Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Vjerska tematika u hrvatskome medijskom prostoru

Opći podatci:

Projekt se bavi utvrđivanjem obrazaca izvještavanja o vjerskim sadržajima i temama u hrvatskim medijima – tisku, radiju, televiziji i internetu. Istraživanje se provodi kvalitativnim i kvantitativnim putem. Kvantitativno istraživanje uključuje metodu analize sadržaja medijskih objava o vjerskim temama, sadržajima i vjerskim zajednicama. Kvalitativno istraživanje provodi se na temelju polustrukturiranih intervjua s predstavnicima vjerskih zajednica. Drugi važan doprinos je uspostavljena suradnja s predstavnicima vjerskih zajednica, njihovom aktivnom sudjelovanju u istraživanju, ali i na samom simpoziju. Treći element je veoma aktivno sudjelovanje mlađih znanstvenika u istraživanju, obradi podataka, simpoziju, a više je njih uključeno i u pripravi tekstova za zbornik. U projektu je sudjelovalo 19-ero studenata u fazi istraživanja te im se na taj način pružila konkretna mogućnost uključivanja u projekt i suradnje s nastavnicima.  

 

Ciljevi projekta:

  1. Utvrđivanje obrazaca izvještavanja o vjerskim sadržajima i temama u hrvatskom medijskom prostoru
  2. Ispitivanje učestalosti izvještavanja o vjerskim sadržajima i temama
  3. Utvrđivanje vrste tema i događaja koje se u medijskom izvještavanju naglašavaju
  4. Utvrđivanje vjerskih zajednica koje se najčešće pojavljuju u hrvatskim medijima
  5. Ispitivanje vrijednosnih sudova koje se kroz medije odnose na vjerske zajednice

 

  • Naziv projekta:  Vjerska tematika u hrvatskome medijskom prostoru
  • Naziv poziva: Natječaj za znanstvene projekte Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 2017. godini
  • Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Jerko Valković
  • Ukupna vrijednost projekta: 21.000,00 kn
  • Izvor financiranja: Hrvatsko katoličko sveučilište

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište