Natječaji

 • NATJEČAJ o dodjeli Rektorove nagradeza studentski istraživački rad, za doprinos razvoju sveučilišne zajednice i za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta u akademskoj godini 2018./2019. 
  NATJEČAJ o dodjeli Rektorove nagrade za studentski istraživački rad, za doprinos razvoju sveučilišne zajednice i za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta u akademskoj godini 2018./2019.   I. Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za studentski istraživački rad, za doprinos razvoju sveučilišne zajednice i za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta u akademskoj godini 2018./2019. s ciljem promicanja izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Sveučilišta.   Sveučilište nagrađuje studente radi podizanje svijesti, promicanja izvrsnosti i poticanja zalaganja na svim područjima studentskih aktivnosti, odnosno… ... Više
 • NATJEČAJ za dodjelu rektorove nagrade za izvrsnost tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija
  NATJEČAJ za dodjelu rektorove nagrade za izvrsnost tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija   I. Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade najboljem sveučilišnom prvostupniku između kandidata svih preddiplomskih sveučilišnih studija koje izvodi Sveučilište, a koji su preddiplomski sveučilišni studij završili u akademskoj godini 2018./2019. Rektorova nagrada se dodjeljuje s ciljem promicanja izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Sveučilišta.   II. Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju sveučilišni prvostupnici koji su preddiplomski sveučilišni studij završili u akademskoj godini 2018./2019.     III.… ... Više
 • Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka natječaja – 1. Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Uredu prorektora (Narodne novine broj 109/2019)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb KLASA: 100-01/19-03/02 URBROJ: 498-03-02-01-01/4-20-05 Zagreb, 8. siječnja 2020. godine Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst i Pravilnika o ustroju i o radu, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi ODLUKU O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA I. Djelomično se obustavlja provedba postupka Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 109/2019 od 13. studenoga 2019. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam na radno mjesto pod točkom:… ... Više
 • Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka natječaja – 5. Namještenik na radnom mjestu IV. vrste (Spremač) (Narodne novine, broj 109/2019)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   KLASA: 100-01/19-03/02 URBROJ: 498-03-02-01-01/4-20-04   Zagreb, 7. siječnja 2020. godine   Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst i Pravilnika o ustroju i o radu, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi   ODLUKU O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA   Djelomično se obustavlja provedba postupka Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 109/2019 od 13. studenoga 2019. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam na… ... Više
 • Obavijest o testiranju kandidata – NN 109/2019 (za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto pod rednim brojem 5.)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 2. prosinca 2019. godine   Temeljem objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA     Testiranje (razgovor/intervju) kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Namještenik na radnom mjestu IV. vrste (Spremač) u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za pomoćne poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 1 mjesec… ... Više
 • Obavijest o testiranju kandidata – NN 109/2019 (za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta pod rednim brojem: 2.,3. i 4.)
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb Zagreb, 28. studenoga 2019. godine Temeljem objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: 2. Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi (Voditelj Službe za pravne, kadrovske i opće poslove) u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6… ... Više
 • NATJEČAJ
    HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 ZAGREB   Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,… ... Više
 • PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA
  PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA       Javni službenik na radnom mjestu I. vrste - stručni suradnik (Stručni suradnik) u Uredu prorektora na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj;   Pravni izvori: - Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)   Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja): provjere… ... Više
 • Natječaj
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: Javni službenik na radnom mjestu I. vrste - stručni suradnik (Stručni suradnik) u Uredu prorektora na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj; Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen diplomski sveučilišni ili specijalistički diplomski stručni studij, - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - poznavanje jednog svjetskog… ... Više
 • ODLUKA O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb KLASA: 100-01/19-03/02 URBROJ: 498-03-02-01-01/4-19-02 Zagreb, 7. studenoga 2019. godine Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst i Pravilnika o ustroju i o radu, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi ODLUKU O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA I. Djelomično se obustavlja provedba postupka Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 67/2019 od 12. srpnja 2019. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam na radno mjesta pod točkom:… ... Više