Klasa: 602-04/14-04/02

Urbroj: 498-05-14-11-1

 

 

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje

 

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

 

 

 

 

objavljenog u Narodnim novinama br. 66/2014. od 30. svibnja 2014. u dijelu koji se odnosi na:

  • izbor jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u znanstvenom područja društvenih znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

 

Hrvatsko katoličko sveučilište