Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Toma Kovačević – Katalog zagrebačkih biskupa i kanonika

Zagrebačka (nad)biskupija te Prvostolni kaptol zagrebački u povijesti su hrvatskih zemalja imali nemjerljivu ulogu sjedišta duhovnog, političkog i intelektualnog života. Posebice je bila važna uloga Kaptola kao vjerodostojnoga mjesta potvrđivanja isprava. Iz njegovog je arhiva dokumenata i isprava za svoje studije o povijesti biskupije crpio i Toma Kovačević (1664. – 1724.). Temeljno gradivo za provedbu ovoga projekta jesu njegovi rukopisi Cathalogus Praesulum Zagrabiensium te Cathalogus regulatus demort(uorum) canonicorum Zag(rabien)sium čiji se dijelovi nacrta, dodataka i čistopisa uz još neke kraće tekstove i studije uvezeni u knjige, a prema još neutvrđenom redoslijedu, čuvaju u ostavštini ovog zagrebačkog kanonika i povjesničara u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Radi se o studijama s opisom života i djelovanja zagrebačkih biskupa i kanonika te općenito o povijesti Zagrebačke biskupije od ranog srednjeg vijeka do autoru suvremenoga doba. Početkom 20. stoljeća Ljudevit Ivančan, također kanonik i povjesničar, Kovačevićeve je rukopise prepisao strojopisom. Jedan od primjeraka čuva se u Nadbiskupijskome arhivu u Zagrebu u Ivančanovoj ostavštini. U fokusu projektnoga istraživanja biti će značaj i utjecaj Kovačevićeva opusa u okviru intelektualnoga pokreta 18. stoljeća, a temeljni cilj projekta jest objaviti kritičko izdanje dvaju rukopisa o povijesti zagrebačkih biskupa i kanonika.

Osnovni podaci:

 • Naziv projekta: Toma Kovačević – Katalog zagrebačkih biskupa i kanonika
 • Naziv poziva: Natječaj za realizaciju jednogodišnjih znanstvenih projekata Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 2023. godini
 • Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Valentina Janković Barbarić
 • Iznos potpore: 25,000.00 kn
 • Početak izvedbe projekta: veljača 2023. godine
 • Kraj izvedbe projekta: veljača 2024. godine
 • Izvor financiranja: Hrvatsko katoličko sveučilište

Ciljevi projekta:

 • objaviti kritičko izdanje transliteriranog i transkribiranog povijesnog vrela popraćenog studijama i kritičkim znanstvenim aparatom
 • ukazati na historiografsku produkciju i ostavštinu Tome Kovačevića u okviru europske intelektualne misli 18. stoljeća i utjecaja europske znanstvene misli u hrvatskoj historiografiji
 • pridonijeti istraživačkim nastojanjima djelatnika Odjela za povijest u objavljivanju povijesnih vrela predmodernoga razdoblja kako bi se ista učinila dostupnijom zainteresiranoj javnosti
 • u realizaciju projekta uključiti i studente te im omogućiti znanstveni rad na izvornome gradivu s ciljem stjecanja stručnih znanja i vještina
Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Ured obavlja poslove prijave znanstvenih i stručnih projekata na interne natječaje koje objavljuje Sveučilište, kao i na ostale javne i druge natječaje.

Također obavlja poslove izrade projektne dokumentacije za dobivanje sredstava iz fondova Europske unije, te sve potrebne poslove u svrhu povećanja realizacije projekata i što uspješnijeg sudjelovanja Sveučilišta u korištenju fondova Europske unije.

Ured pruža potporu nastavnicima i suradnicima prilikom prijavljivanja, vođenja, realizacije te završavanja projekata i međunarodnih projekata.

KONTAKT
Tel: +385 (0) 1 3706 662
e-mail: uredzaprojekte@unicath.hr

 

Hrvatsko katoličko sveučilište