HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

KLASA: 100-01/22-03/001

URBROJ: 498-03-02-01-01-22-002

 

Zagreb, 24. veljače 2022. godine

 

Na temelju  Zakona o radu (NN 93/14,127/17,98/19), članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Izvješća Komisije za provođenja postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi

 

ODLUKU

I.

Obustavlja se  Natječaj objavljen u Narodnim novinama, 8/2022 od 19. siječnja 2022. godine, na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam službenika na radno mjesto Hrvatskog katoličkog sveučilišta:

 

Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik (Stručni savjetnik) u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.

 

II.

Postupak provedbe Natječaja za prijam na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se   budući da pristupnici Natječaja nisu postigli zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju i/ili razgovoru (intervjuu).

 

III.

Ova Odluka bit će objavljena na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                                                            REKTOR

                                                                                                 prof. dr. sc. Željko Tanjić