Natječaji

 • NATJEČAJ
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: viši stručni referent (tajnik) u Službi za stručno administrativne i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: – završen preddiplomski studij društvenog ili humanističkog područja, – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, –… ... Više
 • NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studiranja i stručne prakse u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2017./2018.
  Hrvatsko katoličko sveučilište (u daljnjem tekstu: Sveučilište) u okviru Erasmus+ programa, objavljuje Natječaj (u daljnjem tekstu: Natječaj) u svrhu dodjeljivanja financijske potpore za sufinanciranje studiranja i stručne prakse studenata Sveučilišta na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno instituciji u akademskoj godini 2017./2018.   Važeće razdoblje i trajanje mobilnosti   Studiranje i stručnu praksu moguće je ostvariti od 1. rujna 2017. do 15. srpnja 2018. godine.   Studiranje i stručna praksa odnosi se na boravak redovitih studenata preddiplomskog ili diplomskog studija na inozemnoj partnerskoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno instituciji.… ... Više
 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta u dijelu radnog vremena (50%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora u dijelu radnog vremena (50%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti, grana genetika, geonomika i proteomika čovjeka; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta… ... Više
 • OBAVIJEST O PISMENOM TESTIRANJU KANDIDATA
  Temeljem članka 4., stavka 5. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O PISMENOM TESTIRANJU KANDIDATA   Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: diplomirani knjižničar u Sveučilišnoj knjižnici, Odjel za rad s korisnicima, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj, objavljenog u ''Narodnim… ... Više
 • OBAVIJEST O PISMENOM TESTIRANJU KANDIDATA
  Temeljem članka 4. stavka 5. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi i objavljenog Natječaja, Komisija za provođenje postupaka prijma (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje   OBAVIJEST O PISMENOM TESTIRANJU KANDIDATA   Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 35/2017 od 12. travnja 2017. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 24. travnja 2017. godine u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, prema sljedećem rasporedu:… ... Više
 • NATJEČAJ
    N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: diplomirani knjižničar u Sveučilišnoj knjižnici, Odjel za rad s korisnicima, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen diplomski sveučilišni studij iz društvenog područja (knjižničarstvo), - najmanje tri godine radnog iskustva u knjižničarskoj struci, - položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara, - poznavanje jednog svjetskog jezika… ... Više
 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: voditelj Ureda u Uredu za studentski standard i potporu studenata na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj. Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog područja, - najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - poznavanje jednog svjetskog jezika, - poznavanje rada na osobnom računalu.… ... Više
 • NATJEČAJ
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora u dijelu radnog vremena (50%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina; za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje kroatologija.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (''Narodne novine'', broj 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 02/2007, 46/2007,… ... Više
 • NATJEČAJ
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje:   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija, znanstvena grana moralna teologija; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora u interdisciplinarnom području znanosti, polje filozofija, teologija i sociologija; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje… ... Više
 • N A T J E Č A J
  Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavača i na radno mjesto predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika – zamjena za duže bolovanje odsutnog zaposlenika u nastavnom zvanju predavača; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, bez zasnivanja radnog odnosa, u području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta,… ... Više