Mobilnost

Boravak kolegice s Katoličkog sveučilišta Ivana Pavla II u sklopu Erasmus+ programa

U sklopu Erasmus+ programa od 6. do 10. svibnja 2024. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu boravila je Joanna Szegda s Katoličkog sveučilišta Ivana Pavla II u Lublinu. Tijekom boravka na našem Sveučilištu sastala se s pročelnikom Sveučilišnog odjela za komunikologiju, prof. dr. sc. Danijelom Labašem i Erasmus+ koordinatoricom doc. dr. sc. Suzanom Peran te održala predavanja za...

Više >

Erasmus+ razmjena nastavnika s Katoličkog sveučilišta Ivana Pavla II u Lublinu

U sklopu Erasmus+ programa od 29. travnja do 3. svibnja 2024. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu boravio je Ks. dr. hab. Jarosław Marczewski s Katoličkog sveučilišta Ivana Pavla II u Lublinu. Tijekom boravka na našem Sveučilištu sastao se s pročelnikom Sveučilišnog odjela za povijest, izv. prof. dr. sc. Mariom Kevom i profesorom na Sveučilišnog odjela za povijest prof. dr....

Više >

Zaposlenice Hrvatskog katoličkog sveučilišta sudjelovale na XIII International Staff Week

Aleksandra Gečević, mag. soc. et mag. educ. soc., Voditeljica odjela za projekte mobilnosti i Edita Kitner, mag. prim. educ., Stručna suradnica u Uredu Sveučilišnog odjela za psihologiju u sklopu Erasmus+ programa sudjelovale su na XIII International Staff Week-u koji se održao od 22. do 26. travnja 2024. na Sveučilištu Almería u Španjolskoj. Na XIII International Staff...

Više >

Viši asistent Filip Hren gostovao na Filozofskoj fakulteti Univerze v Ljubljani

Dr. sc. Filip Hren, viši asistent na Sveučilišnom odjelu za povijest je od 15. do 19. travnja 2024. gostovao na Filozofskoj fakulteti Univerze v Ljubljani u sklopu Erasmus+ programa mobilnosti zaposlenika u nastavi. Na Odjelu za povijest (Oddelek za zgodovino) je održao ukupno osam sati predavanja na engleskom jeziku iz političke i vojne povijesti jugoistočne Europe u ranome...

Više >

Course Catalogue

ECTS koordinatori
  • prof. dr. sc. Tamara Holjevac Grgurić, sveučilišna ECTS koordinatorica i predsjednica Povjerenstva
  • doc. dr. sc. Ivan Krešimir Lukić, ECTS koordinator Medicinskog fakulteta
  • doc. dr. sc. Suzana Peran, ECTS koordinator Sveučilišnog odjela za komunikologiju
  • doc. dr. sc. Stipe Ledić, ECTS koordinator Sveučilišnog odjela za povijest
  • doc. dr. sc. Martina Knežević, ECTS koordinator Sveučilišnog odjela za psihologiju
  • doc. dr. sc. Mate Car, ECTS koordinator Sveučilišnog odjela za sestrinstvo
  • doc. dr. sc. Miriam Mary Brgles, ECTS koordinator Sveučilišnog odjela za sociologiju
Academic Calendar 2023/24

For the Academic Calendar 2023/24 click the link.

Hrvatsko katoličko sveučilište