Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Religija i ljudska prava

Jedan od ciljeva istraživanja koje će se provoditi u sklopu ovog projekta je formuliranje relevantnih zaključaka koji će pridonijeti unaprjeđenju kulture ljudskih prava na europskoj razini, a osobito obrazovanju o ljudskim pravima. U tom je kontekstu ovaj projekt vrlo važan za njegovanje liberalno-demokratskog uređenja europskih zemalja i time sprječavanja potencijalnih destruktivnih razvojnih smjerova, koji su se u prošlosti pokazali neodrživima. Empirijski dio istraživanja provodi se na populaciji srednjoškolaca koji pohađaju završne razrede srednje škole u različitim europskim zemljama. 

Osnovni podaci:

  • Naziv projekta: Religija i ljudska prava
  • Naziv poziva: Natječaj za znanstvene projekte Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 2013. godini
  • Voditelj projekta: prof. dr. sc. Gordan Črpić
  • Ukupna vrijednost projekta: 30.000,00 kn
  • Izvor financiranja: Hrvatsko katoličko sveučilište

Ciljevi projekta:

1) Otkrivanje teorijski i društveno relevantnih odnosa između religije (religijskih uvjerenja i praksi) i stavova prema ljudskim pravima tzv. prve (različite građanske, političke i sudske slobode i prava) i druge (ekonomska, socijalna i kulturna prava) generacije;
2) Otkrivanje smjera utjecaja religije na stavove o ljudskim pravima;
3) Formuliranje teorijski i empirijski legitimnih hipoteza o utjecaju religija na stavove o ljudskim pravima ovisno o različitim obilježjima ispitanika;
4) Formuliranje relevantnih zaključaka koji će pridonijeti unaprjeđenju kulture ljudskih prava na europskoj razini, a osobito obrazovanju o ljudskim pravima.

Hrvatsko katoličko sveučilište