Sveučilišni odjel za sociologiju

Novosti

Predstavnici HKS-a na godišnjem sastanku Znanstvenog vijeća IFCU u Parizu

Izv. prof. dr. sc. Mario Bara, pročelnik Sveučilišnog odjela za sociologiju i prof. dr. sc.  Jasna Ćurković Nimac sa Sveučilišnog odjela za komunikologiju sudjelovali su 8. veljače 2024. na godišnjem sastanku Znanstvenog vijeća za znanstvena istraživanja (CSR) održanom u sjedištu Svjetske federacije katoličkih sveučilišta (IFCU) u Parizu. Vijeće kojim predsjedava prof. dr....

Više >

Hrvatsko katoličko sveučilište potpisalo sporazum sa Sveučilištem Notre Dame u Australiji

Prof. dr. sc. Luka Šešo sa Sveučilišnog odjela za sociologiju i prof. dr. sc. Hrvoje Kekez sa Sveučilišnog odjela za povijest u sklopu svojeg boravka na Sveučilištu Notre Dame u Sydneyu (Australija) od 12. do 18. veljače 2024. u ime Hrvatskog katoličkog sveučilišta sudjelovali su svečanosti potpisivanja međuinstitucijskog sporazuma kojima obje institucije reguliraju svoje...

Više >

Profesori Kekez i Šešo u sklopu Erasmusa borave na The University of Notre Dame Australia

Prof. dr. sc. Luka Šešo sa Sveučilišnog odjela za sociologiju i prof. dr. sc. Hrvoje Kekez sa Sveučilišnog odjela za povijest od 12. do 23. veljače 2024. borave na The University of Notre Dame Australia u Australiji u sklopu Erasmus+ mobilnosti. Boravak u Australiji profesori će iskoristiti za dogovore oko daljnje suradnje Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Sveučilišta Notre...

Više >

Docentica Brgles sudjelovala u aktivnostima Upravnog odbora COST akcije na Sveučilištu u Oxfordu

Kao članica Upravnoga odbora COST akcije “Cultural Expertise Junior Network” (K-Peritia) CA22101, docentica Miriam Mary Brgles sa Sveučilišnog odjela za sociologiju boravila je od 3. do 6. siječnja 2024. na Sveučilištu u Oxfordu. U sklopu COST akcije na Pembroke Collegeu i Brookes Universityju održala se znanstvena konferencija te sastanci upravnoga odbora i radnih grupa. Kao...

Više >

Hrvatsko katoličko sveučilište