Natječaji

 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J   za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: viši informatički referent u Sveučilišnoj informatičkoj službi; Odjel za računalne sustave i računalno-komunikacijsku mrežu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: -završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij iz tehničkog (elektrotehnike i računarstva ili informatike) ili drugog odgovarajućeg područja, -najmanje godina dana radnog iskustva na poslovima iz… ... Više
 • Natječaj
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE ZAGREB, Ilica 242 Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J   za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u području humanističkih znanosti, polje povijest (grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest); za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom… ... Više
 • PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA
  PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA objavljenog u Narodnom novinama broj 114/2018 od 19. prosinca 2018. godine, pod točkom: 2. Za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija – zamjena za odsutnog zaposlenika.   Hrvatsko katoličko sveučilište ... Više
 • Natječaj za upis polaznika u Program za stjecanje kompetencija nastavnika
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE  raspisuje NATJEČAJ za upis polaznika u Program za stjecanje kompetencija nastavnika Hrvatsko katoličko sveučilište na osnovu čl. 76 a. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluke Senata Sveučilišta izvodi Program za stjecanje kompetencija nastavnika  (pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje). Program je namijenjen polaznicima koji su stekli određenu kvalifikaciju završavanjem 6. ili 7. obrazovne razine sukladno Zakonu o HKO-u i koji namjeravaju raditi ili su dobili zaposlenje u odgojno-obrazovnoj instituciji, te polaznicima koji su stekli određenu kvalifikaciju završavanjem obrazovne razine 4.1., 4.2 i/ili 5.… ... Više
 • NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA STUDENTIMA ODJELA ZA POVIJEST U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.
  Cilj priznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje: Odjel). Raspisuje se Natječaj za dodjelu priznanja studentima Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2017./2018. za sljedeće kategorije: najbolji akademski uspjeh; najbolji diplomski rad; izniman izvannastavni angažman Pravo natjecanja za dodjelu priznanja imaju studenti Odjela svih godina i razina studija. Odluku o dodjeli priznanja Odjela donosi Stručno vijeće Odjela na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka i predlaganje dodjele priznanja Odjela (dalje: Odjelno povjerenstvo). Priznanje se sastoji… ... Više
 • Raspisan Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade
  Na temelju članka čl. 55., 94. i 128. Statuta, čl. 4., 8., 9. i 10. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade te ostalih nagrada i priznanja, Programa rada i Financijskoga plana za 2019. godinu i Odluke rektora KLASA: 121-13/19-01/02; URBROJ: 498-03-01-02/1-19-01, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje NATJEČAJ ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE ZA IZVRSNOST TIJEKOM DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA I. Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade magistrima struke za izvrsnost tijekom diplomskog sveučilišnog studija koji su diplomski sveučilišni studij završili u akademskoj godini 2017./2018.  Cilj nagrade je… ... Više
 • Oglas za radno mjesto
  OGLAS za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: stručni suradnik u Uredu za međunarodnu suradnju na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za vrijeme trajanja projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda, "Razvoj združenog diplomskog studija sofverskog inženjerstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Katoličkog sveučilišta Pazmany Peter", UP.03.1.1.02.0033 uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog područja, - jedna godina radnog iskustva… ... Više
 • NATJEČAJ
    N A T J E Č A J   za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija – zamjena za odsutnog zaposlenika; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija – zamjena za odsutnog zaposlenika.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i … ... Više
 • Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka natječaja
  Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka natječaja dostupna je na linku. ... Više
 • Rješenje o prijmu – viši stručni referent (tajnik)
  Rješenje o prijmu – viši stručni referent (tajnik) dostupno je na linku. ... Više