Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Studija utjecaja karakteristika različitih oblika nastavnih materijala na proces učenja

Ideja ovog projekta je nadopuna projektu eduMINE, koji se provodi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, a koja će se usredotočiti na analizu karakteristika različitih oblika nastavnih materijala na motivaciju i uspješnost usvajanja znanja na kolegijima koji podučavaju društvene predmete. Osnovni znanstveni cilj projekta je odrediti i popisati te sustavno pohraniti podatke o oblicima korištenih nastavnih materijala te njihovim karakteristikama uz razradu algoritma procjene utjecaja tih karakteristika na konačno i dugoročno usvajanje znanja od strane studenata, što u konačnici omogućuje i njegovu upotrebu.

 

 

Kroz projekt je oformljen innterdisciplinarni tim s različitim iskustvima i znanjima gdje je porasla svijest o mogućim sinergijskim učincima suradnje stručnjaka iz različitih znanstvenih disciplina. Objavljen je zajednički rad objavljen u znanstvenom članku. U znanstvena istraživanja projekta uključeni su studenti HKS-a te je provedena anketa među studentima o korištenju različitih nastavnih materijala, međusobnoj povezanosti i komunikaciji studenata te njihovom uspjehu. Korištenje navedene ankete je prošireno i na niz sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Na osnovu dobivenih rezultata i analiza došlo se do nekih  važnih zaključaka te do prijedloga sveučilišne društvene mreže. Dio analiza je prikazan u objavljenom i prezentiranom radu na SOFTCOM konferenciji. 

 

Osnovni podaci:

  • Naziv projekta:  Studija utjecaja karakteristika različitih oblika nastavnih materijala na proces učenja
  • Naziv poziva: Natječaj za znanstvene projekte Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 2016. godini
  • Voditelj projekta: dr. sc. Mihaela Vranić
  • Ukupna vrijednost projekta: 12.643,00 kn
  • Izvor financiranja: Hrvatsko katoličko sveučilište
Hrvatsko katoličko sveučilište