Natječaji

 • Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta
  OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA     Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja u Odjelu za studente poslijediplomskih studija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.   Opis poslova:  - vodi korespondenciju iz nadležnosti Odjela - obavlja poslove vezane za studente poslijediplomskih studija - vodi evidenciju studenata poslijediplomskih studija - priprema diplome za tiskanje i sudjeluje u organizaciji promocije - zaprima… ... Više
 • Pravni izvori, način i sadržaj testiranja
  PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA   za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja u Odjelu za studente poslijediplomskih studija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.   Pravni izvori: - Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 1119/22) - Pravilnik o studijima i studiranju Hrvatskog katoličkog sveučilišta… ... Više
 • Natječaj – Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:   Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja u Odjelu za studente poslijediplomskih studija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.   Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski… ... Više
 • Izbor na više radno mjesto – prof. dr. sc. Dubravko Habek
  Odlukom Senata Hrvatskog katoličkog sveučilišta KLASA: 100-01/21-02/03,  URBROJ: 498-03-02-22-072 od dana 25. studenog 2022. godine, pokrenut je postupak izbora prof. dr. sc. Dubravka Habeka na znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju, u dijelu radnog vremena (50%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija i opstetricija.     ... Više
 • Pokretanje postupka izbora naslovnog nastavnika
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog naslovnog docenta, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području humanističke znanosti, znanstveno polje teologija, grana moralna teologija za izbor jednog naslovnog docenta, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina za izbor jednog naslovnog višeg asistenta, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, grana genetika, genomika i proteomika čovjeka, iz redova zaposlenika nastavne baze Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Institut Ruđer… ... Više
 • Natječaj
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, znanstvena grana stara povijest.   Pristupnici Natječaja moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine, broj 122/17), Pravilnikom o izboru u znanstveno-nastavna,… ... Više
 • Nastupno predavanje – dr. sc. Čedna Tomasović – Lončarić
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 22. studenog 2022. godine   Na temelju članka članaka 1., 109., 112., 121. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/2022), članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine, broj 129/05), prijedloga Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka i Odluke Rektora… ... Više
 • Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 23. studenog 2022. godine     OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA     Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik, Stručni savjetnik u Uredu za odnose s javnošću, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.   Opis poslova: - priprema plan i koordinira aktivnosti izdavačke djelatnosti - prima i pregledava pristigle rukopise - administrira poslove Odbora za izdavačku djelatnost -… ... Više
 • Pravni izvori, način i sadržaj testiranja
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE Ilica 242 10000 Zagreb   Zagreb, 23. studenog 2022. godine     PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU PRISTUPNIKA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA   za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:   Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik, Stručni savjetnik u Uredu za odnose s javnošću, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.   Pravni izvori: - Zakon medijima (Narodne novine, broj 59/04, 84/11, 81/13) - Kodeks… ... Više
 • NATJEČAJ
    Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:   Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik, Stručni savjetnik u Uredu za odnose s javnošću, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.   Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće stručne uvjete: - završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij -… ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište