Natječaji

 • Poništenje natječaja
  Klasa: 602-04/12-04/24 Urbroj: 498-04-12-1     HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA   objavljenog u Narodnim novinama od 05. listopada 2012., pod točkom 5. koji se odnosi na izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistent i više na radno mjesto asistent i više iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane stara povijest na Studijskom odjelu povijesti.     HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE    ... Više
 • Natječaj (7. studeni 2012.)
  Na temelju članka 20. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, raspisuje se     N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: 1. Stručni savjetnik za suradnju i razvojne projekte, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom -1 izvršitelj Uvjeti: Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: - završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, - znanje dva strana jezika od kojih dobro znanje engleskog jezika, -… ... Više
 • Natječaj (5. listopad 2012.)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više na radno mjesto docent i više iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na Studijskom odjelu povijesti, za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistent i više na radno mjesto asistent i više iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene… ... Više
 • Natječaj (1. kolovoz 2012.)
  Zagreb, 1. kolovoz 2012. Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom  zvanju docent i na radno mjesto docent znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana biološka psihologija na Studijskom odjelu psihologije, za izbor nastavnika u znanstvenom zvanju znanstveni suradnik i na radno mjesto znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana biološka psihologija na Studijskom odjelu psihologije, za izbor dva nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno… ... Više
 • Natječaj (1. srpanj 2012.)
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J 1.         za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i više i na radno mjesto docent i više iz područja Humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija, 2.         za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent iz područja Humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija, 3.         za izbor dva suradnika u suradničkom zvanju asistent i više i na radno mjesto asistent i više iz… ... Više
 • Natječaj (Zagreb, 27.6. 2012.)
  Zagreb, 27.6. 2012. Na temelju članka 20. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, raspisuje se  N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: 1. Voditelj odjela za odnose s javnošću na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom-1 izvršitelj/ica Uvjeti: Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: - završen sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti - poznavanje barem jednog stranog jezika - poznavanje rada na računalu -… ... Više
 • Natječaj (27.6. 2012.)
  Zagreb, 27.6. 2012. Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na Studijskom odjelu povijesti, za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest na… ... Više
 • Arhiva natječaja
  Na temelju članka 48. stavka 1. Statuta Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J 1. za izbor dva nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na Studijskom odjelu povijesti, 2. za izbor suradnika u suradničkom zvanju asistent i na radno mjesto asistent iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvene grane socijalna psihologija na Studijskom odjelu psihologije,… ... Više
Hrvatsko katoličko sveučilište