Natječaji

 • OBAVIJEST – nastupno predavanje dr. sc. Ivan Uldrijan
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 4. siječnja 2024. godine Na temelju članaka 38., 53. i 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
 • Obavijest o testiranju kandidata – Voditelj Odjela za financijsko poslovanje
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 8. prosinca 2023. godine Temeljem Odluke KLASA: 100-01/23-02/004, URBROJ: 498-03-02-01-23-035 od dana 28. studenog 2023. godine i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA I. Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi, Voditelj Odjela za financijsko poslovanje i analizu, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni… ... Više
 • Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje te način i sadržaj testiranja
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 1. prosinca 2023. godine PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi, Voditelj Odjela za financijsko poslovanje i analizu, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj. Pravni izvori: - Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22) - Zakon o… ... Više
 • Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta – Voditelj Odjela za financijsko poslovanje i analizu
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 1. prosinca 2023. godine OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA   Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi, Voditelj Odjela za financijsko poslovanje i analizu, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj. Opis poslova: - priprema prijedlog Programa rada, Proračuna i Financijskog plana - priprema prijedlog izmjene i dopune (rebalans) Programa rada, Proračuna i Financijskog plana i sastavnih dijelova… ... Više
 • NATJEČAJ – Voditelj Odjela za financijsko poslovanje i analizu
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi, Voditelj Odjela za financijsko poslovanje i analizu, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće stručne uvjete: - završen sveučilišni diplomski studij ili stručni diplomski studij iz društvenog područja (polje: ekonomija),… ... Više
 • Rješenje o prijmu – Željka Golubić
  Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Pravilnika o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01/23-02/004, URBROJ: 498-03-02-01-01-23-033 od dana 2. studenog 2023. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi RJEŠENJE O PRIJMU Željka Golubić izabire se na radno mjesto Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi, Voditelj Službe za osiguravanje kvalitete, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6)… ... Više
 • Rješenje o prijmu – Aleksandra Gečević
  Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Pravilnika o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01/23-02/004, URBROJ: 498-03-02-01-01-23-03 od dana 2. studenog 2023. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi RJEŠENJE O PRIJMU Aleksandra Gečević izabire se na radno mjesto Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj Odjela za projekte mobilnosti u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte, na neodređeno… ... Više
 • OBAVIJEST – nastupno predavanje dr. sc. Ivan Vučković
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 27. studenog 2023. godine Na temelju članaka 38., 53. i 119 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka izbora i Odluke rektora, Hrvatsko katoličko sveučilište… ... Više
 • Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 24. studenog 2023. godine OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA 1. Javni službenik na radnom mjestu I. vrste - viši asistent, u interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje geografija, grana društvena geografija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj. 2. Javni službenik na radnom mjestu I. vrste - viši asistent, u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje psihologija, grana socijalna psihologija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj. Opis poslova:… ... Više
 • NATJEČAJ
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J 1. za izbor jednog suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent, u interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje geografija, grana društvena geografija, 2. za izbor jednog suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent, u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje psihologija, grana socijalna psihologija, 3. za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje psihologija, grana socijalna psihologija, 4. za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto… ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište