Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Hrvatsko katoličko sveučilište partner je na projektu „Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima (DATACROSS)“, koji se provodi unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“. Projekt se bavi istraživačkim problemima razvoja naprednih metoda i tehnologija analize heterogenih podataka. DATACROSS predstavlja prekretnicu jer će snažno ojačati istraživački kapacitet ZCI-a zapošljavanjem i usavršavanjem oko 40 novih mladih istraživača na projektu, čime će omogućiti visoki intenzitet vrhunskih znanstvenih istraživanja te prijenos znanja i tehnologija u gospodarstvo, što će dugoročno imati značajne pozitivne učinke na jačanje istraživačkoga sektora i gospodarstva u RH i EU te hrvatskoga društva u cjelini.

Osnovni podaci: 

 • Naziv projekta: Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima
 • Skraćenica: DATACROSS
 • Naziv poziva: Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti
 • Sudionici na projektu s HKS-a: Prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić, Prorektor za znanost
 • Ukupna vrijednost projekta: 37.999.929,03 kn
 • Početak izvedbe projekta: 1. studenog 2017.
 • Kraj izvedbe projekta: 5 godina
 • Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj

Ciljevi projekta:

 1. Provođenje vrhunskih, graničnih istraživanja u područjima znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima.
 2. Jačanje kapaciteta Znanstvenog centra izvrsnosti u područjima znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima.
 3. Povećanje međunarodne vidljivosti i prepoznatljivosti Znanstvenog centra izvrsnosti za znanost o podatcima i kooperativne sustave.
 4. Povećanje doprinosa razvoju hrvatskoga gospodarstva i društva u cjelini.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

       

 

Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Ured obavlja poslove prijave znanstvenih i stručnih projekata na interne natječaje koje objavljuje Sveučilište, kao i na ostale javne i druge natječaje, posebno natječaje Europske unije.

Također obavlja poslove izrade projektne dokumentacije za dobivanje sredstava iz fondova Europske unije, te sve potrebne poslove u svrhu povećanja realizacije projekata i što uspješnijeg sudjelovanja Sveučilišta u korištenju fondova Europske unije.

Ured pruža pomoć nastavnicima i suradnicima prilikom prijavljivanja, vođenja, realizacije te završavanja projekata i međunarodnih projekata.

KONTAKT

Tel: +385 (0) 1 3706 662

e-mail: uredzaprojekte@unicath.hr

Hrvatsko katoličko sveučilište