Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Dijalektološka i sociolingvistička istraživanja hrvatskoga jezika

Projekt se premoćnim dijelom bavi istraživanjima govora odabranih naselja u Hrvatskoj. To će reći da je projekt ponajprije usmjeren na terenski rad u odabranim mjestima te na obradu i analizu prikupljene jezične građe. Budući da se mjesni govori danas ubrzano mijenjaju, ali i nestaju (izumiranje izvornih govornika, globalizacija, urbanizacija, agresivni govor medija, školovanje, migracije i sl.), važno ih je u posljednji čas terenski istražiti, tim više ako se uzme u obzir činjenica da su dijelom identiteta i prijenosnici niza segmenata nematerijalne kulturne baštine. Osim dijalektološkoga projekt se bavi i sociolingvističkim aspektom: istraživanjima pojedinih jezičnih varijacija unutar govornih zajednica te njihovim razlozima, posebice razmatrajući socijalne faktore. Predviđena sociolingvistička proučavanja uključuju i šire pojave i odnose na relaciji jezik – društvo.

Osnovni podatci:

  • Naziv projekta: Dijalektološka i sociolingvistička istraživanja hrvatskoga jezika
  • Naziv poziva: jednogodišnji projekt
  • Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Filip Galović
  • Iznos potpore: 24.500 kn
  • Početak izvedbe projekta: siječanj 2022. godine
  • Kraj izvedbe projekta: siječanj 2023. godine
  • Izvor financiranja: Hrvatsko katoličko sveučilište

Ciljevi projekta:

– provesti terenska dijalektološka istraživanja odabranih mjesnih govora
– izraditi jezične opise istraživanih mjesnih govora
– evidentirati jezične promjene unutar određenih govornih zajednica s obzirom na neke socijalne parametre te utvrditi utjecaj govora medija, standardnoga jezika, drugih govora i sl.
– registrirati pojedine elemente nematerijalne kulturne baštine, od čega su mjesni govori nedjeljivi
– analizirati pojedine tekstove za koje se procijeni da su dobrim predloškom za jezične obradbe

Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Ured obavlja poslove prijave znanstvenih i stručnih projekata na interne natječaje koje objavljuje Sveučilište, kao i na ostale javne i druge natječaje.

Također obavlja poslove izrade projektne dokumentacije za dobivanje sredstava iz fondova Europske unije, te sve potrebne poslove u svrhu povećanja realizacije projekata i što uspješnijeg sudjelovanja Sveučilišta u korištenju fondova Europske unije.

Ured pruža potporu nastavnicima i suradnicima prilikom prijavljivanja, vođenja, realizacije te završavanja projekata i međunarodnih projekata.

KONTAKT
Tel: +385 (0) 1 3706 662
e-mail: uredzaprojekte@unicath.hr

 

Hrvatsko katoličko sveučilište