stručnih projekata na interne natječaje koje objavljuje Sveučilište, kao i na ostale javne i druge natječaje, posebno natječaje Europske unije.

Također obavlja poslove izrade projektne dokumentacije za dobivanje sredstava iz fondova Europske unije, te sve potrebne poslove u svrhu povećanja realizacije projekata i što uspješnijeg sudjelovanja Sveučilišta u korištenju fondova Europske unije.

Ured pruža pomoć nastavnicima i suradnicima prilikom prijavljivanja, vođenja, realizacije te završavanja projekata i međunarodnih projekata.

KONTAKT

Tel: +385 (0) 1 3706 662

e-mail: uredzaprojekte@unicath.hr

Hrvatsko katoličko sveučilište