Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Povezanost osobina ličnosti s načinima suočavanja sa stresom

 

Ovaj projekt se bavi pitanjem odnosa nekih karakteristika ličnosti s načinima suočavanja sa stresom. Osobine ličnosti se ispituju NEO petofaktorskim inventarom ličnosti koji uključuje procjenu pet glavnih dimenzija ličnosti u okviru petofaktorskog modela, a to su Neuroticizam, Ekstraverzija, Otvorenost, Ugodnost i Savjesnost. Načini suočavanja sa stresom ispituju se Upitnikom o načinu suočavanja sa stresom koji je namijenjen prepoznavanju misli i postupaka koje pojedinac koristi tijekom suočavanja sa različitim stresnim situacijama te potom određuje njihovu dosljednost. Ovo je prvo multicentričko istraživanje koje koristi ove psihodijagnostičke instrumente te uspoređuje načine suočavanja sa stresom na skupini „zdravih“ ispitanika te skupinama ispitanika s anksioznim poremećajima. Cilj projekta je ispitati povezanost osobina ličnosti i načine suočavanja sa stresom u raznim stresnim situacijama.

Rezultati projekta ukazuju na različite odnose između osobina ličnosti i načina suočavanja sa stresom te potvrđuju da postoji određene konzistentnosti kod osoba s određenim crtama ličnosti, te odabirom strategija koje će upotrebljavati prilikom stresnih situacija. Iz rezultata je vidljivo kako su studenti najsličniji trudnicama. Kod obje grupe osobe koje su više neurotične koriste mehanizme zaštite poput izbjegavanja problema, te suzdržavanja od bilo kakvog djelovanja. Još jedna srednje visoka korelacija koju dijele obje skupine je nađena za osobinu ličnosti savjesnost. Osobe koje postižu visok rezultat na ljestvici savjesnost češće koriste analitički pristup rješavanju problema. Kod uzorka anksioznih osoba utvrđeno je da postoji jaka povezanost između osobine ličnosti neuroticizam, odnosno da osobe koje postižu visok rezultat na toj ljestvici rjeđe ulažu bilo kakav napor radi mijenjanja situacije. Sličan rezultat dobiven je i kod trudnica. Kod anksioznih osoba se još pokazalo da osobe koje postižu niske rezultate na ljestvici ugodnosti će imati slabiju samokontrolu. Iz projektnih aktivnosti proizašao je jedan znanstveni rad objavljen u časopisu, dok je drugi rad u pripremi. 

 

Osnovni podaci:

  • Naziv projekta:  Povezanost osobina ličnosti s načinima suočavanja sa stresom
  • Naziv poziva: Natječaj za znanstvene projekte Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 2016. godini
  • Voditelj projekta: dr. sc. Krunoslav Matešić
  • Ukupna vrijednost projekta: 16.248,00 kn
  • Izvor financiranja: Hrvatsko katoličko sveučilište

 

Hrvatsko katoličko sveučilište