Natječaji

 • Natječaj-nastava
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, grana posebne sociologije; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorad i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti,… ... Više
 • NATJEČAJ – asistent u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest na projektu IP-2020-02-8706 Topografija srednjovjekovne Zagrebačke županije (14.-16. stoljeće)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje asistent, na radno mjesto asistent, u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest na projektu IP-2020-02-8706 Topografija srednjovjekovne Zagrebačke županije (14.-16. stoljeće) financiranog od Hrvatske zaklade za znanost; temeljem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02-3235), na određeno vrijeme od 4 godine, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez. Pristupnici… ... Više
 • NATJEČAJ – nastava
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, znanstvena grana stara povijest. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i… ... Više
 • OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA – Javni službenik na radnom mjestu III. vrste – stručni referent/Stručni referent u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za tehničke poslove
    HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 4. lipnja 2021. godine     OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA     Javni službenik na radnom mjestu III. vrste – stručni referent/Stručni referent u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za tehničke poslove, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od 2 (dva) mjeseca – 1 izvršitelj.   Opis poslova iz Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta: brine se… ... Više
 • OBAVIJEST O NAČINU I SADRŽAJU TESTIRANJA KANDIDATA – Javni službenik na radnom mjestu III. vrste – stručni referent/Stručni referent u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za tehničke poslove
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 4. lipnja 2021. godine     NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA KANDIDATA   za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na radnom mjestu III. vrste – stručni referent/Stručni referent u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za tehničke poslove, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od 2 (dva) mjeseca – 1 izvršitelj.   Testiranje (razgovor/intervju) se sastoji od utvrđivanja: – znanja, – sposobnosti i… ... Više
 • Stručni referent u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za Opće poslove, Odsjek za tehničke poslove
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu III. vrste – stručni referent/Stručni referent u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za tehničke poslove, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od 2 (dva) mjeseca – 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - stečeno obrazovanje za visokokvalificiranog radnika… ... Više
 • NATJEČAJ – nastava
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na radno mjesto predavač u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika – zamjena za odsutnog zaposlenika; za izbor dva suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija; za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje viši predavač, bez zasnivanja radnog… ... Više
 • ODLUKA O OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA – Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe/ Tajnik Sveučilišta
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   KLASA: 100-01/21-03/01 URBROJ: 498-03-02-01/2-21-01   Zagreb, 29. travnja 2021. godine   Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Izvješća Komisije, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi   ODLUKU O OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA   I. Obustavlja se provedba postupka Natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 19/2021 od 24. veljače 2021. godine, na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta i biltenu Hrvatskog zavoda za… ... Više
 • OBAVIJEST o provedbi izbora za predstavnike u 4. saziv Senata Hrvatskog katoličkog sveučilišta
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 26. travnja 2021. godine   Na temelju članka 58. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 70. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke Senata, KLASA: 080-01/21-02/09, URBROJ: 498-03-01-02/2-21-01 od dana 14. travnja 2021. godine i Odluke, KLASA: 080-01/20-02/20, URBROJ: 498-03-01-02/2-21-05 od dana 14. travnja 2021. godine izdaje se sljedeća     OBAVIJEST o provedbi izbora za predstavnike u 4. saziv… ... Više
 • OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA – Voditelj Odjela za pravne i kadrovske poslove
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 19. travnja 2021. godine   Temeljem Odluke, KLASA: 100-01/21-05/01, URBROJ: 498-03-02-01/2-21-03 od dana 22. ožujka 2021. godine i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA   Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na položaju I. vrste - voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica/Voditelj Odjela za pravne i kadrovske poslove u Službi za… ... Više