Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Projekti Sveučilišta – 2013.

Depresivni simptomi u shizofreniji i polimorfizmi gena dopaminskog i serotoninskog sustava
Osnovni podaci: Ovaj projekt doprinosi boljem upoznavanju povezanosti depresivnih simptoma i polimorfizama četiriju gena serotoninskog i dopaminskog sustava koji predstavljaju najznačajnije čimbenike sveukupnog serotoninskog i dopaminergičkog sustava u shizofreniji. Utvrđivanje povezanosti navedenih polimorfizama, kao objektivnih bioloških pokazatelja, i depresivnih simptoma u shizofreniji omogućilo bi kvalitetnije dijagnosticiranje i svrhovitije liječenje bolesnika s tendencijom postizanja što dulje remisije i kao ozbiljnim posljedicama izražene depresivne simptomatologije.   Naziv projekta: Depresivni simptomi u shizofreniji i polimorfizmi gena dopaminskog i...

Pročitaj više >

Epigenetička regulacija gena za monoamin-oksidazu (MAO-B)
Projekt predstavlja prvo istraživanje obrasca metilacije gena za monoamin-oksidazu u autizmu, suicidalnosti i alkoholizmu te općenito prvo istraživanje uloge epigenetičkih mehanizama u regulaciji gena za ovaj enzim. Inovativnost ovog pristupa očituje se u analizama biološkog materijala uzetog izravno iz organizma (analize ex vivo) što osigurava fiziološku relevantnost tako dobivenih rezultata (za razliku od uobičajenih studija na staničnim linijama).   Naziv projekta:  Epigenetička regulacija gena za monoamin-oksidazu (MAO-B) Naziv poziva: Natječaj za znanstvene projekte Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 2013. godini Voditelj projekta: Doc. dr. sc. Jasminka...

Pročitaj više >

Interdisciplinarno istraživanje manjih urbanih zajednica. Samobor – stotinu godina nakon Milana Langa
Cilj ovog projekta je provedba detaljnih društveno-humanističkih istraživanja suvremenih manjih urbanih cjelina. U centru istraživanja su život i običaji današnjih Samoboraca kao i očuvanje preostale autohtone tradicije grada. Okvirna metodologija i struktura istraživanja kreće od metodologije Langova djela (Osnova Antuna Radića), uz nove društvene pojave kao i istraživanja relevantna za period od proteklih stotinu godina: povijesne mijene i povijesni kontekst Samobora, transformacija obitelji, mobilnost, doseljenici, pristup radu, religioznost, slobodno vrijeme, turizam, ulazak u Europsku uniju, identitet, potkulture, jezik, očuvanje tradicije, umjetnost i dr. Osnovni...

Pročitaj više >

Izrada testa apstraktnog mišljenja za potrebe dodatnih provjera pri upisu studenata na Hrvatsko katoličko sveučilište (TAM-HKS-1)
Cilj ovog projekta je konstruirati test apstraktnog mišljenja koji bi se primjenjivao u sklopu dodatnih provjera pri upisu na studij psihologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, kako bi se smanjila vjerojatnost da se određeni broj pristupnika s testom već ranije susreo. Između konstruiranja prve i druge verzije testa apstraktnog mišljenja, provodi se pilot istraživanje primjene testa u svrhu provjere psihometrijskih svojstava zadataka i testa.   Osnovni podaci: Naziv projekta: Izrada testa apstraktnog mišljenja za potrebe dodatnih provjera pri upisu studenata na Hrvatsko katoličko sveučilište (TAM-HKS-1) Naziv poziva: Natječaj za znanstvene projekte Hrvatskog...

Pročitaj više >

L’Atlas informatisé de l’ adriatique antigue (Informatički atlas antičkog Jadrana) 
Ovaj međunarodni projekt kojeg provodi udruga Adriaticum mare, pokrenut je 2010. godine, a u njega je uključeno više europskih istraživačkih institucija. Cilj projekta je stvoriti sveobuhvatnu informatiziranu kartu antičkog Jadrana, od Albanije do Apulije. Namjerava se stvoriti pregled stanja istraženosti u obliku online kartografskog geografskog sustava (GIS). Informacije o lokalitetima će biti dostupne javnosti na 6 međunarodnih i lokalnih jezika istovremeno (engleski, francuski, talijanski, hrvatski, slovenski i albanski), čime se olakšava lakši protok informacija u prostoru te ruši jezična barijera među znanstvenicima. Osnovni podaci: Naziv projekta:  L’Atlas...

Pročitaj više >

Religija i ljudska prava
Jedan od ciljeva istraživanja koje će se provoditi u sklopu ovog projekta je formuliranje relevantnih zaključaka koji će pridonijeti unaprjeđenju kulture ljudskih prava na europskoj razini, a osobito obrazovanju o ljudskim pravima. U tom je kontekstu ovaj projekt vrlo važan za njegovanje liberalno-demokratskog uređenja europskih zemalja i time sprječavanja potencijalnih destruktivnih razvojnih smjerova, koji su se u prošlosti pokazali neodrživima. Empirijski dio istraživanja provodi se na populaciji srednjoškolaca koji pohađaju završne razrede srednje škole u različitim europskim zemljama.  Osnovni podaci: Naziv projekta: Religija i ljudska prava Naziv poziva: Natječaj...

Pročitaj više >

Vjerski život u betonskim katakombama – osnivanje novozagrebačkih župa
  Opći podatci: Projekt se prvenstveno usmjerava na prikupljanje podataka o nastanku župa u stanovima i kućama Novog Zagreba: Savski Gaj, Siget, Sopot, Utrine, Travno, Dugave, Sloboštinu i Zapruđe. Ovim istraživanjem želi se dati odgovor kakve su vjerničke zajednice stvorene u uvjetima iznimno ograničenog prostora te u kojoj se mjeri zakonski proklamirana sloboda vjeroispovijesti mogla ostvariti s obzirom na politički stav unutar kojeg je djelovala.     Naziv projekta:  Vjerski život u betonskim katakombama – osnivanje novozagrebačkih župa Naziv poziva: Natječaj za znanstvene projekte Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 2013. godini Voditelj projekta: Doc....

Pročitaj više >

Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Ured obavlja poslove prijave znanstvenih i stručnih projekata na interne natječaje koje objavljuje Sveučilište, kao i na ostale javne i druge natječaje, posebno natječaje Europske unije.

Također obavlja poslove izrade projektne dokumentacije za dobivanje sredstava iz fondova Europske unije, te sve potrebne poslove u svrhu povećanja realizacije projekata i što uspješnijeg sudjelovanja Sveučilišta u korištenju fondova Europske unije.

Ured pruža pomoć nastavnicima i suradnicima prilikom prijavljivanja, vođenja, realizacije te završavanja projekata i međunarodnih projekata.

KONTAKT
Tel: +385 (0) 1 3706 662
e-mail: uredzaprojekte@unicath.hr