Klasa: 602-04/14-04/02

Urbroj: 498-05-14-05

 

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje

 

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

 

objavljenog u Narodnim novinama od 10. siječnja 2014., u dijelu koji se odnosi na:

–          za izbor dva nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište