Natječaji

 • OBAVIJEST
  Pristupnici koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u NN br. 19/2016 od 2. ožujka 2016. godine za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: -Voditelj Ureda prorektora na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme privremene nesposobnosti za rad) s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj/ica obavještavaju se o promjeni dvorane u kojoj će se provesti pisano testiranje koje će se održati dana 22. ožujka 2016. godine u 17 h, u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, i to u dvorani IV.   ... Više
 • OBAVIJEST
  Pristupnici koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u NN br. 19/2016 od 2. ožujka 2016. godine za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: - Voditelj Ureda prorektora na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme privremene nesposobnosti za rad) s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj/ica obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 22. ožujka 2016. godine u 17 h, u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, dvorana VII.   Testiranje se sastoji od provjere:   -           poznavanja Ustava RH,… ... Više
 • NATJEČAJ
    N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u interdisciplinarnom znanstvenom području, polje politologija i povijest; za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u području biomedicine i zdravstva, polje… ... Više
 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Voditelj Ureda prorektora na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme privremene nesposobnosti za rad) s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj/ica. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog područja, – najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – poznavanje jednoga svjetskog jezika, – poznavanje rada na osobnom računalu.… ... Više
 • Natječaj (5. siječnja)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE ZAGREB, Ilica 242   Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J za izbor: jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana anatomija; jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje; jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija; jednog suradnika… ... Više
 • OBAVIJEST – Pristupnici koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u NN br. 132/2015
  OBAVIJEST Pristupnici koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u NN br. 132/2015 od 4. prosinca 2015. godine za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: - stručni suradnik na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj/ica obavješćuju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 22. prosinca 2015. godine u 8 h, u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, dvorana I. Testiranje se sastoji od provjere: -           poznavanja Ustava RH, -           poznavanja Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,… ... Više
 • Natječaj za mobilnost osoblja Erasmus+
  Na osnovu Ugovora o dodjeli financijske potpore i Dodatka br. 1 Ugovoru broj: 2014-1-HR01-KA103-000044 i Ugovora broj: 2015-1-HR01-KA103-012763, te sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje NATJEČAJza mobilnost nastavnog osoblja u svrhu podučavanja te za mobilnost nenastavnog osoblja u svrhu osposobljavanja u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2015./2016. Aktivnost u okviru Natječaja odnosi se na akademsku godinu 2015./2016., a realizira se u razdoblju od 01. lipnja 2015. do 30. lipnja 2016. godine. Rok za prijavu: 15.… ... Više
 • Natječaj za znanstvene projekte Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 2016. godini
  Strategija razvoja Hrvatskog katoličkog sveučilišta u razdoblju do 2020. godine predviđa intenzivan znanstveni razvitak zaposlenih nastavnika te uključivanje značajnog broja nastavnika u znanstveno-nastavnim i suradničkim zvanjima u izgradnju Sveučilišta s istraživačkim obilježjem. Nastojeći izgraditi i održati kulturu znanstvene izvrsnosti i podržati nastavnike u nacionalnom i globalnom natjecanju koje čini srž suvremene znanosti, Sveučilište raspisuje Natječaj za znanstvene projekte u 2016. godini. Za realizaciju znanstvenih projekata u 2016. godini planirana su novčana sredstva u iznosu od 150.000,00 kn, a osigurat će se iz prihoda ostvarenih vlastitom… ... Više
 • Natječaj (26. listopada)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE ZAGREB, Ilica 242   Na temelju Statuta i Odluke Senata, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje                                          N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje antropologija, za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent u znanstvenom području biomedicinskih znanosti, polje temeljne medicinske znanosti   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.   Prijava na natječaj mora sadržavati: životopis, dokaz o državljanstvu,… ... Više
 • Obavijest
                                                                                                                             OBAVIJESTPristupnici koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u NN br. 103/22015 od 28. rujna 2015. godine za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:1.         voditelj Ureda prorektora2.         voditelj Pravne i opće službe3.         stručni suradnik u Studentskoj službi bit će putem e-maila obavješteni o vremenu (terminu) testiranja koje će se održati 29. i 30. listopada 2015. godine u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242. Testiranje se sastoji od provjere:-           poznavanja zakonodavstva RH,-           poznavanja Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,-           poznavanja stranog jezika (engleski jezik). Pristupnici koji… ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište