HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje

 

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

 

 

 

 

objavljenog u Narodnim novinama br. 66/2014. od 30. svibnja 2014. u dijelu koji se odnosi na:

  • izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

 

Hrvatsko katoličko sveučilište