Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Istraživanje limfocitnih subpopulacija stanica neuobičajenog fenotipa kod djece s prirođenim imunodeficijencijama

Ovaj projekt doprinosi u novim saznanjima u razumijevanju bolesti primarnih imunodeficijencija, profiliranjem pacijenata na preciznoj skali, te kombiniranjem s već uvedenim metodama sekvenciranja, odnosno molekularno-genetičke analize pacijenata kroz prizmu tzv. precizne medicine. Projekt pobliže istražuje neuobičajene fenotipove limfocita (stanice NK) primijećene kod nekih pacijenata, a za koje postoje indikacije da pridonose patologiji bolesti. Istraživanje obuhvaća imunofenotipizaciju subpopulacija limfocita periferne krvi pedijatrijskih pacijenata s dijagnozom primarne deficijencije metodom polikromatske protočne citometrije, da bi se ustanovio klinički značaj.

Osnovni podaci:

  • Naziv projekta:  Istraživanje limfocitnih subpopulacija stanica neuobičajenog fenotipa kod djece s prirođenim imunodeficijencijama
  • Naziv poziva: Natječaj za znanstvene projekte Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 2018. godini
  • Voditelj projekta: Izv. prof. dr. sc. Mirjana Turkalj
  • Ukupna vrijednost projekta: 24.778,00 kn
  • Izvor financiranja: Hrvatsko katoličko sveučilište

Ciljevi projekta:

  1. Subkategorizacija imunološkog fenotipa pacijenata s primarnom deficijencijom.
  2. Određivanje kliničkog značaja identificiranih subpopulacija.
  3. Određivanje utjecaja identificiranih subpopulacija na izbor terapije (npr. terapija zamjenskim imunoglobulinima, tzv. IVIG) i praćenje progresije bolesti.
Hrvatsko katoličko sveučilište