Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Mehanizam neuroprotektivnog djelovanja zolpidema u uvjetima oksidacijskog stresa izazvanog visokim koncentracijama glutamata

 

Cilj projekta je istražiti neuroprotektivni učinak zolpidema na neuronima P19 koji se izlažu toksičnom djelovanju visokih koncentracija glutamata, kao i istražiti specifične stanične i molekularne mehanizme koji su odgovorni za potencijalne neuroprotektivne učinke zolpidema. Projekt se bavi vrlo aktualnim područjem istraživanja neurodegenerativnih promjena, ali i molekularnih i staničnih mehanizama s potencijalom zaštite neurona od eksitotoksičnosti i oksidacijskog oštećenja, odnosno očuvanja funkcije neurona tijekom starenja. 

Rezultati istraživanja pokazuju da zolpidem, hipnotik koji djeluje putem GABAA receptora, djeluje neuroprotektivno tj. povećava preživljenje neurona P19 i to ako se primijeni prije, ali i poslije tretmana glutamatom.  Tretman glutamatom izazvao je blagi porast reaktivnih kisikovih vrsta i stanje blagog oksidacijskog stresa unutar neurona i taj je porast bio spriječen u prisutnosti zolpidema. Tretman glutamatom je izazvao odumiranje neurona apoptozom. Također, uočene su značajne promjene u intezitetu kondenzacije kromatina. Neuroprotektivni učinak zolpidema uspio se spriječiti samo u prisutnosti inhibitora Akt kinaze. Na transkripcijskoj razini utvrdili smo da glutamat izaziva porast ekspresije Bax i p53 mRNA te da zolpidem primijenjen i poslije i prije glutamata sprječava ove promjene. Na razini proteina potvrđeno je da zolpidem sprječava aktivaciju proteina p53 i na taj način sprječava pokretanje programirane stanične smrti. 

Osnovni podaci:

  • Naziv projekta:  Mehanizam neuroprotektivnog djelovanja zolpidema u uvjetima oksidacijskog stresa izazvanog visokim koncentracijama glutamata
  • Naziv poziva: Natječaj za znanstvene projekte Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 2016. godini
  • Voditelj projekta: Dr. sc. Maja Jazvinšćak Jembrek
  • Ukupna vrijednost projekta: 20.000,00 kn
  • Izvor financiranja: Hrvatsko katoličko sveučilište

 

Hrvatsko katoličko sveučilište