Natječaji

 • NASTUPNO PREDAVANJE – dr. sc. Krešimir Živković
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 14. lipnja 2024. godine Na temelju članaka 38., 53. i 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
 • RJEŠENJE O PRIJMU – Stjepan Horvat
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 10. lipnja 2024. godine   Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Pravilnika o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01/24-02/03, URBROJ: 498-03-02-01-24-17 od dana 22. svibnja 2024. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi RJEŠENJE O PRIJMU Stjepan Horvat izabire se na radno mjesto Knjižničar u Sveučilišnoj knjižnici na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci… ... Više
 • RJEŠENJE O PRIJMU – Vedran Peruničić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 10. lipnja 2024. godine Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Pravilnika o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01/24-02/03, URBROJ: 498-03-02-01-24-17 od dana 22. svibnja 2024. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi RJEŠENJE O PRIJMU Vedran Peruničić izabire se na radno mjesto Knjižničar u Sveučilišnoj knjižnici na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci –… ... Više
 • RJEŠENJE O PRIJMU – Mirta Pavić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 7. lipnja 2024. godine Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Pravilnika o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01/24-02/03, URBROJ: 498-03-02-01-24-13 od dana 14. svibnja 2024. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi RJEŠENJE O PRIJMU Mirta Pavić izabire se na radno mjesto Viši savjetnik 1  u Uredu rektora na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6)… ... Više
 • RJEŠENJE O PRIJMU – Filip Boras
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 7. lipnja 2024. godine Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Pravilnika o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01/24-02/03, URBROJ: 498-03-02-01-24-14 od dana 14. svibnja 2024. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi RJEŠENJE O PRIJMU Filip Boras izabire se na radno mjesto Informatički savjetnik na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj,… ... Više
 • RJEŠENJE O PRIJMU – Eva Basa
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 7. lipnja 2024. godine Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Pravilnika o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01/24-02/03, URBROJ: 498-03-02-01-24-15 od dana 14. svibnja 2024. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi RJEŠENJE O PRIJMU Eva Basa izabire se na radno mjesto Savjetnik u Službi za studentska pitanja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6)… ... Više
 • OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA – Revizorski savjetnik u Uredu za unutarnju reviziju
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 7. lipnja 2024. godine OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Revizorski savjetnik u Uredu za unutarnju reviziju, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci – 1 izvršitelj. Opis poslova: - rukovodi poslovima financijske kontrole i revizije - priprema i provodi mjere za provođenje unutarnje revizije - obavlja operativne poslove unutarnje revizije - vodi poslove izrade strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije… ... Više
 • PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA – Revizorski savjetnik u Uredu za unutarnju reviziju
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 7. lipnja 2024. godine PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Revizorski savjetnik u Uredu za unutarnju reviziju, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci – 1 izvršitelj. Pravni izvori: - Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14, 114/22) - Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN… ... Više
 • OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA – Viši referent u Službi za financijsko poslovanje i računovodstvo
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 7. lipnja 2024. godine OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Viši referent u Službi za financijsko poslovanje i računovodstvo, Odjelu za računovodstvo na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci – 1 izvršitelj. Opis poslova: - priprema podatke za obračun mjesečnih izdataka (plaća) zaposlenika i naknada za rad vanjskih suradnika - vodi analitičku evidenciju o potrošačkim kreditima i usuglašavanje s evidencijama kod… ... Više
 • PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA – Viši referent u Službi za financijsko poslovanje i računovodstvo
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 7. lipnja 2024. godine PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA   za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Viši referent u Službi za financijsko poslovanje i računovodstvo, Odjelu za računovodstvo na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci – 1 izvršitelj. Pravni izvori: - Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23) - Zakon o… ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište