Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Rad roditelja, ekonomske teškoće obitelji i dobrobit roditelja i djece

 

Znanstveni cilj projekta je istražiti izravne i neizravne procese putem kojih ekonomske teškoće obitelji ostvaruju negativne učinke na dobrobit roditelja i djece. Istraživanjem se želi dobiti uvid u percepciju roditelja i djece o mjerama za koje oni smatraju da bi im pomogle u boljem suočavanju s nepovoljnim materijalnim uvjetima života. U istraživanju sudjeluju djeca i njihovi roditelji te se prikupljaju podaci o socioekonomskom statusu i ekonomskim teškoćama obitelji, obilježjima posla i radnog mjesta roditelja te školskog okruženja djece, kvaliteti socijalnih odnosa djece i roditelja te bliskih odnosa u obitelji, individualnim obilježjima, dobrobiti, problemima u ponašanju i emocionalnim problemima djece i roditelja.

 

Ciljevi projekta su istražiti:

  1. kako djeca i roditelji doživljavaju ekonomske teškoće svoje obitelji?
  2. kako ekonomske teškoće izravno ugrožavaju dobrobit djece i roditelja?
  3. kako ekonomske teškoće neizravno ugrožavaju dobrobit djece i roditelja?
  4. postoje li neka individualna obilježja djeteta i roditelja te društvenog konteksta, socijalnih i bliskih odnosa, koja umanjuju negativno djelovanje ekonomskih teškoća obitelji na dobrobit djece i roditelja?

Rezultati projekta su pokazali kako roditelji i djeca u obiteljima koje imaju teškoća u podmirivanju troškova života i koje moraju činiti različite uštede, uslijed nižeg socioekonomskog statusa obitelji, imaju osjećaj da nisu spremni ni sposobni naći rješenja različitim problemima i izazovima koji se u životu nađu pred njima, pa onda i problemima ekonomske prirode. Nadalje, rezultati pokazuju kako ekonomske teškoće stvaraju osjećaj napetosti, neizvjesnosti i nesigurnosti koje roditelji i djeca doživljavaju u obliku ekonomskog stresa ili pritiska. Obrađeni podaci pokazuju kako postoji značajan izravni učinak ekonomskih teškoća obitelji na dobrobit roditelja i djece, a koji se očituje u lošijem psihološkom funkcioniranju roditelja i djece, odnosno nezadovoljstvu životom, samim sobom i okolinom u kojoj se živi, osjećajem tuge i tjeskobe, problemima u odnosu roditelja i djeteta, problemima u ponašanju djeteta u školi, kod kuće i među vršnjacima. U roditelja su doživljavanje ekonomskih teškoća i pritiska povezani s osjećajem nesposobnosti u roditeljskoj ulozi te primjenom neprimjernih metoda odgoja djece. Kroz projekt je proizašao veći broj znanstvenih radova objavljenih u časopisima i na skupovima. 

 

Osnovni podaci:

  • Naziv projekta:  Rad roditelja, ekonomske teškoće obitelji i dobrobit roditelja i djece
  • Naziv poziva: Natječaj za znanstvene projekte Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 2016. godini
  • Voditelj projekta: dr. sc. Marina Merkaš
  • Ukupna vrijednost projekta: 25.000,00 kn
  • Izvor financiranja: Hrvatsko katoličko sveučiliše
Hrvatsko katoličko sveučilište