Natječaji

 • Rješenje o prijmu – Ivona Tenšek
  Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 135. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke, KLASA: 100-01/22-02/01, URBROJ: 498-03-02-01-01-22-017 od dana 25. travnja 2022. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma,  rektor, prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi     RJEŠENJE O PRIJMU   Ivona Tenšek izabire se na radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu I. vrste - rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi, Voditelj Službe za pravne, kadrovske i opće poslove u Službi za… ... Više
 • Rješenje o prijmu – Ana Marija Ambrušec
  Ma temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 135. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke, KLASA: 100-01/22-02/01, URBROJ: 498-03-02-01-01-22-017 od dana 25. travnja 2022. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma,  rektor, prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi     RJEŠENJE O PRIJMU   Ana Marija Ambrušec izabire se na radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, Stručni suradnik u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte, na… ... Više
 • Rješenje o prijmu – Sandra Kozinović
  Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 135. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke, KLASA: 100-01/22-02/01, URBROJ: 498-03-02-01-01-22-017 od dana 25. travnja 2022. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma,  rektor, prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi     RJEŠENJE O PRIJMU   Sandra Kozinović izabire se na radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu  I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj Ureda prorektora u Uredu prorektora, na neodređeno… ... Više
 • Natječaj
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na radno mjesto redoviti profesor u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija za izbor tri suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina… ... Više
 • Natječaj za dodjelu nagrade zaposlenicima Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje     NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADE ZAPOSLENICIMA HRVATSKOGA KATOLIČKOG SVEUČILIŠTA       I. Povjerenstvo za dodjelu nagrada zaposlenicima Hrvatskog katoličkog sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) na temelju članka 4., 11., 12., 13., 14., 15. i 16. Pravilnika o nagrađivanju zaposlenika Sveučilišta raspisuje Natječaj za dodjelu nagrade zaposlenicima Sveučilišta za poticanje i postignuća izvrsnosti Sveučilišta u akademskoj godini 2021./2022.                                                                                    II                                             Sveučilište dodjelom nagrada i priznanja nastavnicima, stručnjacima i zaposlenicima izvan nastave odaje priznanje i potiče izvrsnost u istraživanju, nastavi,… ... Više
 • Obavijest o testiranju kandidata
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 11. svibnja 2022. godine   Temeljem Odluke KLASA: 100-01/22-02/01, URBROJ: 498-03-02-01-22-016 od dana 25. travnja 2022. godine i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA   I. Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj Ureda prorektora u Uredu prorektora, na neodređeno vrijeme… ... Više
 • Poništenje djela natječaja
  Hrvatsko katoličko sveučilište   PONIŠTAVA DIO NATJEČAJA   objavljenog u Narodnom novinama broj 50/2022 od 27. travnja 2022. godine, pod točkom:   za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija.     Hrvatsko katoličko sveučilište ... Više
 • Obavijest o testiranju kandidata
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 6. svibnja 2022. godine   Temeljem Odluke KLASA: 100-01/22-02/01, URBROJ: 498-03-02-01-22-016 od dana 25. travnja 2022. godine i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA   I. Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik, Stručni savjetnik u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte, na… ... Više
 • Natječaj za realizaciju jednogodišnjih znanstvenih projekata Hrvatskog katoličkog sveučilišta za 2023. godinu
  Hrvatsko katoličko sveučilište na temelju članka 72., 136. i 139. Statuta i Odluke Senata (KLASA: 641-03/19-02/01, URBROJ: 498-03-01-02/2-21-02) objavljuje interni       Natječaj za realizaciju jednogodišnjih znanstvenih projekata Hrvatskog katoličkog sveučilišta za 2023. godinu   Natječajem za realizaciju jednogodišnjih znanstvenih projekata za 2023. godinu, Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) nastavlja s financiranjem istraživačkih projekata s temama od strateške važnosti, kako za katolički identitet Sveučilišta kao ustanove, tako i za hrvatsko društvo u cjelini. U cilju razvoja znanstvenika koji imaju određeno usmjerenje u… ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Tihana Magdić Turković
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 29. travnja 2022. godine   Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga… ... Više