Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Regulacija gena za serotoninski prijenosnik u humanoj posteljici i uspostava biobanke za daljnja istraživanja

 

 

Projekt predstavlja prvo istraživanje obrasca metilacije gena za SERT u humanoj posteljici i njegove povezanosti s različitim okolišnim čimbenicima. Također je jedno od prvih istraživanja odnosa genotipa, metilacije DNA i ekspresije gena za SERT. Navedeno istraživanje predstavlja doprinos razumijevanju mehanizama uključenih u razvojno programiranje različitih bolesti. Stečena znanja služe kao podrška za implementaciju odgovarajućih preventivnih mjera te unaprjeđuju kvalitetu prenatalne skrbi

 

 

Ciljevi projekta:

  1. Razjasniti ulogu genotipa i metilacije DNA gena za SERT u regulaciji njegove ekspresije u humanoj posteljici.
  2. Istražiti povezanost metilacije DNA gena za SERT u humanoj posteljici s intrauterinom izloženosti hiperglikemiji (usporedba normalnih trudnoća i trudnoće kompliciranih gestacijskom šećernom bolesti).
  3. Uspostaviti biobanku uzoraka tkiva posteljice praćenu elektronskom bazom relevantnih podataka o ispitanicima, kao platformu za daljnja istraživanja.

Dobiveni rezultati podupiru funkcionalnu ulogu metilacije DNA na analiziranim CpG mjestima u regulaciji ekspresije gena za SERT u ljudskoj posteljici te upućuju na predominantnu ulogu epigenetičkih u odnosu na genetičke mehanizme regulacije ekspresije gena za SERT u tkivu posteljice, naglašavajući važnost okolinskih čimbenika u određivanju njegove transkripcijske aktivnosti u ovom tkivu. Nadalje, dobiveni su rezultati da su epigenetičke modifikacije fetalnog gena za SERT osjetljive na promjene u majčinom metaboličkom statusu tijekom trudnoće. Iz projektnih aktivnosti proizašao je jedan znanstveni rad objavljen u CC časopisu te jedno kongresno priopćenje na međunarodnom skupu. 

 

Osnovni podaci:

  • Naziv projekta:  Regulacija gena za serotoninski prijenosnik u humanoj posteljici i uspostava biobanke za daljnja istraživanja
  • Naziv poziva: Natječaj za znanstvene projekte Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 2016. godini
  • Voditelj projekta: dr. sc. Jasminka Štefulj
  • Ukupna vrijednost projekta: 20.000,00 kn
  • Izvor financiranja: Hrvatsko katoličko sveučilište
Hrvatsko katoličko sveučilište