Natječaji

  • Natječaj (Zagreb, 27.6. 2012.)
    Zagreb, 27.6. 2012. Na temelju članka 20. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, raspisuje se  N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: 1. Voditelj odjela za odnose s javnošću na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom-1 izvršitelj/ica Uvjeti: Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: - završen sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti - poznavanje barem jednog stranog jezika - poznavanje rada na računalu -… ... Više
  • Natječaj (27.6. 2012.)
    Zagreb, 27.6. 2012. Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na Studijskom odjelu povijesti, za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest na… ... Više
  • Arhiva natječaja
    Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J 1. za izbor dva nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na Studijskom odjelu povijesti, 2. za izbor suradnika u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistent iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvene grane socijalna psihologija na Studijskom odjelu psihologije,… ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište