Natječaji

 • Rješenje o prijmu – Ana Gizdić
  Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Pravilnika o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01/24-02/003, URBROJ: 498-03-02-01-24-005 od dana 7. veljače 2024. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi RJEŠENJE O PRIJMU Ana Gizdić izabire se na radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi, Voditelj Samostalnog odjela za studentski standard i potporu studentima, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz… ... Više
 • Produžen Natječaj za upis pristupnika u Program za stjecanje kompetencija nastavnika
  Rok za prijave na Natječaj za upis pristupnika u Program za stjecanje kompetencija nastavnika produžen je do kraja ovog tjedna, do nedjelje 3. ožujka 2024. u 23.59 sati! Osnovne informacije i najčešće pitanja o programu nalaze se niže, a na natječaj se možete prijaviti putem POVEZNICE. [gallery link="file" columns="2" size="large" ids="261530,261531"] ... Više
 • OBAVIJEST – nastupno predavanje – dr. sc. Petra Babić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 23. veljače 2024. godine Na temelju članaka 38., 53. i 119 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
 • OBAVIJEST – nastupno predavanje – dr. sc. Mirna Vuković Bobić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 23. veljače 2024. godine Na temelju članaka 38., 53. i 119 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
 • OBAVIJEST – nastupno predavanje – dr. sc. Saša Schmidt
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 19. veljače 2024. godine Na temelju članaka 38., 53. i 119 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
 • OBAVIJEST – nastupno predavanje – dr. sc. Domagoj Rašić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 23. veljače 2024. godine Na temelju članaka 38., 53. i 119 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
 • OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA – nastava
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 23. veljače 2024. godine OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA 1. za izbor jednog suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent, u znanstvenom području društvene znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija 2. za izbor jednog suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent, u znanstvenom području društvene znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija Opis poslova: - sudjeluje u izvođenju dijelova nastavnog procesa na studiju odgovarajućeg područja, odnosno grupe predmeta - organizira praktični rad (seminare,… ... Više
 • NATJEČAJ – izbor u nastavi
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J 1. za izbor jednog suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent, u znanstvenom području društvene znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija 2. za izbor jednog suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent, u znanstvenom području društvene znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija 3. za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u znanstvenom području društvene znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija 4. za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno… ... Više
 • POZIV NA PISMENO TESTIRANJE – Stručni savjetnik u Službi za osiguravanje kvalitete
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 23. veljače 2024. godine Temeljem Odluke KLASA: 100-01/24-02/003, URBROJ: 498-03-02-01-24-006 od dana 21. siječnja 2024. godine i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA I. Pisano testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Stručni savjetnik u Službi za osiguravanje kvalitete, Odjelu za unapređivanje unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,… ... Više
 • Natječaj za dodjelu priznanja studentima Sveučilišnog odjela za psihologiju u ak. god. 2022./2023.
  NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA SVEUČILIŠNOG ODJELA ZA PSIHOLOGIJU U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023. Cilj priznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Sveučilišnog odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u tekstu: Odjel). Raspisuje se Natječaj za dodjelu priznanja studentima Sveučilišnog odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2022./2023. za sljedeće kategorije: • najbolji akademski uspjeh ostvaren u godini studija, • najbolji diplomski rad, • izniman izvannastavni angažman tijekom akademske godine. Pravo natjecanja za dodjelu priznanja imaju studenti sveučilišnog odjela svih godina i… ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište