budi-unicathan-slider
kompas-header
previous arrow
next arrow

Obavijesti studentima

Datum posljednje obavijesti: 02. 10. 2023.

Cjeloživotno učenje

Program za stjecanje nastavničkih
kompetencija

Sveučilišna knjižnica

Posudba / povrat građe:
Ponedjeljak – četvrtak: 8:00 – 19:00
Petak: 8:00 – 16:30

Čitaonice:
Čitaonice sa računalima otvorene su od 8:00 do 20:00

 

 

Vijesti o događanjima u Ukrajini i na Ukrajinskom katoličkom sveučilištu

***
SRCE ZA UKRAJINU

Karitativna akcija Hrvatskog katoličkog sveučilišta za pomoć
Ukrajinskom katoličkom sveučilištu

Hrvatsko katoličko sveučilište