Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Populizam, mladi i mediji

Ovaj projekt obuhvaća dva segmenta – populističku komunikaciju u medijima i odrednice koje pojedince čine sklonijima prihvaćanju populističke retorike. Populistička komunikacija u medijima propituje se analizom medijskih tekstova tijekom parlamentarne predizborne kampanje 2015. godine. Analiza uključuje istraživačka pitanja: u kojoj su se mjeri političke stranke koristile populističkom retorikom u medijskim nastupima; koji su tematski okviri bili obuhvaćeni populističkom retorikom; je li postojala razlika u korištenju populističke retorike između političkih stranaka (ljevice-centra-desnice); koje su teme naglašavale pojedine političke stranke; jesu li političke stranke mijenjale učestalost korištenja populističke retorike s obzirom na vrstu medija (tisak, televizija i internet). Projekt se idejno nastavlja na COST akciju „Populist Political Communication in Europe“ koja predstavlja umrežavanje većeg broja europskih znanstvenika kojima je središnji interes bavljenje temom populizma i medija. Cilj projekta je razumijevanje obrazaca populističke političke komunikacije u Hrvatskoj i utvrđivanje razloga zbog kojih su pojedinci unutar populacije mladih skloni prihvaćati populističke ideje i stavove.

 

U sklopu projektnih aktivnosti su osmišljeni, prilagođeni i pripremljeni istraživački instrumenti za provedbu analize sadržaja političke retorike u hrvatskim medijima tijekom izborne kampanje 2015. godine te provedbu anketnog istraživanja među studentima HKS-a. Podaci analize sadržaja obrađeni su frekvencijsko-proporcijskom analizom, a preliminarni rezultati prezentirani su članovima COST akcije na sastanku u Krakowu. Nadalje, izrađena je online aplikacija za provedbu anketnih istraživanja. Mrežne stranice aplikacije nalaze se na web adresi www.survey.unicath.hr. Osim toga, proširena je projektna suradnja na druge znanstvenike, ali i studente. Iz projektnih aktivnosti proizašla su dva znanstvena rada, jedno poglavlje u međunarodnoj knjizi, jedna doktorska disertacija i jedan završni rad. 

 

Osnovni podaci:

  • Naziv projekta:  Populizam, mladi i mediji
  • Naziv poziva: Natječaj za znanstvene projekte Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 2016. godini
  • Voditelj projekta: dr. sc. Ivan Balabanić
  • Ukupna vrijednost projekta: 25.000,00 kn
  • Izvor financiranja: Hrvatsko katoličko sveučilište
Hrvatsko katoličko sveučilište