Natječaji

 • RJEŠENJE O PRIJMU – Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj računovodstva.
  Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 133. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke, KLASA: 100-01/22-02/01, URBROJ: 498-03-02-01-01-22-007 od dana 23. veljače 2022. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma,  rektor, prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi   RJEŠENJE O PRIJMU   Tea Radeljić izabire se na radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu  I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj računovodstva, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu s… ... Više
 • Nastupno predavanje – prim. dr. sc. Sandra Moslavac, dr. med.
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 11. travnja 2022. godine   Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga… ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Ksenija Burić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 31. ožujka 2022. godine   Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga… ... Više
 • Poništenje natječaja
  Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Izvješća Komisije za provođenja postupka prijma, prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta donosi   ODLUKU O OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČA]A   I. Obustavlja se provedba postupka Natječaja objavljenog u Narodnim novinama, 25/2022 od 2. ožujka 2022. godine, na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam na radno mjesto: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste - stručni savjetnik… ... Više
 • ODLUKA O OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA – Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj odjela za primjenu ECTS bodova i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija
      Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Izvješća Komisije za provođenja postupka prijma, prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta donosi   ODLUKU O OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA   I. Obustavlja se provedba postupka Natječaja objavljenog u Narodnim novinama, 25/2022 od 2. ožujka 2022. godine, na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam na radno mjesto: Javni službenik na položaju I. vrste - voditelj… ... Više
 • Obavijest o testiranju kandidata sa uključenim poveznicama na linkove Statuta i Pravilnika
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 16. ožujka 2022. godine   Temeljem Odluke KLASA: 100-01/22-02/01, URBROJ: 498-03-02-01-01-22-007 od dana 23. veljače 2022. godine i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA   I. Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na položaju I. vrste - voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj računovodstva, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom… ... Više
 • RJEŠENJE O PRIJMU – Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi (Voditelj Službe za pravne, kadrovske i opće poslove) u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove
  Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 133. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke, KLASA: 100-01/22-02/01, URBROJ: 498-03-02-01/3-22-05 od dana 8. veljače 2022. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma,  rektor, prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi   RJEŠENJE O PRIJMU   Ivana Mintas Kos izabire se na radno mjesto Javni službenik na položaju I. vrste - rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi (Voditelj Službe za pravne, kadrovske i opće poslove) u Službi za pravne,… ... Više
 • NATJEČAJ
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana… ... Više
 • Produženje natječaja za dodjelu priznanja studentima Odjela za povijest
  Odlukom Pročelnika Odjela za povijest izv. prof. dr. sc. Maria Keve od 4. ožujka 2022. godine, produžuje se rok za prijavu na Natječaj za dodjelu priznanja studentima Odjela za povijest u akademskoj godini 2020./2021. do 11. ožujka 2022. Ostali uvjeti Natječaja ostaju neizmijenjeni. Natječaju možete pristupiti na poveznici. ... Više
 • Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 3. ožujka 2022. godine     OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA     Javni službenik na položaju I. vrste - voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj računovodstva, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.   Opis poslova: - sastavlja godišnji izvještaj - završni račun - obračunava mjesečne izdatke (plaće) zaposlenika i vanjskih suradnika i sastavlja isplatne liste - sastavlja periodične… ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište