Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Porijeklo, strukture i percepcije društvenih elita hrvatskog srednjeg i ranog novog vijeka

Osnovni ciljevi predviđenog znanstvenog projekta su produbiti dosadašnje spoznaje o društvenoj, gospodarskoj, kulturnoj, političkoj i identitetskoj ulozi srednjovjekovnih i novovjekovnih društvenih elita na hrvatskim povijesnim prostorima uz upotrebu novih metodoloških obrazaca u istraživanju. Dinamika promjena društvenih elita je društveno-povijesni fenomen koji još uvijek nije dovoljno niti sustavno istraživan kako u hrvatskoj historiografiji, tako i u srodnim društveno-humanističkim znanostima. Vremenski okvir istraživanja obuhvaća razvijeni i kasni srednji vijek, kao i razdoblje ranoga novoga vijeka, tj. razdoblje od 13. do kraja 16. stoljeća. S druge strane, u sklopu projekta razmatraju se društvene elite na prostorima kraljevine Slavonije, te Hrvatsko-Dalmatinskog kraljevstva.

Rezultati projekta su pokrili širok spektar problematike vezane uz porijeklo, strukture i percepcije društvenih elita hrvatskih povijesnih prostora u srednjemu i ranome novom vijeku. Svi sudionici istraživanja proveli su arhivska istraživanja u domaćim i stranim arhivima u kojima se čuva građa važna za istraživanje prošlosti na hrvatskim povijesnim prostorima. Nadalje, u sklopu projekta provedena su dva jednodnevna terenska istraživanja u sklopu sljedećih gradova: Hrvatska Kostajnica, Zrin, Gvozdansko, Čuntić, Nehaj, Senj, Brinje, Modruš i Ogulin. Asistenti odjela za povijest HKS-a bili su uključeni u projektne aktivnosti kako bi kvalitetnije obavili svoja istraživanja bitna za njihov znanstveni razvoj. Tokom provedbe projekta ostvarena je suradnja sa javnim znanstvenim i visoko-obrazovnim institucijama u cilju planiranja dugoročnijih znanstveno-istraživačkih projekata. U projekt su uključenih studenti diplomskog studija povijesti u svrhu uključenja u znanstveno-istraživački rad. Rezultati projekta diseminirani su kroz rad studentske radionice, kao i redovitim informiranjem zainteresirane javnosti o aktivnostima provedenima u sklopu projekta. Kao rezultat rada na projektu, u postupak objavljivanja je upućeno 11 publikacija. 

 

Osnovni podaci:

  • Naziv projekta:  Porijeklo, strukture i percepcije društvenih elita hrvatskog srednjeg i ranog novog vijeka
  • Naziv poziva: Natječaj za znanstvene projekte Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 2016. godini
  • Voditelj projekta: Dr. sc. Hrvoje Kekez
  • Ukupna vrijednost projekta: 24.500,00 kn
  • Izvor financiranja: Hrvatsko katoličko sveučilište
Hrvatsko katoličko sveučilište