Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Istraživanje signalnog puta γ-aminomaslačne kiseline u proizvodnji sluzi i upalnim procesima humanog endocerviksa

Ovim istraživanjem pokušat će se rasvijetliti stanični mehanizam hormonske regulacije cikličkih promjena sluzi vrata maternice. Endocervikalna sluz važan je čimbenik plodnosti žene, dok epitel vrata maternice sudjeluje i u imunosnim procesima. Istraživanje polazi od pretpostavke da mehanizam regulacijskog djelovanja estrogena u izlučivanju sluzi, kao i u upalnim procesima u vratu maternice uključuje signalni put γ-aminomaslačne kiseline (GABA). Cilj projekta je odrediti povezanost ekspresije molekula GABA signalnog puta u epitelu vrata maternice s ekspresijom mucina i biljega upale te s koncentracijom estrogena u krvi. Istraživanje će se provoditi na uzorcima krvi i endocervikalnih briseva zdravih žena odakle će se izolirati mRNA i proteini te molekularnim postupcima kvantitativno odrediti ekspresija ispitivanih molekularnih biljega.

Pored znanstvenog doprinosa, očekivani doprinos ovog projekta je postizanje veće vidljivosti unutar sveučilišne znanstvene zajednice i izvan nje, te postavljanje temelja za uspostavljanje novih suradnji među znanstvenicima različitih područja i izgradnju znanstvenog identiteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta u području.

Osnovni podaci:

Naziv projekta: Istraživanje signalnog puta γ-aminomaslačne kiseline u proizvodnji sluzi i upalnim procesima humanog endocerviksa
Naziv poziva: Natječaj za realizaciju jednogodišnjih znanstvenih projekata Hrvatskog katoličkog sveučilišta za 2023. godinu
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Marija Ćurlin
Iznos potpore: 25.000,00 kn
Početak izvedbe projekta: siječanj 2023. godine
Kraj izvedbe projekta: prosinac 2023. godine
Izvor financiranja: Hrvatsko katoličko sveučilište

Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Ured obavlja poslove prijave znanstvenih i stručnih projekata na interne natječaje koje objavljuje Sveučilište, kao i na ostale javne i druge natječaje.

Također obavlja poslove izrade projektne dokumentacije za dobivanje sredstava iz fondova Europske unije, te sve potrebne poslove u svrhu povećanja realizacije projekata i što uspješnijeg sudjelovanja Sveučilišta u korištenju fondova Europske unije.

Ured pruža potporu nastavnicima i suradnicima prilikom prijavljivanja, vođenja, realizacije te završavanja projekata i međunarodnih projekata.

KONTAKT
Tel: +385 (0) 1 3706 662
e-mail: uredzaprojekte@unicath.hr

 

Hrvatsko katoličko sveučilište