Natječaji

 • Natječaj (4. travnja)
  Na temelju članka 78. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje     N A T J E Č A J     za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja humanističkih znanstvenosti, znanstvenog polja teologija   Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta.   Prijava za natječaj mora sadržavati: -        životopis,… ... Više
 • Natječaj (13. siječnja)
  Na temelju članka 87. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   za izbor dva nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti za izbor jednog  nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti   Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim… ... Više
 • Natječaj (20. listopada)
    Klasa: 602-04/13-04/02 Urbroj: 498-05-13-08     Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje     N A T J E Č A J   za prijam u radni odnos: 1. na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad 3 mjeseca: - voditelj odsjeka za tehničke poslove-domar (m/ž)-1 izvršitelj Uvjeti: Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: - završena srednja škola, - položen ispit za ložača centralnog grijanja na struju, loživo ulje i plin, - položen vozački ispit „B“ kategorije,… ... Više
 • Natječaj (23. kolovoza)
  Na temelju članka 23. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, raspisuje se     N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: 1. Stručni suradnik za rad u studentskoj službi na određeno vrijeme s punim radnim vremenom-1 izvršitelj/ica Uvjeti: Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: - završen diplomski sveučilišni studij, - znanje stranog jezika, - poznavanje rada na računalu, - najmanje godinu radnog iskustva na sličnim poslovima.… ... Više
 • Natječaj (24. srpnja)
  Na temelju članka 87. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   za izbor dva nastavnika u nastavnom zvanju predavač i više i na radno mjesto predavač i više iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana opća psihologija na Odjelu za psihologiju, za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju viši asistent i na radno mjesto viši asistent iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija znanstvena grana opća psihologija na Odjelu za psihologiju.… ... Više
 • Natječaj (13. lipnja)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u interdisciplinarno područje znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti i sociologija na Studijskom odjelu sociologije izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na radno mjesto redoviti profesor u interdisciplinarno područje znanosti, polje filozofija, teologija i sociologija na Studijskom odjelu sociologije     Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih… ... Više
 • Natječaj (9. travnja)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz područja prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija, grana genetika, evolucija i filogenija   Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Na natječaj se… ... Više
 • Natječaj (6. ožujak)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva-polje kliničke medicinske znanosti, izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, znanstvena grana posebne sociologije, izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na radno mjesto redoviti profesor iz područja Humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija, izbor jednog… ... Više
 • Poništenja natječaja
  Klasa: 602-04/12-01/02 Urbroj: 498-04-12-256-1   HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA   objavljenog u Narodnim novinama od 16. studenog 2012., u dijelu koji se odnosi na: - izbor jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač i više i na radno mjesto predavač i više iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvena grana anglistika (engleski jezik) i romanistika (španjolski ili francuski jezik) na Sveučilištu. - izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i… ... Više
 • Natječaj (15. siječnja)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J - za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više u znanstvenom području Društvene znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana socijalna psihologija na Studijskom odjelu psihologije Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, drugim važećim propisima, te općim aktima Hrvatskog katoličkog… ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište