Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Kognitivni procesi u zadacima numeričkog i taktičkog odlučivanja

 

U okviru ovog znanstvenog projekta provodi se niz kognitivnih eksperimenata koji mogu doprinijeti boljem razumijevanju temeljnih kognitivnih procesa koji se nalaze u podlozi procesiranja informacija u kognitivnim zadacima mentalne aritmetike i numeričkog odlučivanja te u podlozi procesiranja informacija u dinamičnim situacijama taktičkog odlučivanja s različitim zahtjevima pažnje. Rezutati eksperimenta u kojem su sudionici rješavali zadatak verifikacije fraza-slika, s brojnosti objekata između 1 i 4 smještenih u matrice 2×2 pokazuju da irelevantni numerički podaci ipak utječu na brzinu i točnost rješavanja zadataka, što se promatra kao dokaz za utemeljenje riječi za brojeve u sustavu za subitizaciju. Rezultati drugog eksperimenta u kojem su sudionici rješavali zadatak verifikacije fraza-slika, s brojnosti objekata između 6 i 9 smještenih u 3×3 polja jednake veličine pokazuju da postoji ograničenost procesa subitizacije na raspon između 1 i 4 objekata. Također, rezultati pokazuju da je odnos između valencije i mentalne aritmetike kompleksniji nego što se teorijski očekivalo. Nadalje, utvrđeno je brže i točnije taktičko odlučivanje profesionalnih nogometaša u odnosu na amaterske,  rekreativne nogometaše i nogometaše niže razine ekspertnosti. Utvrđeni efekt ekspertnosti očituje se u bržem i točnijem taktičkom odučivanju pri inhibiciji ometajućeg slušnog podražaja profesionalnih nogometaša. Empirijske spoznaje o kognitivnim procesima u zadacima numeričkog i taktičkog odlučivanja, u okviru ovog projekta, mogu doprinijeti oblikovanju strategija podučavanja i učinkovitijeg korištenja znanja u području učenja i podučavanja matematike te izradi strategija za učinkovitije fokusiranje, a time i uspješniju izvedbu u sportu i ostalom dinamičnom i brzom svakodnevnom okruženju.

 

  • Naziv projekta:  Kognitivni procesi u zadacima numeričkog i taktičkog odlučivanja
  • Naziv poziva: Natječaj za znanstvene projekte Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 2018. godini
  • Voditelj projekta: Doc. dr. sc. Mia Šetić Beg
  • Ukupna vrijednost projekta: 25.000,00 kn
  • Izvor financiranja: Hrvatsko katoličko sveučilište

 

Ciljevi projekta:

  1. Konstruiranje zadataka numeričkog i taktičkog odlučivanja.
  2. Eksperimentalno ispitivanje temeljnih kognitivnih procesa za vrijeme njihovog rješavanja.
Hrvatsko katoličko sveučilište