Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Razvoj novog modela stjecanja kliničkih vještina provedbom stručne prakse na studiju sestrinstva

Ovaj projekt usmjeren je na unaprjeđenje kvalitete stručne prakse, jačanje kompetencija osoblja za razvoj modela učenja kroz rad te provedbu stručne prakse na studiju sestrinstva kroz suradnju projektnih partnera. Iako se stručna praksa na studiju sestrinstva na HKS-u odvija na zdravstvenim ustanovama svih razina (primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj),većina radnog opterećenja stručne prakse odnosi se na zdravstvene ustanove na tercijarnoj razini.

U navedenim tercijarnim zdravstvenim ustanovama stručnu praksu ne obavljaju samo studenti sestrinstva već i učenici srednjih medicinskih škola, što prouzrokuje preopterećenost i rad u velikim grupama, čime se onemogućuju prilike za individualan rad ipristup pacijentu te se smanjuje kvaliteta pripremljenosti studenata za njihovo zanimanje.

Uvođenjem novih modela stručne prakse žele se povećati kompetencije studenata koje su nužne za kvalitetno obavljanje zdravstvene skrbi u svim privatnim i javnim institucijama i službama, a koje bi posljedično dovele i do povećanja zapošljivosti studenata sestrinstva. Novi modeli stručne prakse u sebi sadrže inovacije u nastavnim metodama, nove i poboljšane oblike stjecanja znanja i vještina.

Projektnim aktivnostima obuhvaćeno je  100 studenata studija sestrinstva, 7 članova nastavnog osoblja i 1 član nenastavnog osoblja.

Razvojem i uvođenjem novih modernih metoda stručne prakse u sestrinstvu koje su odnedavno u primijenjeni u većini najrazvijenijih država Europe i u SAD-u, osigurava se stjecanje svih potrebnih znanja i iskustava u medicinskoj i zdravstvenoj skrbi koje su relevantne za sve vrste zdravstvenih ustanova, a ne samo za određenu vrstu zdravstvenih ustanova.

Osnovni podaci:

  • Naziv projekta: Razvoj novog modela stjecanja kliničkih vještina provedbom stručne prakse na studiju sestrinstva
  • Naziv poziva: Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju; UP.03.1.1.04
  • Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020
  • Ukupna vrijednost projekta: 3.387.404,22 kn
  • Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: 3.387.404,22 kn
  • Početak izvedbe projekta: ožujak 2020.
  • Kraj izvedbe projekta: ožujak 2023.
  • Izvor financiranja: Europski socijalni fond

 

Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog katoličkog sveučilišta. [/box]

Sredstva za razvoj novog modela stjecanja kliničkih vještina provedbom stručne prakse na studiju sestrinstva

Svečanost potpisivanja i dodjele ugovora u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju financiranog  iz Europskog socijalnog fonda (ESF), Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ održala se u ponedjeljak, 9. ožujka 2020. u prostorijama Ministarstava znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Ugovore su dobitnicima uručili prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, gosp. Mile Živčić i savjetnik ministra rada i mirovinskoga sustava, gosp. Vicko Mardešić. U ime Hrvatskog katoličkog sveučilišta Ugovor je potpisao prof. dr sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Više >

Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Ured obavlja poslove prijave znanstvenih i stručnih projekata na interne natječaje koje objavljuje Sveučilište, kao i na ostale javne i druge natječaje.

Također obavlja poslove izrade projektne dokumentacije za dobivanje sredstava iz fondova Europske unije, te sve potrebne poslove u svrhu povećanja realizacije projekata i što uspješnijeg sudjelovanja Sveučilišta u korištenju fondova Europske unije.

Ured pruža potporu nastavnicima i suradnicima prilikom prijavljivanja, vođenja, realizacije te završavanja projekata i međunarodnih projekata.

KONTAKT
Tel: +385 (0) 1 3706 662
e-mail: uredzaprojekte@unicath.hr