Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Učinak propolisa na preživljenje neurona u prisutnosti toksičnih koncentracija bakra

Projekt se bavi vrlo aktualnim područjem istraživanja neurodegenerativnih promjena, razjašnjavanjem doprinosa antropogenih okolišnih čimbenika u progresiji bolesti, kao i potencijalom primjene različitih fitospojeva s ciljem očuvanja funkcije neurona tijekom fiziološkog starenja. Cilj projekta je istražiti učinke propolisa u prisutnosti visokih koncentracija bakra, s posebnim naglaskom na praćenje aktivacije unutarstaničnih signalnih puteva mitogen-aktiviranih protein kinaza i protein kinaze B, kao i na aktivaciju proteaza kaspaza i kalpaina.

Cilj projekta je istražiti mehanizme neurotoksičnog djelovanja propolisa na staničnoj i molekularnoj razini u uvjetima bakrom-izazvanog oksidacijskog stresa. Na temelju dobivenih rezultata zaključeno je da se u podlozi neurotoksičnog djelovanja EEP-a nalazi aktivacija signalnih puteva proteina p53 i p38. Pretpostavlja se da kinaza p38 fosforilira p53 utječe na njegovu stabilnost i pojačanu transkripcijsku aktivnost što vjerojatno dovodi do pojačane ekspresije ciljnih pro-oksidacijskih gena i akumulacije reaktivnih kisikovih vrsta koje povratno aktiviraju p38 i tako održavaju apoptotske procese. Razjašnjavanjem doprinosa antropogenih okolišnih čimbenika u progresiji neurodegenerativnih promjena, kao i mehanizama djelovanja različitih fitospojeva značajno se doprinosi znanosti općenito, s posebnim naglaskom na potencijal u primjeni razvoja novih lijekova. U tijeku je pisanje publikacije radnog naslova “Neurotoxic effect of ethanol extract of propolis in copper-induced oxidative stress is mediated via p38/p53 signalling axis“.

 

  • Naziv projekta:  Učinak propolisa na preživljenje neurona u prisutnosti toksičnih koncentracija bakra
  • Naziv poziva: Natječaj za znanstvene projekte Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 2018. godini
  • Voditelj projekta: Doc. dr. sc. Maja Jazvinšćak Jembrek
  • Ukupna vrijednost projekta: 10.000,00 kn
  • Izvor financiranja: Hrvatsko katoličko sveučilište

 

Hrvatsko katoličko sveučilište