Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Pisanje udžbenika iz Socijalnog nauka Crkve na Karl-Franzens Sveučilištu u Grazu

Projekt izdavanja udžbenika iz Socijalnog nauka Crkve je motiviran činjenicom da ne postoji niti jedan hrvatski udžbenik iz područja Socijalnog nauka Crkve. Udžbenik je pisan u sklopu istraživačkog boravka na Sveučilištu u Grazu (na Institutu za etiku i društveni nauk, Katoličko-teološkog fakulteta). Vremenski plan je podijeljen na jedan mjesec istraživanja u Hrvatskoj (listopad 2017.) i četiri mjeseca istraživanja i rada na Sveučilištu u Grazu. Za svaki su mjesec planirani konkretni istraživački ciljevi, tematska područja tj. poglavlja i brojevi strana. Cilj udžbenika je u tome da bude uključen kao obvezna literatura u nastavni, izvedbeni plan iz kolegija Socijalni nauk Crkve na Hrvatskom katoličkom sveučilištu (ali i šire) u akademskoj godini 2018./2019. Zaključno se može utvrditi da bi ovaj udžbenik bio od značaja i za širu akademsku i crkvenu javnost u Hrvatskoj.

Osnovni podaci:

  • Naziv projekta: Pisanje udžbenika iz Socijalnog nauka Crkve na Karl- Franzens Sveučilištu u Grazu
  • Voditelj projekta: dr. sc. Marijana Kompes, mag. phil.
  • Početak izvedbe projekta:
    2. listopada 2017. (u Hrvatskoj)
    1. studenog 2017. (u Austriji)
  • Kraj izvedbe projekta: 28. veljače 2018. (u Austriji)
  • Izvor financiranja: Zaklada Pastorales Forum, Beč (Austrija)
Hrvatsko katoličko sveučilište