Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Metakognicija u kategorijalnom učenju, mišljenju i razumijevanju

Doc. dr. sc. Mia Šetić Beg i doc. dr. sc. Marija Šakić sa Odjela za psihologiju sudjeluju u projektu „Metakognicija u kategorijalnom učenju, mišljenju i razumijevanju“ čiji je nositelj Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet. Glavni cilj ovog projekta jest istražiti metakognitivne procese nadgledanja i kontrole u kategorijalnom učenju, mišljenju i utjelovljenom razumijevanju. Iako su navedene domene opsežno istraživane, istraživanje metakognicije unutar tih domena izostaje. Cilj je povezati navedene domene istraživanja unutar jednog istraživačkog programa. Za potrebe provođenja projekta koristi se novoosnovani Laboratorij za eksperimentalnu psihologiju opremljen opremom koja je potrebna za provedbu istraživanja predviđena projektom. Dobiveni rezultati dati će odgovor na važno pitanje o točnosti metakognitivnih procjena i o efikasnosti procesa nadgledanja i regulacije u kognitivnim domenama unutar kojih metakognicija dosad nije detaljnije istraživana.

Osnovni podaci:

  • Naziv projekta: Metakognicija u kategorijalnom učenju, mišljenju i razumijevanju
  • Sudionici na projektu s HKS-a:
    doc. dr. sc. Mia Šetić Beg
    doc. dr. sc. Marija Šakić Velić
  • Ukupna vrijednost projekta: 398.714,99 kn
  • Početak izvedbe projekta: 01. listopad 2014.
  • Kraj izvedbe projekta: 30. rujan 2017.
  • Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
Hrvatsko katoličko sveučilište