Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Razvoj novog modela stjecanja kliničkih vještina provedbom stručne prakse na studiju sestrinstva

Ovaj projekt usmjeren je na unaprjeđenje kvalitete stručne prakse, jačanje kompetencija osoblja za razvoj modela učenja kroz rad te provedbu stručne prakse na studiju sestrinstva kroz suradnju projektnih partnera. Iako se stručna praksa na studiju sestrinstva na HKS-u odvija na zdravstvenim ustanovama svih razina (primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj),većina radnog opterećenja stručne prakse odnosi se na zdravstvene ustanove na tercijarnoj razini.

U navedenim tercijarnim zdravstvenim ustanovama stručnu praksu ne obavljaju samo studenti sestrinstva već i učenici srednjih medicinskih škola, što prouzrokuje preopterećenost i rad u velikim grupama, čime se onemogućuju prilike za individualan rad ipristup pacijentu te se smanjuje kvaliteta pripremljenosti studenata za njihovo zanimanje.

Uvođenjem novih modela stručne prakse žele se povećati kompetencije studenata koje su nužne za kvalitetno obavljanje zdravstvene skrbi u svim privatnim i javnim institucijama i službama, a koje bi posljedično dovele i do povećanja zapošljivosti studenata sestrinstva. Novi modeli stručne prakse u sebi sadrže inovacije u nastavnim metodama, nove i poboljšane oblike stjecanja znanja i vještina.

Projektnim aktivnostima obuhvaćeno je  100 studenata studija sestrinstva, 7 članova nastavnog osoblja i 1 član nenastavnog osoblja.

Razvojem i uvođenjem novih modernih metoda stručne prakse u sestrinstvu koje su odnedavno u primijenjeni u većini najrazvijenijih država Europe i u SAD-u, osigurava se stjecanje svih potrebnih znanja i iskustava u medicinskoj i zdravstvenoj skrbi koje su relevantne za sve vrste zdravstvenih ustanova, a ne samo za određenu vrstu zdravstvenih ustanova.

Osnovni podaci:

  • Naziv projekta: Razvoj novog modela stjecanja kliničkih vještina provedbom stručne prakse na studiju sestrinstva
  • Naziv poziva: Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju; UP.03.1.1.04
  • Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020
  • Ukupna vrijednost projekta: 3.387.404,22 kn
  • Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: 3.387.404,22 kn
  • Početak izvedbe projekta: ožujak 2020.
  • Kraj izvedbe projekta: ožujak 2023.
  • Izvor financiranja: Europski socijalni fond

 

Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog katoličkog sveučilišta. [/box]

Studenti sestrinstva na stručnoj praksi u Karlovcu i Sisku
Studenti Odjela za sestrinstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta u u okviru projekta “Razvoj novog modela stjecanja kliničkih vještina provedbom stručne prakse na studiju sestrinstva”  započeli su stručnu praksu  koja se održava u razdoblju od 4. prosinca do 19. prosinca 2022.u Općoj bolnicu Karlovac i u Općoj bolnicu “Dr. Ivo Pedišić” u Sisku. Studenti su na praksu krenuli iz Zagreba, a ispratile su ih voditeljica projekta i pročelnica Odjela za sestrinstvo izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak i predavačica na Odjelu za sestrinstvo Vesna Mijoč, mag. med. techn. Ovakvom organizacijom kliničke nastave započinju dva nova modela stručne prakse: model multicentrične medicinske...

Više >

Na HKS-u uspostavljen program studentskog inkubatora
U petak 11. studenoga 2022. u sklopu projekta „Razvoj novog modela stjecanja kliničkih vještina provedbom stručne prakse na studiju Sestrinstva“ uspostavljen je program studentskog inkubatora. Program  studentskog inkubatora namijenjen je  studentima sa studijskih programa sestrinstva, psihologije, komunikologije i sociologije koji su na prvom susretu podijeljeni u interdisciplinarne timove. Timovima je predstavljen ti izazov koji će biti društveno relevantan i u skladu s navedenim studijskim programima, a studenti će do rješenja doći inovativnom metodologijom design thinkinga. U svojoj uvodnoj riječi pročelnica Odjela za sestrinstvo i voditeljica projekta izv. prof....

Više >

Naši studenti sestrinstva na praksi u Karlovcu i Sisku

Kao što je i najavljeno, studenti studija Sestrinstvo su u okviru projekta “Razvoj novog modela stjecanja kliničkih vještina provedbom stručne prakse na studiju sestrinstva” ukupne vrijednosti 3.387.404,22 kn koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda, od 21. lipnja krenuli na stručnu praksu u Općoj bolnici u Karlovcu te u Općoj bolnici “Dr. Ivo Pedišić” u Sisku.

Više >

Održana edukacija za mentore studentima sestrinstva na stručnoj praksi

U okviru projekta “Razvoj novog modela stjecanja kliničkih vještina provedbom stručne prakse na studiju sestrinstva” ukupne vrijednosti 3.387.404,22 kn koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda, održane su edukacije za medicinske sestre i tehničare koji će biti mentori studentima sestrinstva na stručnoj praksi. Osim u KBC Sestre milosrdnice, studenti će ove godine po prvi puta stručnu praksu obavljati izvan Zagreba, i to u općoj bolnici u Karlovcu te u općoj bolnici “Dr. Ivo Pedišić” u Sisku.

Više >

Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Ured obavlja poslove prijave znanstvenih i stručnih projekata na interne natječaje koje objavljuje Sveučilište, kao i na ostale javne i druge natječaje.

Također obavlja poslove izrade projektne dokumentacije za dobivanje sredstava iz fondova Europske unije, te sve potrebne poslove u svrhu povećanja realizacije projekata i što uspješnijeg sudjelovanja Sveučilišta u korištenju fondova Europske unije.

Ured pruža potporu nastavnicima i suradnicima prilikom prijavljivanja, vođenja, realizacije te završavanja projekata i međunarodnih projekata.

KONTAKT
Tel: +385 (0) 1 3706 662
e-mail: uredzaprojekte@unicath.hr