Natječaji

 • Natječaj (23. kolovoza)
  Na temelju članka 23. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, raspisuje se     N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: 1. Stručni suradnik za rad u studentskoj službi na određeno vrijeme s punim radnim vremenom-1 izvršitelj/ica Uvjeti: Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: - završen diplomski sveučilišni studij, - znanje stranog jezika, - poznavanje rada na računalu, - najmanje godinu radnog iskustva na sličnim poslovima.… ... Više
 • Natječaj (24. srpnja)
  Na temelju članka 87. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   za izbor dva nastavnika u nastavnom zvanju predavač i više i na radno mjesto predavač i više iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana opća psihologija na Odjelu za psihologiju, za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju viši asistent i na radno mjesto viši asistent iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija znanstvena grana opća psihologija na Odjelu za psihologiju.… ... Više
 • Natječaj (13. lipnja)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u interdisciplinarno područje znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti i sociologija na Studijskom odjelu sociologije izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na radno mjesto redoviti profesor u interdisciplinarno područje znanosti, polje filozofija, teologija i sociologija na Studijskom odjelu sociologije     Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih… ... Više
 • Natječaj (9. travnja)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz područja prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija, grana genetika, evolucija i filogenija   Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Na natječaj se… ... Više
 • Natječaj (6. ožujak)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva-polje kliničke medicinske znanosti, izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, znanstvena grana posebne sociologije, izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na radno mjesto redoviti profesor iz područja Humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija, izbor jednog… ... Više
 • Poništenja natječaja
  Klasa: 602-04/12-01/02 Urbroj: 498-04-12-256-1   HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA   objavljenog u Narodnim novinama od 16. studenog 2012., u dijelu koji se odnosi na: - izbor jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač i više i na radno mjesto predavač i više iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvena grana anglistika (engleski jezik) i romanistika (španjolski ili francuski jezik) na Sveučilištu. - izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i… ... Više
 • Natječaj (15. siječnja)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J - za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više u znanstvenom području Društvene znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana socijalna psihologija na Studijskom odjelu psihologije Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog… ... Više
 • Natječaj (11. siječnja)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J - za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više u znanstvenom području Društvene znanosti, znanstveno polje Informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana komunikologija na Studijskom odjelu sociologije, - za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana biološka psihologija na Studijskom… ... Više
 • Natječaj (21. prosinca)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   -          za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo - polje kliničke medicinske znanosti na Studijskom odjelu psihologije; -          za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više u znanstvenom području Društvene znanosti, znanstveno polje sociologija, grana sociološka metodologija… ... Više
 • Natječaj (11. prosinca)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja etnologija i antropologija, znanstvene grane etnologija na Studijskom odjelu sociologije   Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog… ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište