Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Percepcije hrvatskih, slavonskih i dalmatinskih elita u kasnom srednjem i ranom novom vijeku

Cilj ovog projekta je produbiti dosadašnje spoznaje o percepcijama hrvatskih, slavonskih i dalmatinskih elita u kasnom srednjem i ranom novom vijeku, pri čemu je fenomen društvenih elita promatran kao cjelina, i to u njegovom društvenom, gospodarskom, vjerskom i prostornom kontekstu. Ovaj projekt je svojevrsni nastavak projekta „Porijeklo, strukture i percepcije društvenih elita hrvatskoga srednjeg i ranog novog vijeka“, također financiranog od strane Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a koji se provodio tijekom 2016. godine. U projekt su uključeni mladi znanstvenici koji su se radom na projektu upoznali sa novim znanstvenim metodama, još uvijek uglavnom neprimijenjenim u hrvatskoj historiografiji te imali priliku aktivno raditi na oblikovanju ciljeva i aktivnostima projekta i unaprijediti svoj mentorski rad. Iz projekata su proizašli znanstveni radovi koji obuhvaćaju čitav niz navedenih različitih aspekata percepcija društvenih elita, pri čemu su hrvatske povijesne zemlje promatrane kao integralni geografski i društveni konstrukt. Rezultati projekta diseminirani su na Međunarodnom medievističkom kogresu. Tijekom rada na projektu, izrađen je i obranjen doktorski rad poslijedoktoranda i asistenta na Sveučilištu. U terenska istraživanja kasnosrednjovjekovnih i ranonovovjekovnih tvrdih gradova Cesargrada, Velikog Tabora, Krapine, Samobora, Dubovca i Novigrada na Dobri s ciljem detektiranja stanja njihove očuvanosti te obavljanja osnovnih rekognosticiranja na terenu i revizijskih mjerenja uključeni su studenti diplomskog studija povijesti. 

Osnovni podaci:
• Naziv projekta: Percepcije hrvatskih, slavonskih i dalmatinskih elita u kasnom srednjem i ranom novom vijeku
• Naziv poziva: Natječaj za znanstvene projekte Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 2017. godini
• Voditelj projekta: doc. dr. sc. Hrvoje Kekez
• Ukupna vrijednost projekta: 25.000,00 kn
• Izvor financiranja: Hrvatsko katoličko sveučilište

Ciljevi projekta:
1. Produbiti dosadašnje spoznaje o percepcijama navedenih elita u promatranom periodu, pri čemu je fenomen društvenih elita promatran kao cjelina u njegovom društvenom, gospodarskom, vjerskom i prostornom kontekstu.
2. Diseminacija znanstvenih spoznaja proizašlih iz rada na projektnim zadacima, posebice na međunarodnoj razini.
3. Uključivanje poslijedoktoranata i asistenata Hrvatskog katoličkog sveučilišta u znanstveno-istraživačke strukture i projekte.
4. Uključivanje studenata Hrvatskog katoličkog sveučilišta u rad znanstvenih projekata.

Hrvatsko katoličko sveučilište