Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Projekti

Znanstvena djelatnost Hrvatskog katoličkog sveučilišta obuhvaća znanstveno-istraživačke projekte koje Sveučilište izvodi samostalno ili u suradnji s drugim domaćim ili inozemnim znanstvenim institucijama te sudjelovanje zaposlenika Sveučilišta u znanstveno-istraživačkim projektima koji se izvode na drugim znanstvenim institucijama.

Novosti

Korisni Pozivi iz NPOO-a

Objavljeni su pozivi za programe koji podržavaju poticanje poduzetničke aktivnosti mladih istraživača kroz poticaje za pokretanje vlastitog start-up/spin-off poduzeća, za povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja, također su objavljeni pozivi za provedbu aktivnosti u svrhu poslovne validacije...

Više >

Održana edukacija mentora

U sklopu projekta „Razvoj novog modela stjecanja kliničkih vještina provedbom stručne prakse na studiju Sestrinstva“ održana je u ponedjeljak 13. veljače 2023. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu edukacija mentora koja je nastavak edukacije provedene u studenom 2022. godine. Edukaciji su prisustvovali mentori iz zagrebačkih bolnica i ustanova, dok su mentori iz Karlovca i...

Više >

Održana radionica o financiranju projekta u znanosti

U ponedjeljak, 16. siječnja 2023. godine, u Dvorani Blaženi Alojzije kard. Stepinac, u organizaciji Službe za strateško planiranje, razvoj i projekte Hrvatskog katoličkog sveučilišta održano je predstavljanje mogućnosti financiranja projekata u znanosti. Uprava Hrvatskog katoličkog sveučilišta na ovaj način želi potaknuti i ohrabriti nastavno osoblje na prijavljivanje...

Više >

Edukacija mentora

U sklopu projekta „Razvoj novog modela stjecanja kliničkih vještina provedbom stručne prakse na studiju Sestrinstva“ održana je u ponedjeljak 21. studenoga 2022. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu edukacija mentora koja je nastavak edukacije provedene u lipnju 2021. godine. Mentorima su tijekom edukacije predavanja održali Damjan Abou Aldan, mag. phil., mag. med. techn. koji...

Više >

Evidencija projekata Hrvatskog katoličkog sveučilišta od 2018. do 2023.

Aktivni projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Naslov Izvor financiranja Status
Dizajniranje i razvoj PLA/PEG nosača za primjenu u tkivnom inženjerstvu Hrvatsko katoličko sveučilište U provedbi
Molekularna detekcija uzročnika lajmske borelioze izravno iz krpelja Hrvatsko katoličko sveučilište U provedbi
Učinak fluoksetina u uvjetima bakrom izazvanog oksidacijskog stresa Hrvatsko katoličko sveučilište U provedbi
Sociokulturni kapital kvarta Črnomerec: održivo življenje, briga za okoliš i transformacijski procesi prema modelu „15-minutes City“ Hrvatsko katoličko sveučilište U provedbi
UKR22 Integracija ukrajinskih izbjeglica u Hrvatskoj – UKR22 Renobavis, Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den menschen in Mittel- und Osteuropa; U provedbi
Digit Heal Hrvatska zaklada za znanost U provedbi
Analiza uzroka, motiva i karakteristika iseljavanja hrvatskih obitelji u Njemačku Hrvatsko katoličko sveučilište U provedbi
Obitelj kroz povijest – iskazi i nositelji identiteta središnje i sjeverozapadne Hrvatske od kasnog srednjeg vijeka do modernog doba Hrvatsko katoličko sveučilište U provedbi
Obiteljska dinamika, zdravlje i dobrobit hrvatskih obitelji u svjetlu ratnih i poratnih iskustava Hrvatsko katoličko sveučilište U provedbi
Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Ured obavlja poslove prijave znanstvenih i stručnih projekata na interne natječaje koje objavljuje Sveučilište, kao i na ostale javne i druge natječaje.

Također obavlja poslove izrade projektne dokumentacije za dobivanje sredstava iz fondova Europske unije, te sve potrebne poslove u svrhu povećanja realizacije projekata i što uspješnijeg sudjelovanja Sveučilišta u korištenju fondova Europske unije.

Ured pruža potporu nastavnicima i suradnicima prilikom prijavljivanja, vođenja, realizacije te završavanja projekata i međunarodnih projekata.

KONTAKT
Tel: +385 (0) 1 3706 662
e-mail:
uredzaprojekte@unicath.hr

Evidencija projekata 2018.-2023.

EUROPSKI PROJEKTI

Razvoj novog modela stjecanja kliničkih vještina provedbom stručne prakse na studiju sestrinstva

Više >

Projekt znanstvene infrastrukture Instituta za kompleksne sustave Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Više >

Razvoj združenog diplomskog studija softverskog inženjerstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Katoličkog sveučilišta Pázmány Péter iz Budimpešte

Više >

Europska noć istraživača

Više >

PRO-RES

Više >

DATACROSS

Više >

U društvu mikroba

Više >

WISE

Više >

ZNANSTVENI PROJEKTI

Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

2024
Dizajniranje i razvoj PLA/PEG nosača za primjenu u tkivnom inženjerstvu

U okviru projekta pripremit će se nosači za primjenu u tkivnom inženjerstvu na osnovu polilaktid/polietilenglikol (PLA/PEG) polimerne mješavine, s ciljem razvoja inovativnog materijala poboljšanih mehaničkih svojstava i biorazgradivosti.

Pročitaj više >

Molekularna detekcija uzročnika lajmske borelioze izravno iz krpelja

Lajmska bolest je najčešća vektorska zarazna bolest sjeverne hemisfere koju prenose krpelji. Povećanje učestalosti ove infektivne bolesti u humanoj populaciji predstavlja važan javnozdravstveni problem. Uzročnik bolesti je bakterija iz kompleksa Borreliella (syn. Borrelia) burgdorferi koju prenose krpelji.

Pročitaj više >

Sociokulturni kapital kvarta Črnomerec: održivo življenje, briga za okoliš i transformacijski procesi prema modelu „15-minutes City“

U fokusu projekta je istraživanje sociokulturnoga kapitala zagrebačke gradske četvrti Črnomerec. Sociokulturni kapital u ovome istraživanju podrazumijeva održivo življenje, brigu za okoliš i transformacijske procese koji se odvijaju u gradskoj četvrti.

Pročitaj više >

Učinak fluoksetina u uvjetima bakrom izazvanog oksidacijskog stresa

Depresivni poremećaj je jedna od najčešćih psihičkih bolesti koja znatno narušava kvalitetu života pacijenata. Pristupi u liječenju većinom su usmjereni na regulaciju promijenjene neurotransmisije monoamina što se smatra primarnim događajem u razvoju bolesti. Međutim, prepoznati su i drugi mehanizmi, poput oksidacijskog stresa, koji pridonose nastanku kliničkih simptoma.

Pročitaj više >

2023
Istraživanje signalnog puta γ-aminomaslačne kiseline u proizvodnji sluzi i upalnim procesima humanog endocerviksa

Ovim istraživanjem pokušat će se rasvijetliti stanični mehanizam hormonske regulacije cikličkih promjena sluzi vrata maternice. Endocervikalna sluz važan je čimbenik plodnosti žene, dok epitel vrata maternice sudjeluje i u imunosnim procesima. Istraživanje polazi od pretpostavke da mehanizam regulacijskog djelovanja estrogena u izlučivanju sluzi, kao i u upalnim procesima u vratu maternice uključuje signalni put γ-aminomaslačne kiseline (GABA).

Pročitaj više >

Sociopsihološke odrednice i načini ojačanja percepcije rizika zbog klimatskih promjena

Prema sociopsihološkom modelu percepcije rizika zbog klimatskih promjena (van der Linden, 2005), postoji niz odrednica percepcije ovog rizika, a koje se općenito mogu svrstati u četiri kategorije: kognitivne odrednice (npr. znanje o klimatskim promjenama), emocionalne (npr. zabrinutost zbog klimatskih promjena), sociokulturalne (npr. vrijednosti) i sociodemografske (npr. spol, obrazovanje) odrednice. Iako u literaturi postoji relativno velik broj sociopsiholoških istraživanja percepcije rizika zbog klimatskih promjena, nijedno nije provedeno u hrvatskom kontekstu.

Pročitaj više >

Sreća nije u stvarima: uloga medija, roditelja i vršnjaka u oblikovanju materijalizma kod djece

Svrha projekta je ispitati ulogu medija, roditelja i vršnjaka u oblikovanju materijalizma kod djece i formulirati preporuke na temelju rezultata istraživanja o tome kako je moguće zaštiti djecu od materijalizma.

Pročitaj više >

Toma Kovačević – Katalog zagrebačkih biskupa i kanonika

Zagrebačka (nad)biskupija te Prvostolni kaptol zagrebački u povijesti su hrvatskih zemalja imali nemjerljivu ulogu sjedišta duhovnog, političkog i intelektualnog života. Posebice je bila važna uloga Kaptola kao vjerodostojnoga mjesta potvrđivanja isprava. Iz njegovog je arhiva dokumenata i isprava za svoje studije o povijesti biskupije crpio i Toma Kovačević (1664. – 1724.).

Pročitaj više >

2021
Dijalektološka i sociolingvistička istraživanja hrvatskoga jezika

Projekt se premoćnim dijelom bavi istraživanjima govora odabranih naselja u Hrvatskoj. To će reći da je projekt ponajprije usmjeren na terenski rad u odabranim mjestima te na obradu i analizu prikupljene jezične građe.

Pročitaj više >

Odrednice, ishodi i međuodnos mentalnog i tjelesnog zdravlja žena u trudnoći i nakon porođaja (MumHealth)

U projektu se provodi jedno kros-sekcijsko i dva longitudinalna istraživanja kojim ćemo obuhvatiti preko 1000 žena te ćemo putem upitnika pratiti njihovo zdravlje od trudnoće do razdoblja nakon porođaja.

Pročitaj više >

2019
Analiza uzroka, motiva i karakteristika iseljavanja hrvatskih obitelji u Njemačku
Ovaj projekt bavi se interdisciplinarnim znanstvenim pitanjima koja obuhvaćaju politologiju, sociologiju, ekonomiju, psihologiju i demografiju. Usmjerava se pitanjima iseljavaju li se Hrvati prvenstveno zbog ekonomskih razloga ili zbog socio-političkih razloga. Također, postavlja se pitanje mijenjaju li se i kako obiteljske i nacionalne vrijednosti u Njemačkoj te kakav je stav Njemačke prema pojačanom useljavanju hrvatskih obitelji u Njemačku. Osim navedene analize, projekt ima za cilj i ponuditi rješenja koja bi potaknula hrvatske obitelji na ostanak u domovini. Osnovni podaci: Naziv projekta: Analiza uzroka, motiva i karakteristika iseljavanja hrvatskih obitelji u...

Pročitaj više >

Obitelj kroz povijest – iskazi i nositelji identiteta središnje i sjeverozapadne Hrvatske od kasnog srednjeg vijeka do modernog doba
Središnja ideja ovog projekta jest proučavanje obiteljske povijesti središnje i sjeverozapadne Hrvatske u predmoderno doba, uključivo i prijelaz k modernom dobu, u hrvatskim povijesnim zemljama do kraja 19. stoljeća. Projektno istraživanje za cilj ima utvrditi promjene u strukturi obitelji te prepoznati mehanizme koji presudno dovode do toga. U fokusu zanimanja nalaze se plemićke i građanske obitelji na području današnje središnje i sjeverozapadne Hrvatske, gdje hrvatski identitet postaje ključan u formaciji moderne države.       Osnovni podaci: • Naziv projekta: Obitelj kroz povijest – iskazi i nositelji identiteta društava središnje i sjeverozapadne...

Pročitaj više >

Obiteljska dinamika, zdravlje i dobrobit hrvatskih obitelji u svjetlu ratnih i poratnih iskustava
Glavni cilj ovog projekta je, nizom kvalitativnih i kvantitativnih istraživačkih metoda, ispitati povezanost aktivnog sudjelovanja u Domovinskom ratu s fizičkom, mentalnom i socijalnom dobrobiti branitelja i njihovih obitelji te usporediti ih s obiteljima čiji članovi nisu sudjelovali u ratu. Projektom se planira obuhvatiti najmanje 300 obitelji s područja Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Zagrebačke županije. Projektni tim uključuje psihologe, sociologe, liječnike i teologe. Rezultati ovog projekta će poslužiti kao smjernice za izradu konkretnih aktivnosti za psihosocijalnu pomoć koja odgovara specifičnim potrebama ovih obitelji, kao platforma za edukaciju...

Pročitaj više >

2018
Humanitarni rad na području hrvatskih zemalja u ratnim okolnostima 20. stoljeća
Projekt se odvija kroz tri samostalna dijela u kojima se istražuju razni aspekti humanitarne problematike (ratni zarobljenici, izbjeglice, prognanici, pomoć ženama i djeci…) u ratnim okolnostima za vrijeme Prvog svjetskog rata (1914.-1918.), Drugog svjetskog rata (1941.-1945.) i Domovinskog rata (1991.-1998.). Istražuje se humanitarni rad domaćih, ali i međunarodnih humanitarnih institucija koje su sudjelovale u pomaganju potrebitih u ratnim okolnostima. Prije svega, riječ je o istraživanju povijesti rada dobrotvornih društava na području hrvatskih zemalja i radu Društva Crvenog križa u Prvom svjetskom ratu, kao i uloge Međunarodnog odbora Crvenog križa, Međunarodnog...

Pročitaj više >

Istraživanje limfocitnih subpopulacija stanica neuobičajenog fenotipa kod djece s prirođenim imunodeficijencijama
Ovaj projekt doprinosi u novim saznanjima u razumijevanju bolesti primarnih imunodeficijencija, profiliranjem pacijenata na preciznoj skali, te kombiniranjem s već uvedenim metodama sekvenciranja, odnosno molekularno-genetičke analize pacijenata kroz prizmu tzv. precizne medicine. Projekt pobliže istražuje neuobičajene fenotipove limfocita (stanice NK) primijećene kod nekih pacijenata, a za koje postoje indikacije da pridonose patologiji bolesti. Istraživanje obuhvaća imunofenotipizaciju subpopulacija limfocita periferne krvi pedijatrijskih pacijenata s dijagnozom primarne deficijencije metodom polikromatske protočne citometrije, da bi se ustanovio klinički značaj....

Pročitaj više >

Kognitivni procesi u zadacima numeričkog i taktičkog odlučivanja
  U okviru ovog znanstvenog projekta provodi se niz kognitivnih eksperimenata koji mogu doprinijeti boljem razumijevanju temeljnih kognitivnih procesa koji se nalaze u podlozi procesiranja informacija u kognitivnim zadacima mentalne aritmetike i numeričkog odlučivanja te u podlozi procesiranja informacija u dinamičnim situacijama taktičkog odlučivanja s različitim zahtjevima pažnje. Rezutati eksperimenta u kojem su sudionici rješavali zadatak verifikacije fraza-slika, s brojnosti objekata između 1 i 4 smještenih u matrice 2×2 pokazuju da irelevantni numerički podaci ipak utječu na brzinu i točnost rješavanja zadataka, što se promatra kao dokaz za utemeljenje...

Pročitaj više >

Mentalno zdravlje roditelja i kontekstualni čimbenici kao odrednice povezivanja roditelja s dojenčetom
Cilj ovog projekta jest ispitati mentalno zdravlje roditelja, roditeljsku osjetljivost i kontekstualne čimbenike kao odrednice povezivanja roditelja s dojenčetom. U istraživanju se koriste subjektivne mjere mentalnog zdravlja, roditeljske osjetljivosti i kontekstualnih čimbenika te objektivne mjere roditeljske osjetljivosti putem prepoznavanja dojenačkih izraza lica. Dio projekta uključuje i validaciju mjernog instrumenta za prepoznavanje dojenačkih lica na studentima i roditeljima. Ovaj projekt osigurava nove valjane mjerne instrumente te daje saznanje o ranom povezivanju koje je važno za kasnije obiteljsko funkcioniranje. Tijekom projekta razvijen je upitnik Maternal...

Pročitaj više >

Povezanost majčinog emocionalnog stanja u trudnoći i placentarne metilacije DNA gena uključenih u regulaciju serotoninske signalizacije (2018.)
Opći podaci: Ovaj projekt se specifično bavi epigenetikom serotoninske signalizacije i njezinom potencijalnom ulogom u mehanizmima razvojnog (fetalnog) programiranja. Projekt predstavlja nastavak istraživanja utjecaja intrauterine okoline, specifično psihologijskih i metaboličkih varijabli majke, na obrazac metilacije DNA fetalnih gena uključenih u regulaciju serotoninske homeostaze. Navedeno istraživanje uključuje suradnju s istraživačima iz tri domaće znanstvene ustanove – Institut Ruđer Bošković u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb i Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu te iz dvije inozemne znanstvene institucije – Sveučilište...

Pročitaj više >

Promjene praga bola tijekom i nakon trudnoće
Projekt se bavi multidisciplinarnim područjem proučavanja fizioloških promjena u osjetljivosti na bol tijekom trudnoće što je od interesa specijalistima ginekologije i opstetricije kao i anesteziolozima i algolozima koji u svojem kliničkom radu nailaze na problem liječenja akutne ili kronične boli tijekom trudnoće, porođaja i puerperija. Glavni cilj istraživanja je proučiti dinamiku promjena praga za bol tijekom trudnoće te postpartalno. Projekt je zamišljen kao prospektivno istraživanje na uzorku od minimalno 40 trudnica kod kojih se očekuje uredan tijek trudnoće i prirodni porođaj (bez carskog reza). Istraživanje praga bola provodi se primjenom standardnog digitalnog...

Pročitaj više >

Učinak propolisa na preživljenje neurona u prisutnosti toksičnih koncentracija bakra
Projekt se bavi vrlo aktualnim područjem istraživanja neurodegenerativnih promjena, razjašnjavanjem doprinosa antropogenih okolišnih čimbenika u progresiji bolesti, kao i potencijalom primjene različitih fitospojeva s ciljem očuvanja funkcije neurona tijekom fiziološkog starenja. Cilj projekta je istražiti učinke propolisa u prisutnosti visokih koncentracija bakra, s posebnim naglaskom na praćenje aktivacije unutarstaničnih signalnih puteva mitogen-aktiviranih protein kinaza i protein kinaze B, kao i na aktivaciju proteaza kaspaza i kalpaina. Cilj projekta je istražiti mehanizme neurotoksičnog djelovanja propolisa na staničnoj i molekularnoj razini u uvjetima...

Pročitaj više >

Unapređenje financijske pismenosti mladih s ciljem optimizacije izloženosti rizicima i definiranja čimbenika koji utječu na razvijanje poduzetničke aktivnosti
Opći podatci: Projektom se želi utvrditi stanje financijske pismenosti i sklonosti preuzimanju rizika među studentskom populacijom te istodobno istaknuti da upravo skupina mladih predstavlja najugroženiju skupinu te da se s tom ciljanom skupinom mora najviše raditi kako bi se izbjegle dugoročne negativne posljedice u društvu. Naime, prethodna istraživanja ukazuju da je razina financijske pismenosti hrvatskih građana na vrlo niskoj razini u odnosu na svjetski prosjek te da je potrebno poduzeti mjere u vidu stvaranja akcijskog plana za poboljšanje postojećeg stanja. Osim društvenih implikacija slabe razine financijske pismenosti, projekt ima za cilj utvrditi čimbenike,...

Pročitaj više >

Utjecaj nepatogenoga Tula hantavirusa na urođeni imunosni odgovor primarnih monocita
Opći podatci: Svrha ovog projekta je u uvjetima in vitro ispitati elemente urođenog imunosnog odgovora primarnih monocita inficiranih nepatogenim hantavirusom. Projekt je usmjeren na prestižna temeljna biomedicinska istraživanja u području virusne imunologije. Konkretno, o imunopatogenetskim mehanizmima i imunoreakcijama, osobito u urođenoj imunosti na hantaviruse se još vrlo malo zna. Kako se radi o emergentnim patogenima, koji su od javno-zdravstvenog i strateškog značaja te kako za sada ne postoje učinkovita cjepiva ili lijekovi za liječenje HVBS-a, navedena istraživanja mogu u budućnosti biti značajan temelj za razvoj preventive i liječenja ove opasne bolesti....

Pročitaj više >

2017
Drugost kao društvena i kulturna odrednica hrvatske prošlosti
Projekt nastoji istražiti kako je drugost formirala hrvatsko društvo i kulturu tog društva kroz prošlost te utvrditi elemente drugosti koji su gradili ključne društvene identitete. Pritom je naglasak na lokalnoj razini, propitkivanju teorije drugotvorenja te tekstualnoj manifestaciji drugotvorenja. U žarištu projekta se nalazi tekst kao izvor, koji je shodno zadanim ciljevima projekta kritički analiziran. Na taj način preispituje se utjecaj drugosti na formiranje lokalnih i nacionalnih identiteta kroz prošlost te konstrukciju ili instrumentaliziranje tih identiteta. Cilj projekta je usmjeravanje na tekstualne izričaje drugosti kroz hrvatsku prošlost kako bi se utvrdila...

Pročitaj više >

Percepcije hrvatskih, slavonskih i dalmatinskih elita u kasnom srednjem i ranom novom vijeku
Cilj ovog projekta je produbiti dosadašnje spoznaje o percepcijama hrvatskih, slavonskih i dalmatinskih elita u kasnom srednjem i ranom novom vijeku, pri čemu je fenomen društvenih elita promatran kao cjelina, i to u njegovom društvenom, gospodarskom, vjerskom i prostornom kontekstu. Ovaj projekt je svojevrsni nastavak projekta „Porijeklo, strukture i percepcije društvenih elita hrvatskoga srednjeg i ranog novog vijeka“, također financiranog od strane Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a koji se provodio tijekom 2016. godine. U projekt su uključeni mladi znanstvenici koji su se radom na projektu upoznali sa novim znanstvenim metodama, još uvijek uglavnom neprimijenjenim...

Pročitaj više >

Povezanost majčinog emocionalnog stanja u trudnoći i placentarne metilacije DNA gena uključenih u regulaciju serotoninske signalizacije
Projekt istražuje utjecaj određenih prenatalnih čimbenika, specifično, majčinog emocionalnog stanja u trudnoći na oblikovanje serotoninske signalizacije tijekom ranog razvoja organizma. Ovo istraživanje doprinosi boljem razumijevanju etiologije složenih kroničnih bolesti, od depresije, anksioznosti i autizma do metaboličkih poremećaja poput pretilosti i dijabetesa, te vodi prema učinkovitijim strategijama njihovog suzbijanja koje su usmjerene na rano prepoznavanje osoba s povećanim rizikom za razvoj bolesti i personalizaciju preventivnih mjera. Tijekom projekta uspostavljen je protokol za prikupljanje relevantnih podataka o sudionicima i perinatalnih bioloških uzoraka....

Pročitaj više >

Religioznost, svjetonazor i stavovi prema osjetljivim pitanjima palijativne skrbi među studentima preddiplomskih studija na dva hrvatska sveučilišta
Cilj projekta je istražiti i usporediti odnos religioznosti, svjetonazora i stavova prema osjetljivim pitanjima palijativne skrbi (osobito pedijatrijske) među studentima prvih godina preddiplomskih studija na Hrvatskom katoličkom sveučilištu (HKS), te studentima bliskih studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu (FFST). Ovaj projekt pomaže rasvjetljavanju religioznosti i svjetonazora mladih, te njihovih stavova prema nekim osjetljivim pitanjima života i smrti te daje osnovu za oblikovanje budućih odgojnih i pastoralnih aktivnosti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, ali i širem kontekstu Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj.  Tijekom projekta ostvarena je...

Pročitaj više >

Uloga ultrazvuka kao komplementarne metode u tehnologiji prirodne prokreacije i sličnih neinvazivnih metoda poboljšanja plodnosti
Opći podatci: Projekt se bavi istraživanjima ljudske plodnosti i metodama njenog poboljšanja prema crkveno prihvatljivim načelima. Uključuje kohortno praćenje parova uključenih u dijagnostiku i liječenje neplodnosti. Cilj projekta je istražiti povezanost volumena i prokrvljenosti žutog tijela s ishodom, tj. stopom trudnoće i porođaja u prirodnim ciklusima i onima koji su stimulirani po načelima tehnologije prirodne prokreacije i sličnih neinvazivnih metoda poboljšanja plodnosti. Dobiveni parametri se uspoređuju sa drugim subjektivnim i objektivnim pokazateljima plodnosti, kao i stopom postignutih trudnoća i porođaja. Rezultati pokazuju kako suplementacijska terapija u...

Pročitaj više >

Utjecaj glijadinskih frakcija na rast probiotičkih bakterija iz roda Lactobacillus i njihova adhezija na epitelne stanice karcinoma kolona u in vitro uvjetima
Opći podatci: U ovom projektu je istražen utjecaj glijadina na proliferaciju sedam Lactobacillus sojeva proučavanjem dvaju parametara – brzine rasta i duljine trajanja njihove lag faze u in vitro uvjetima. Projekt je svojim rezultatima doprinio boljem razumijevanju utjecaja pojedinih proteinskih frakcija biljnih proteina koji se nalaze u svakodnevnoj prehrani ljudi i mogućeg utjecaja na sastav fiziološke flore – mikrobiote, te moguću povezanost ova dva faktora u nastanku preosjetljivosti na hranu kao i razvoja ozbiljnih patoloških stanja i bolesti od upale pa do aktivacije mnogih reakcija imunosnog sustava domaćina koji mogu završiti razvojem autoimunih bolesti. Projekt...

Pročitaj više >

Vjerska tematika u hrvatskome medijskom prostoru
Opći podatci: Projekt se bavi utvrđivanjem obrazaca izvještavanja o vjerskim sadržajima i temama u hrvatskim medijima – tisku, radiju, televiziji i internetu. Istraživanje se provodi kvalitativnim i kvantitativnim putem. Kvantitativno istraživanje uključuje metodu analize sadržaja medijskih objava o vjerskim temama, sadržajima i vjerskim zajednicama. Kvalitativno istraživanje provodi se na temelju polustrukturiranih intervjua s predstavnicima vjerskih zajednica. Drugi važan doprinos je uspostavljena suradnja s predstavnicima vjerskih zajednica, njihovom aktivnom sudjelovanju u istraživanju, ali i na samom simpoziju. Treći element je veoma aktivno sudjelovanje mlađih...

Pročitaj više >

2016
Mehanizam neuroprotektivnog djelovanja zolpidema u uvjetima oksidacijskog stresa izazvanog visokim koncentracijama glutamata
  Cilj projekta je istražiti neuroprotektivni učinak zolpidema na neuronima P19 koji se izlažu toksičnom djelovanju visokih koncentracija glutamata, kao i istražiti specifične stanične i molekularne mehanizme koji su odgovorni za potencijalne neuroprotektivne učinke zolpidema. Projekt se bavi vrlo aktualnim područjem istraživanja neurodegenerativnih promjena, ali i molekularnih i staničnih mehanizama s potencijalom zaštite neurona od eksitotoksičnosti i oksidacijskog oštećenja, odnosno očuvanja funkcije neurona tijekom starenja.  Rezultati istraživanja pokazuju da zolpidem, hipnotik koji djeluje putem GABAA receptora, djeluje neuroprotektivno tj. povećava...

Pročitaj više >

Populizam, mladi i mediji
Ovaj projekt obuhvaća dva segmenta – populističku komunikaciju u medijima i odrednice koje pojedince čine sklonijima prihvaćanju populističke retorike. Populistička komunikacija u medijima propituje se analizom medijskih tekstova tijekom parlamentarne predizborne kampanje 2015. godine. Analiza uključuje istraživačka pitanja: u kojoj su se mjeri političke stranke koristile populističkom retorikom u medijskim nastupima; koji su tematski okviri bili obuhvaćeni populističkom retorikom; je li postojala razlika u korištenju populističke retorike između političkih stranaka (ljevice-centra-desnice); koje su teme naglašavale pojedine političke stranke; jesu li političke stranke...

Pročitaj više >

Porijeklo, strukture i percepcije društvenih elita hrvatskog srednjeg i ranog novog vijeka
Osnovni ciljevi predviđenog znanstvenog projekta su produbiti dosadašnje spoznaje o društvenoj, gospodarskoj, kulturnoj, političkoj i identitetskoj ulozi srednjovjekovnih i novovjekovnih društvenih elita na hrvatskim povijesnim prostorima uz upotrebu novih metodoloških obrazaca u istraživanju. Dinamika promjena društvenih elita je društveno-povijesni fenomen koji još uvijek nije dovoljno niti sustavno istraživan kako u hrvatskoj historiografiji, tako i u srodnim društveno-humanističkim znanostima. Vremenski okvir istraživanja obuhvaća razvijeni i kasni srednji vijek, kao i razdoblje ranoga novoga vijeka, tj. razdoblje od 13. do kraja 16. stoljeća. S druge strane, u...

Pročitaj više >

Povezanost osobina ličnosti s načinima suočavanja sa stresom
  Ovaj projekt se bavi pitanjem odnosa nekih karakteristika ličnosti s načinima suočavanja sa stresom. Osobine ličnosti se ispituju NEO petofaktorskim inventarom ličnosti koji uključuje procjenu pet glavnih dimenzija ličnosti u okviru petofaktorskog modela, a to su Neuroticizam, Ekstraverzija, Otvorenost, Ugodnost i Savjesnost. Načini suočavanja sa stresom ispituju se Upitnikom o načinu suočavanja sa stresom koji je namijenjen prepoznavanju misli i postupaka koje pojedinac koristi tijekom suočavanja sa različitim stresnim situacijama te potom određuje njihovu dosljednost. Ovo je prvo multicentričko istraživanje koje koristi ove psihodijagnostičke instrumente te...

Pročitaj više >

Rad roditelja, ekonomske teškoće obitelji i dobrobit roditelja i djece
  Znanstveni cilj projekta je istražiti izravne i neizravne procese putem kojih ekonomske teškoće obitelji ostvaruju negativne učinke na dobrobit roditelja i djece. Istraživanjem se želi dobiti uvid u percepciju roditelja i djece o mjerama za koje oni smatraju da bi im pomogle u boljem suočavanju s nepovoljnim materijalnim uvjetima života. U istraživanju sudjeluju djeca i njihovi roditelji te se prikupljaju podaci o socioekonomskom statusu i ekonomskim teškoćama obitelji, obilježjima posla i radnog mjesta roditelja te školskog okruženja djece, kvaliteti socijalnih odnosa djece i roditelja te bliskih odnosa u obitelji, individualnim obilježjima, dobrobiti,...

Pročitaj više >

Regulacija gena za serotoninski prijenosnik u humanoj posteljici i uspostava biobanke za daljnja istraživanja
    Projekt predstavlja prvo istraživanje obrasca metilacije gena za SERT u humanoj posteljici i njegove povezanosti s različitim okolišnim čimbenicima. Također je jedno od prvih istraživanja odnosa genotipa, metilacije DNA i ekspresije gena za SERT. Navedeno istraživanje predstavlja doprinos razumijevanju mehanizama uključenih u razvojno programiranje različitih bolesti. Stečena znanja služe kao podrška za implementaciju odgovarajućih preventivnih mjera te unaprjeđuju kvalitetu prenatalne skrbi     Ciljevi projekta: Razjasniti ulogu genotipa i metilacije DNA gena za SERT u regulaciji njegove ekspresije u humanoj posteljici. Istražiti povezanost...

Pročitaj više >

Studija utjecaja karakteristika različitih oblika nastavnih materijala na proces učenja
Ideja ovog projekta je nadopuna projektu eduMINE, koji se provodi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, a koja će se usredotočiti na analizu karakteristika različitih oblika nastavnih materijala na motivaciju i uspješnost usvajanja znanja na kolegijima koji podučavaju društvene predmete. Osnovni znanstveni cilj projekta je odrediti i popisati te sustavno pohraniti podatke o oblicima korištenih nastavnih materijala te njihovim karakteristikama uz razradu algoritma procjene utjecaja tih karakteristika na konačno i dugoročno usvajanje znanja od strane studenata, što u konačnici omogućuje i njegovu upotrebu.     Kroz projekt je oformljen innterdisciplinarni...

Pročitaj više >

2013
Depresivni simptomi u shizofreniji i polimorfizmi gena dopaminskog i serotoninskog sustava
Osnovni podaci: Ovaj projekt doprinosi boljem upoznavanju povezanosti depresivnih simptoma i polimorfizama četiriju gena serotoninskog i dopaminskog sustava koji predstavljaju najznačajnije čimbenike sveukupnog serotoninskog i dopaminergičkog sustava u shizofreniji. Utvrđivanje povezanosti navedenih polimorfizama, kao objektivnih bioloških pokazatelja, i depresivnih simptoma u shizofreniji omogućilo bi kvalitetnije dijagnosticiranje i svrhovitije liječenje bolesnika s tendencijom postizanja što dulje remisije i kao ozbiljnim posljedicama izražene depresivne simptomatologije.   Naziv projekta: Depresivni simptomi u shizofreniji i polimorfizmi gena dopaminskog i...

Pročitaj više >

Epigenetička regulacija gena za monoamin-oksidazu (MAO-B)
Projekt predstavlja prvo istraživanje obrasca metilacije gena za monoamin-oksidazu u autizmu, suicidalnosti i alkoholizmu te općenito prvo istraživanje uloge epigenetičkih mehanizama u regulaciji gena za ovaj enzim. Inovativnost ovog pristupa očituje se u analizama biološkog materijala uzetog izravno iz organizma (analize ex vivo) što osigurava fiziološku relevantnost tako dobivenih rezultata (za razliku od uobičajenih studija na staničnim linijama).   Naziv projekta:  Epigenetička regulacija gena za monoamin-oksidazu (MAO-B) Naziv poziva: Natječaj za znanstvene projekte Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 2013. godini Voditelj projekta: Doc. dr. sc. Jasminka...

Pročitaj više >

Interdisciplinarno istraživanje manjih urbanih zajednica. Samobor – stotinu godina nakon Milana Langa
Cilj ovog projekta je provedba detaljnih društveno-humanističkih istraživanja suvremenih manjih urbanih cjelina. U centru istraživanja su život i običaji današnjih Samoboraca kao i očuvanje preostale autohtone tradicije grada. Okvirna metodologija i struktura istraživanja kreće od metodologije Langova djela (Osnova Antuna Radića), uz nove društvene pojave kao i istraživanja relevantna za period od proteklih stotinu godina: povijesne mijene i povijesni kontekst Samobora, transformacija obitelji, mobilnost, doseljenici, pristup radu, religioznost, slobodno vrijeme, turizam, ulazak u Europsku uniju, identitet, potkulture, jezik, očuvanje tradicije, umjetnost i dr. Osnovni...

Pročitaj više >

Izrada testa apstraktnog mišljenja za potrebe dodatnih provjera pri upisu studenata na Hrvatsko katoličko sveučilište (TAM-HKS-1)
Cilj ovog projekta je konstruirati test apstraktnog mišljenja koji bi se primjenjivao u sklopu dodatnih provjera pri upisu na studij psihologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, kako bi se smanjila vjerojatnost da se određeni broj pristupnika s testom već ranije susreo. Između konstruiranja prve i druge verzije testa apstraktnog mišljenja, provodi se pilot istraživanje primjene testa u svrhu provjere psihometrijskih svojstava zadataka i testa.   Osnovni podaci: Naziv projekta: Izrada testa apstraktnog mišljenja za potrebe dodatnih provjera pri upisu studenata na Hrvatsko katoličko sveučilište (TAM-HKS-1) Naziv poziva: Natječaj za znanstvene projekte Hrvatskog...

Pročitaj više >

L’Atlas informatisé de l’ adriatique antigue (Informatički atlas antičkog Jadrana) 
Ovaj međunarodni projekt kojeg provodi udruga Adriaticum mare, pokrenut je 2010. godine, a u njega je uključeno više europskih istraživačkih institucija. Cilj projekta je stvoriti sveobuhvatnu informatiziranu kartu antičkog Jadrana, od Albanije do Apulije. Namjerava se stvoriti pregled stanja istraženosti u obliku online kartografskog geografskog sustava (GIS). Informacije o lokalitetima će biti dostupne javnosti na 6 međunarodnih i lokalnih jezika istovremeno (engleski, francuski, talijanski, hrvatski, slovenski i albanski), čime se olakšava lakši protok informacija u prostoru te ruši jezična barijera među znanstvenicima. Osnovni podaci: Naziv projekta:  L’Atlas...

Pročitaj više >

Religija i ljudska prava
Jedan od ciljeva istraživanja koje će se provoditi u sklopu ovog projekta je formuliranje relevantnih zaključaka koji će pridonijeti unaprjeđenju kulture ljudskih prava na europskoj razini, a osobito obrazovanju o ljudskim pravima. U tom je kontekstu ovaj projekt vrlo važan za njegovanje liberalno-demokratskog uređenja europskih zemalja i time sprječavanja potencijalnih destruktivnih razvojnih smjerova, koji su se u prošlosti pokazali neodrživima. Empirijski dio istraživanja provodi se na populaciji srednjoškolaca koji pohađaju završne razrede srednje škole u različitim europskim zemljama.  Osnovni podaci: Naziv projekta: Religija i ljudska prava Naziv poziva: Natječaj...

Pročitaj više >

Vjerski život u betonskim katakombama – osnivanje novozagrebačkih župa
  Opći podatci: Projekt se prvenstveno usmjerava na prikupljanje podataka o nastanku župa u stanovima i kućama Novog Zagreba: Savski Gaj, Siget, Sopot, Utrine, Travno, Dugave, Sloboštinu i Zapruđe. Ovim istraživanjem želi se dati odgovor kakve su vjerničke zajednice stvorene u uvjetima iznimno ograničenog prostora te u kojoj se mjeri zakonski proklamirana sloboda vjeroispovijesti mogla ostvariti s obzirom na politički stav unutar kojeg je djelovala.     Naziv projekta:  Vjerski život u betonskim katakombama – osnivanje novozagrebačkih župa Naziv poziva: Natječaj za znanstvene projekte Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 2013. godini Voditelj projekta: Doc....

Pročitaj više >

Projekti Hrvatske zaklade za znanost

Digit-HeaL

Laboratorij za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL) je znanstveno-istraživačka jedinica Hrvatskog katoličkog sveučilišta koja se bavi etičkim, društvenim i pravnim implikacijama upotrebe digitalnih tehnologija (poput Velikih podataka, Umjetne inteligencije itd.) u području zdravstva i zdravstvene skrbi.

Više >

D.E.C.I.D.E.

D.E.C.I.D.E. je uspostavno istraživački projekt punog naziva „Digitalna tehnologija u obitelji: obrasci ponašanja i učinci na razvoj djece‟, kojeg financiraju Hrvatska zaklada za znanost i Hrvatsko katoličko sveučilište.

Više >

Topografija srednjovjekovne Zagrebačke županije (14.-16. stoljeće)

Projekt Povijesna topografija srednjovjekovne Zagrebačke županije (14.-16. stoljeće) (IP-2020-02-8706) skup je interdisciplinarnih istraživanja koja, rabeći suvremene metode i oslanjajući se na recentne istraživačke paradigme, u svoj najuži fokus postavlja rekonstrukciju povijesnoga prostora Zagrebačke županije u razvijenom i kasnom srednjem vijeku.

Više >

Ostali znanstveni projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Kognitivni i neurodinamički aspekti percepcije, učenja i mišljenja
Cilj projekta je razvijanje i testiranje novih neurodinamičkih modela vidne percepcije i kategorijalnog učenja. Dosadašnji računalni modeli neuronskih mreža ne uspijevaju na zadovoljavajući način objasniti veliku količinu empirijskih podataka o vidnoj percepciji, učenju i njihovim neutralnim osnovama. Projekt se fokusira na nekoliko važnih perceptivnih i kognitivnih funkcija kao što su mentalno praćenje kontura, selekcija podražaja na osnovu obilježja, te interakcija između percepcije i pojmovnog znanja. Percepciju, kategorijalno učenje i mišljenje proučava se empirijski kroz seriju eksperimenata na ispitanicima. Posebna pažnja posvećuje se metakognitivnim procjenama o...

Pročitaj više >

Metakognicija u kategorijalnom učenju, mišljenju i razumijevanju
Doc. dr. sc. Mia Šetić Beg i doc. dr. sc. Marija Šakić sa Odjela za psihologiju sudjeluju u projektu „Metakognicija u kategorijalnom učenju, mišljenju i razumijevanju“ čiji je nositelj Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet. Glavni cilj ovog projekta jest istražiti metakognitivne procese nadgledanja i kontrole u kategorijalnom učenju, mišljenju i utjelovljenom razumijevanju. Iako su navedene domene opsežno istraživane, istraživanje metakognicije unutar tih domena izostaje. Cilj je povezati navedene domene istraživanja unutar jednog istraživačkog programa. Za potrebe provođenja projekta koristi se novoosnovani Laboratorij za eksperimentalnu psihologiju opremljen...

Pročitaj više >

Pisanje udžbenika iz Socijalnog nauka Crkve na Karl-Franzens Sveučilištu u Grazu
Projekt izdavanja udžbenika iz Socijalnog nauka Crkve je motiviran činjenicom da ne postoji niti jedan hrvatski udžbenik iz područja Socijalnog nauka Crkve. Udžbenik je pisan u sklopu istraživačkog boravka na Sveučilištu u Grazu (na Institutu za etiku i društveni nauk, Katoličko-teološkog fakulteta). Vremenski plan je podijeljen na jedan mjesec istraživanja u Hrvatskoj (listopad 2017.) i četiri mjeseca istraživanja i rada na Sveučilištu u Grazu. Za svaki su mjesec planirani konkretni istraživački ciljevi, tematska područja tj. poglavlja i brojevi strana. Cilj udžbenika je u tome da bude uključen kao obvezna literatura u nastavni, izvedbeni plan iz kolegija Socijalni...

Pročitaj više >

Suvremene migracije Hrvata u Njemačku
Ovaj projekt bavi se aktualnom temom iseljavanja Hrvata u Njemačku, budući da je danas u Hrvatskoj vrlo malo stručnih, a još manje znanstvenih radova koji se bave najnovijim analizama migracija hrvatskih građana. U projektu se nastoji dokazati tezu da su potisni čimbenici iz Hrvatske jači nego privlačni čimbenici u Njemačkoj. Odnosno korupcija, pravna nesigurnost i nemoral političkih elita, kao i negativni stav medija prema zemlji u kojoj djeluju, više utječu na iseljavanje od težnje za boljom zaradom. Osnovni podaci: Naziv projekta: Suvremene migracije Hrvata u Njemačku Naziv poziva: Natječaj za dodjelu donacija u 2018. Voditelj projekta: doc. dr. sc. Tado Jurić Ukupna...

Pročitaj više >

Training aid for Ph.D. program in sociology and history of the Catholic University in Zagreb (2019-2021)
Glavna ciljna skupina ovog projekta su stipendije za šest izvrsnih bivših studenata Hrvatskog katoličkog sveučilišta koji će biti zaposleni na Sveučilištu kao asistenti i koji će pohađati poslijediplomske/doktorske programe Sveučilišta: (1) Povijest i (2) Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskom društvu. Cilj ovih stipendija je potaknuti studente na znanstveni rad i istraživanje te na aktivno sudjelovanje u stvaranju mreže između studenata i znanstvenika s ciljem ostvarivanja znanstveno orijentirane akademske zajednice. Oba programa imaju snažnu znanstvenu orijentaciju, kao i važan društveni utjecaj. Studenti se potiču da sudjeluju u...

Pročitaj više >

RAZVOJNI PROJEKTI

Sveučilišna knjižnica

Više >

TV i radijski studio

Više >

Institut za kompleksne sustave

Više >

Hrvatsko katoličko sveučilište