HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 3. ožujka 2022. godine

 

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN I SADRŽAJ TESTIRANJA

 

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

 

  1. Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj računovodstva, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.

 

Pravni izvori:

– Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17);

– Zakon o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15/);

– Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 144/21);

– Uredba o nazivu radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama,

– Statut Hrvatskog katoličkog sveučilišta – poveznica

– Pravilnik o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta – poveznica

 

  1. Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik (Stručni savjetnik) u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.

 

Pravni izvori:

– Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

– Statut Hrvatskog katoličkog sveučilišta – poveznica

– Pravilnik o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta – poveznica

 

  1. Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj Odjela za primjenu ECTS bodova i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj;

 

– Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17),

– Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine NN 158/03, 198/03, 138/06, 45/11),

– Statut Hrvatskog katoličkog sveučilišta – poveznica

– Pravilnik o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta – poveznica

 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja):

  • provjere znanja iz područja za koje je naveden opis poslova iz Natječaja,
  • provjere znanja stranog jezika,
  • provjere znanja rada na računalu,

 

i razgovora (intervju) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, sposobni i vještina (pisanom dijelu testiranja).

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište