Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta - natječaji

Hrvatsko katoličko sveučilište partner je na projektu “Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu”. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u sklopu poziva Provedba HKO-a na razini viskokog obrazovanja. Nositelj projekta je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

U suradnji 8 visokoobrazovnih ustanova, projektom će se razviti 7 standarda zanimanja i 11 standarda kvalifikacija. Na temelju novoizrađenih standarda, revidirati će se postojeći studijski programi u području psihologije, lingvistike, fonetike i anglistike, uz izradu i 3 posve nova diplomska studijska programa na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U svrhu jačanja kapaciteta, projektom će biti educirano oko 160 članova nastavnog i nenastavnog osoblja te će se značajno unaprijediti sustav osiguravanja kvalitete prijavitelja, značajno doprinoseći efikasnosti i transparetnosti upravljanja.

 

  • Naziv projekta: Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu 
  • Naziv poziva: Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja
  • Odgovorna osoba na HKS-u: Doc. dr. sc. Ljiljana Pačić Turk
  • Ukupna vrijednost projekta: 3.843.189,93 Kn
  • Početak izvedbe projekta: studeni 2018. 
  • Kraj izvedbe projekta: listopad 2021. 
  • Izvor financiranja: Europski socijalni fond

 

Više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja projekata potražite                  na adresi: www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom                                          programu Učinkoviti ljudski potencijali na adresi:                                                                            www.esf.hr.                                                                          Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog                                                          katoličkog sveučilišta.
 

Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Ured obavlja poslove prijave znanstvenih i stručnih projekata na interne natječaje koje objavljuje Sveučilište, kao i na ostale javne i druge natječaje.

Također obavlja poslove izrade projektne dokumentacije za dobivanje sredstava iz fondova Europske unije, te sve potrebne poslove u svrhu povećanja realizacije projekata i što uspješnijeg sudjelovanja Sveučilišta u korištenju fondova Europske unije.

Ured pruža potporu nastavnicima i suradnicima prilikom prijavljivanja, vođenja, realizacije te završavanja projekata i međunarodnih projekata.

KONTAKT
Tel: +385 (0) 1 3706 662
e-mail:
uredzaprojekte@unicath.hr