Natječaji

 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na radno mjesto redoviti profesor u dijelu radnog vremena (50%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija i opstetricija; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u dijelu radnog vremena (20%) za područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana citologija, histologija i embriologija; za izbor… ... Više
 • OBAVIJEST O PISMENOM TESTIRANJU KANDIDATA
  Temeljem članka 4., stavka 6. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje: OBAVIJEST O PISMENOM TESTIRANJU KANDIDATA    Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: voditelj Odjela u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija, na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme rodiljnog i roditeljskog dopusta odsutnog zaposlenika)… ... Više
 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: voditelj Odjela u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija, na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme rodiljnog i roditeljskog dopusta odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom - 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz društvenog područja (polje: pravo), - najmanje tri godine radnog iskustva na… ... Više
 • Natječaj
       N A T J E Č A J 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana kroatistika; 2. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija; 3. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavača i na radno mjesto predavača u interdisciplinarnom području znanosti, polje pedagogija i polje povijest. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene… ... Više
 • Obavijest o testiranju
  Temeljem članka 4. stavka 5. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupaka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA   Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 59/2017 od 21. lipnja 2017. godine, točke 1. do 4. Natječaja, obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 6. srpnja 2017. godine u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica… ... Više
 • NATJEČAJ
      Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana novinarstvo; za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje politologija, znanstvena grana komparativna politika; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, znanstvena grana posebne sociologije; za izbor jednog suradnika… ... Više
 • NATJEČAJ
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: viši stručni referent (tajnik) u Službi za stručno administrativne i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: – završen preddiplomski studij društvenog ili humanističkog područja, – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, –… ... Više
 • NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studiranja i stručne prakse u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2017./2018.
  Hrvatsko katoličko sveučilište (u daljnjem tekstu: Sveučilište) u okviru Erasmus+ programa, objavljuje Natječaj (u daljnjem tekstu: Natječaj) u svrhu dodjeljivanja financijske potpore za sufinanciranje studiranja i stručne prakse studenata Sveučilišta na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno instituciji u akademskoj godini 2017./2018.   Važeće razdoblje i trajanje mobilnosti   Studiranje i stručnu praksu moguće je ostvariti od 1. rujna 2017. do 15. srpnja 2018. godine.   Studiranje i stručna praksa odnosi se na boravak redovitih studenata preddiplomskog ili diplomskog studija na inozemnoj partnerskoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno instituciji.… ... Više
 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta u dijelu radnog vremena (50%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora u dijelu radnog vremena (50%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti, grana genetika, geonomika i proteomika čovjeka; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta… ... Više
 • OBAVIJEST O PISMENOM TESTIRANJU KANDIDATA
  Temeljem članka 4., stavka 5. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O PISMENOM TESTIRANJU KANDIDATA   Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: diplomirani knjižničar u Sveučilišnoj knjižnici, Odjel za rad s korisnicima, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj, objavljenog u ''Narodnim… ... Više