Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Kognitivni i neurodinamički aspekti percepcije, učenja i mišljenja

Cilj projekta je razvijanje i testiranje novih neurodinamičkih modela vidne percepcije i kategorijalnog učenja. Dosadašnji računalni modeli neuronskih mreža ne uspijevaju na zadovoljavajući način objasniti veliku količinu empirijskih podataka o vidnoj percepciji, učenju i njihovim neutralnim osnovama. Projekt se fokusira na nekoliko važnih perceptivnih i kognitivnih funkcija kao što su mentalno praćenje kontura, selekcija podražaja na osnovu obilježja, te interakcija između percepcije i pojmovnog znanja. Percepciju, kategorijalno učenje i mišljenje proučava se empirijski kroz seriju eksperimenata na ispitanicima. Posebna pažnja posvećuje se metakognitivnim procjenama o uspješnosti izvođenja zadataka što dosad nije temeljito istraženo.

 

Osnovni podaci:

  • Naziv projekta: Kognitivni i neurodinamički aspekti percepcije, učenja i mišljenja
  • Naziv poziva: Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2013. godinu
  • Sudionici na projektu s HKS-a: Doc. dr. sc. Mia Šetić Beg                               
  • Ukupna vrijednost projekta: 130.000,00 kn
  • Početak izvedbe projekta: 30. lipanj 2014.
  • Kraj izvedbe projekta: 30. lipanj 2018.
  • Izvor financiranja: Sveučilište u Rijeci (UNIRI)
Hrvatsko katoličko sveučilište